De ramp met de Pavon - H4 De aanval op de Pavon
   
   

Hoofdstuk 4. De aanval op de Pavon

 

Fragment uit het boekje: De ramp met de Pavon

Toen de Pavon een kwartier onderweg was, hoorde men een vijandelijke bommenwerper naderen, maar er gebeurde verder niets. Een kwartier later keerde de bommenwerper met hevig mitrailleurvuur terug waarbij de veldprediker aan de schouder gewond raakte. Weer verliep er een kwartier van angstig afwachten. Opnieuw volgde er een aanval, maar nu door meerdere bommenwerpers die mitrailleurvuur afgaven en bommen afwierpen. De mannen in de volgestouwde ruimen waren in de veronderstelling, dat het ratelen en de zware knallen afkomstig was van het afweergeschut. De Nederlandse officier die het bevel voerde, vroeg aan aalmoezenier Lam om er bij de kapitein op aan te dringen naar Duinkerken terug te keren, maar de kapitein, die zelf niets liever zou hebben gedaan, zei dat hij zich aan zijn instructies moest houden om naar Cherbourg te varen. Weer kwam er een aanval van de Stukas waarbij mitrailleurkogels over het dek van de Pavon roffelden. Onmiddellijk daarna klonk er een zware inslag waarbij vlammen en rook opstegen. Het schip trilde in al zijn gebinten en de motoren liepen onregelmatig. Vanuit het middenruim hoorde je mannen gillen en schreeuwen waardoor er angst en paniek onder de andere manschappen aangewakkerd werd. Iedereen liep in paniek door elkaar heen. De bom, die vlakbij de commandobrug ingeslagen was, drong door tot het benedenruim waar ze gesmoord werd in de balen kapok ......

 

Online kijktips:

Documentaires over de Tweede Wereldoorlog >

 

 

Het boek De ramp met de Pavon is een compilatie van dagboekaanteke- ningen, boekfragmenten, onderzoeksrapporten en interviews met nabe- staanden die gezamenlijk het verhaal vertellen over het bombardement op de Franse vrachtboot de Pavon in de nacht van 20 op 21 mei 1940 waarbij in totaal vijftig Nederlandse soldaten en vrijwilligers om het leven kwamen.

Het boek, dat samengesteld is door Pieter van den Berg, is voor 10 euro exclusief verzendkosten online te koop via de website Lulu.com >

 

Gebruikte foto's/collages/animaties in hoofdstuk 4 De aanval op de Pavon

Animatie aanval Pavon: Pieter van den Berg

Bominslag Pavon: Collage Pieter van den Berg

Reddingssloep: Collage Pieter van den Berg

Lichamen: Gedenkboek voor de vrijwillige Landstormkorpsen luchtwachtdienst en luchtafweerdienst 1949

Lichamen in ruim: Collage Pieter van den Berg

Abseilen Pavon: Collage Pieter van den Berg

Pavon op strand: Didier Dewaele >

Calais: Collage Pieter van den Berg

Graven in duinvallei: Collage Pieter van den Berg

Soldaten in Oye Plage: Collage Pieter van den Berg

Oye Plage: Google Streetview

Soldaten marcherend in Calais: Collage Pieter van den Berg

Calais 1940: World War II Database >