Nakomelingen

Het laatste nieuws over nakomelingen van het echtpaar Antoon en Betje van den Berg Hendriks vindt u op de nieuwspagina.

Laatste nieuws (alleen toegang voor familie) >

 

Gezocht

Gezocht in Gemert en Beek en Donk onderzoek naar de families Van den Berg en Hendriks.

Adres: zie infopagina >

 

Het bombardement van Nijmegen


Jan Mouton met onbekende vrouw

Op 22 februari 1944 wordt het centrum van Nijmegen door geallieerde bommen in de as gelegd. Bij dit vergissingbombardement komen bijna achthonderd mensen, waaronder Jan Mouton, neef van Betje Hendriks > uit Helmond, om het leven. In 2005 verschijnt het boek 'De pijn die blijft' van Bart Janssen met verhalen van nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement van Nijmegen. In het boek zijn twee verhalen opgenomen van zus Joke de Jong van Lier Mouton en vriend Jan Hendriks uit Malden.

De verhalen van Joke Mouton en Jan Hendriks >

Kijken: Het bombardement van Nijmegen >

 

Drama in gezin Gruijters van den Berg

Op 5 november 1918 vertrok Jan Gruijters, de zwager van Antoon van den Berg, 's morgens vanaf het station in Helmond om zaken te doen voor zijn sigarenwinkel/makerij aan de Binder- straat (Markstraat) in Helmond. Zijn 28-jarige vrouw Mina voelde zich al een paar dagen grieperig maar er was geen reden voor Jan om thuis te blijven. Diezelfde avond werd Jan op het station opgevangen door zijn broer Marinus die hem vertelde dat zijn vrouw was overleden. Jan bleef achter met vier kinderen: Riek van 4 jaar, Marie van 3 jaar, Jan van 1 jaar en Francien van 8 maanden oud.


Afbeelding: Historisch centrum Overijssel

Mina stierf aan de gevolgen van de Spaanse griep die in het najaar van 1918 in Nederland woedde. Wereldwijd maakte deze bijzonder besmettelijke griep meer dan 20 miljoen slachtoffers waaronder meer dan 27.000 mensen in Nederland. De verschijnselen waren hoge koorts, hoesten, spierpijn, keelpijn en een extreme vorm van energieverlies waar- door mensen plotseling flauwvielen en overle- den. U kunt hier online kijken naar een aflevering van Andere Tijden over de Spaanse griep.

Mina van den Berg (1890-1918) >

Kijken: De Spaanse griep >
Kijken: Windvlaag des doods 2018) >

 

Documentaire: Gezien ons eigen leven


Afbeelding: Website Andere tijden

Fragmenten uit familiefilms van de jaren '20 tot de jaren '80 rijgen zich aaneen tot een ontroerend beeld van het gezin in de twintigste eeuw. De geboorte van een nieuwe baby, verjaardagen, huwelijken, vakanties. In de meeste gezinnen richtte de camera zich op de hoogtepunten van huiselijk geluk. Maar ook het dagelijks leven in en rond het huis werd gefilmd. De beelden zijn voor ieder individueel gezin uniek en toch voor iedereen herkenbaar. Andere tijden. VPRO/NTR, uitzending april 2009.

Kijken: Gezien ons eigen leven >

 

 

 

De familie Eyndhouts

Via Peter Kooijman, de schoonvader van Maarten van den Berg, zoon van Wil van den Berg kwam ik op het spoor van de familie Eyndhouts die in de achttiende eeuw inhaakt in de stamboom van Antoon van den Berg.

De familie Eyndhouts is een Brabants geslacht waarvan de familienaam zijn oorsprong vindt bij Hendricus Kelremans (van Eyndhouts) die in de veertiende eeuw door de Hertog van Brabant beleend met het goed Eijndehouts mit laten beemden ende landen met allen sinen toebehoiren gelyct in die parochie van Zoe- meren. De kinderen van Hendricus Kelremans (van Eyndhouts) zijn zich naar het landgoed Eyndhouts in Someren Noord-Brabant gaan noemen. Het adellijke geslacht Eyndhouts kent meerdere prominente stadsbestuurders van ondermeer 's-Hertogenbosch en Helmond. De familierelatie met Antoon van den Berg begint bij het echtpaar Arnoldus Joannis van Kuijck * Beek en Donk 04-06-1731 + Beek en Donk 08-10-1798 en zijn vrouw Dorothea Eynhouts * Beek en Donk 02-11-1727 + Beek en Donk 20-06-1799. Het echtpaar Van Kuijck zijn twee van de zestien betovergrootouders van proband Antoon van den Berg (1877-1961) >

De familie Eyndhouts >

 

De jaren vijftig (1950-1960)


Afbeelding: Website Andere tijden

De kleinkinderen van Antoon en Betje van den Berg Hendriks groeiden op in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. De jaren vijftig waren de jaren van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Kijken: De jaren vijftig >

 

De jaren zestig (1960-1970)


Afbeelding: Mobiliteitsmuseum

De jaren zestig van de twintigste eeuw waren de jaren van economische groei, massaconsumptie en van maatschappelijke en culturele ontplooi- ing.

Kijken: De jaren zestig >

 

De jaren zeventig (1970-1980)


Afbeelding: Museum van de Twintigste Eeuw

De jaren zeventig waren de jaren van emancipatie, optimisme in de maakbaarheid van een betere samenleving en de ontgoocheling aan het einde van het decennium.

Kijken: De jaren zeventig >

 

 

 

Over dit stamboomonderzoek:

Stamboomonderzoek naar familie Van den Berg die haar wortels heeft in de regio Helmond, Beek en Donk, Gemert, Bakel en Milheze van de provincie Noord-Brabant in Nederland.

Centraal in dit onderzoek staan Hermanus Anto- nius (Antoon) van den Berg * Helmond 13-11-1877 + Helmond 28-01-1961, 83 jaar en zijn vrouw Elisabeth (Betje) Hendriks * Gemert 01-05-1880 + Helmond 20-08-1955, 75 jaar.

Foto boven de pagina: Antoon en Betje van den Berg Hendriks in 1937, 35 jaar getrouwd.

Inleiding door Pieter van den Berg >

 

Antoon en Betje van den Berg Hendriks

Antoon van den Berg (1877-1961) had in zijn jonge jaren een handeltje in sigaren en sigaretten die hij ver- kocht aan boeren in de omgeving en aan huis had hij een klein winkeltje waar arbeiders, als ze op zaterdag hun loon ontvingen, sigaren en sigaretten konden kopen. Een sigaar kostte in die tijd drie cent en het sigarettenmerk Flag voerde reclame met sigaretten met een dubbele naad: als je in een sigarettenpakje een sigaret vond met een dubbele naad won je een slof sigaretten.

Familie Van den Berg Hendriks >

Kwartierstaat van Antoon van den Berg >

Kwartierstaat van Betje Hendriks >

 

Piet van den Berg

Sinds de middeleeuwen is de gemeente Geel in België een bedevaartplaats waar zich de relie- ken van de heilige Dimpna bevinden. Van heinde en verre kwamen geesteszieken met hun verzorgers naar Geel om er te bidden voor ge- nezing door Dimpna.

Gedurende hun verblijf in de bedevaartplaats vonden veel pelgrims tijdelijk onderdak bij inwoners van Geel en uit deze opvang van pelgrims door burgers is vanaf de achttiende eeuw een systeem gegroeid waarbij zwakzin- nigen rechtstreeks bij gastgezinnen werden geplaatst die daardoor niet in een gesticht leefden maar deel uitmaakten van het dagelijks leven van Geel. Deze gezinsverpleging was een enorm succes en op zijn hoogtepunt in 1938 telde Geel 3.736 patiënten. Een van die patiënten was Piet van den Berg (1903-1949) de oudste zoon van Antoon en Betje.

Piet van den Berg >

Geel, een kolonie van geesteszieken 1 >
Geel, een kolonie van geesteszieken 2 >

 

De jaren van vooruitgang (1910-1920)

In 1916 wordt Wim van den Berg in Helmond geboren als negende kind van Antoon en Betje van den Berg Hendriks. In Europa woedt de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), maar ondanks deze ramp zijn de jaren tien ook een decennium waarin de samenleving, met de doorbraak van elektriciteit, auto's en film bij het grote publiek, op zijn kop wordt gezet. U kunt het online bekijken in de documentaire: Jaren van vooruitgang (1910-1920).

Kijken: De jaren van vooruitgang >

Antoon van den Berg (1877-1961) >

Wim van den Berg (1916-1971) >

 

Van arm naar rijk


Afbeelding: Website Andere tijden

Aan het begin van de twintigste eeuw was Nederland een rijk land met veel armen. Pas in de jaren zestig is de grote armoede met zijn maatschappelijke ontwrichting voor goed verdwenen en is iedereen relatief rijk geworden. In de documentaire Van arm naar rijk is te zien is hoe de twee werelden van arm en rijk steeds meer naar elkaar toegroeiden.

Kijken: Van arm naar rijk >