earth

Na de bevrijding

Na de bevrijding is een zevendelige televisieserie van de NTR uit 2014 over de periode 1945-1950, de jaren waarin Nederland herstelt van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

01. De thuiskomst van gedeporteerde Nederlanders

Vreugde én verdriet kleuren de verhalen van de vijf mensen die in deze aflevering een hoofdrol spelen. Alle vijf met een andere oorlogsgeschiedenis: een gevangene uit Auschwitz, een tewerkgestelde in Duitsland, een evacué uit Arnhem, een onderduikster en de dochter van een krijgsgevangene. Ze staan symbool voor het kleine kwart van de Nederlandse bevolking dat niet thuis was toen de oorlog in mei 1945 verdween. Zij moeten met ingrijpende ervaringen achter de rug na de bevrijding hun eigen leven zien op te bouwen. NTR, uitzending 31 januari 2014. Verder >

02. De afrekening met landverraders

In de eerste weken na de bevrijding wordt een eindeloze stroom mensen opgepakt. NSB'ers, Jodenjagers, landverraders, collaborateurs, moffenhoeren, ze worden allemaal massaal en publiekelijk opgebracht. Sommigen komen weg met een openbare vernedering, maar de meeste van hen worden berecht. NTR, uitzending 7 februari 2014. Verder >

03. Inhalen van een verloren jeugd

De onschuldige uitgelatenheid van jongeren na de oorlog lijkt niet te rijmen met de verschrikkingen van zo kort daarvoor. Jongeren willen inhalen wat ze vijf jaar hebben gemist. De honger, het geweld en de angst van de bezetting maken plaats voor vertier, kamperen en dansen met Canadezen. Dat leidt tot onrust bij de autoriteiten. Hoe krijgt men de jeugd weer in het gareel? En hoe kan de jeugd worden ingezet bij de opbouw van Nederland? NTR, uitzending14 februari 2014. Verder >

04. Alles moet politiek anders in het naoorlogse Nederland

De Duitse bezetter is verdreven, maar wie neemt het roer over in het gehavende Nederland van 1945? De regering in Londen? Het militair gezag? De mensen uit het verzet? Op verschillende plaatsen wordt al tijdens de oorlog nagedacht over hoe het vrije Nederland bestuurd zou moeten worden. Sommigen hopen dat de vooroorlogse zuilenmaatschappij zal verdwijnen. De praktijk loopt anders. NTR, uitzending 21 februari 2016. Verder >

05. Koude oorlog en hoe de communisten terrein verliezen

In Nederland heeft de communistische partij vijf jaar lang een belangrijke rol in het verzet gespeeld. Dat levert de CPN na de oorlog zeker in de grote steden een stevige aanhang op. Maar daarna wordt het alleen maar minder. De CPN is als enige politieke partij voor onafhankelijkheid van Indonesië en dat kost stemmen. Internationale ontwikkelingen brengen de partij verder in het isolement: het IJzeren Gordijn, de machtsovername in Praag in 1948, de blokkade van Berlijn, de oprichting van de NAVO. NTR, uitzending 28 februari 2014. Verder >

06. Ver van huis, de Indonesische kwestie

Hoe wordt de koloniale oorlog tegen Indonesië, van 1946 tot en met 1949, beleefd door gewone Nederlanders? Het levert een eindeloze stroom brieven op tussen familieleden en uit elkaar gerukte geliefden. Zo’n 5000 Nederlandse militairen sneuvelen in Indië. Talloze dienstplichtigen weigeren te gaan. Nederland raakt verdeeld over ‘de Indonesische kwestie’. NTR, uitzending 7 maart 2014. Verder >

Bekijk ook de pagina over Nederlands-Indië met een keur aan verwijzingen naar boeiende documentaires. Verder >

07. Puinruimen, de wederopbouw van Nederland

De oorlog is voorbij, maar het dagelijks leven is nog verre van normaal. Na de bevrijding wordt duidelijk dat Nederland is leeggeplunderd en deels in puin ligt. Fabrieken zijn kapot, bruggen liggen in het water en duizenden gezinnen hebben geen woning meer. Hoe pak je het leven weer op in een door de oorlog zwaar beschadigd land? NTR, uitzending 14 maart 2014. Verder >

Bekijk ook de tv-serie: Na de Oorlog van de NPS uit 1995 van waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog tussen 1945 en 1970. Verder >

Documentaires over de Tweede Wereldoorlog >