earth

Hollandse wereldwonderen

Nederland heeft acht erkende plaatsen en Curaçao één die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO zijn geplaatst. In de tv-serie Hollandse Wereldwonderen van de NTR uit 2008 is te zien wat de betekenis is van deze plaatsen.

01. De Amsterdamse grachtengordel

Sinds 2010 is de Amsterdamse grachtengordel toegevoegd aan de lijst van 'wereldwonderen'. Aan het eind van de 16e eeuw bloeit de handel in Amsterdam. Er komen steeds meer schepen en de werkgelegenheid groeit. Uitbreiding van de haven is onontkoombaar. Er worden plannen ontwikkeld om de stad aan te passen aan de nieuwe tijd. Uit die plannen ontstaat in de 17e eeuw de Amsterdamse grachtengordel, die al spoedig uitgroeit tot het dynamische hart van onze hoofdstad. Werk, wonen en recreëren komen hier prachtig samen. Een mooi staaltje stadsvernieuwing, dat nog altijd staat als een huis. Het is niet voor niets dat Kopenhagen interesse heeft om dit oer-Hollandse concept over te nemen. NTR, uitzending 07 oktober 2011. Verder >

02. De Waddenzee

De Waddenzee is een groot 'coastal wetland' van exceptionele omvang met een grote schoonheid en rijkdom aan natuurlijke waarden. Het gebied is na de laatste IJstijd ontstaan door een klimaatsverandering, waarbij de zeespiegel meer dan 100 meter steeg. Er leven organismen, planten en dieren die alleen hier voorkomen. Voor trekvogels is het gebied een belangrijke voedselbron. Broedvogels vinden er speciaal beschermde gebieden. Menselijke activiteiten zijn toegestaan. NTR, uitzending 19 november 2008.Verder >

03. Willemstad, Curaçao

De historische binnenstad van Willemstad is op de lijst van Werelderfgoed van Unesco geplaatst als getuigenis van het Nederlands koloniaal verleden. Gedurende 350 jaar heeft hier een interactie op sociaal, economisch, cultureel en bestuurlijk gebied plaatsgevonden die men nog steeds ervaart in de architectuur van de stad. Toeristen genieten van het zonnige klimaat en de prachtige monumenten. NTR, uitzending 12 november 2008. Verder >

04. Het Rietveld Schröderhuis

In 2000 is het Rietveld Schröderhuis, een schepping van Gerrit Rietveld, op de Lijst van Werelderfgoed geplaatst. Het werd in 1924 in opdracht van Truus Schröder aan de rand van het toenmalige Utrecht gebouwd. Het huis is in de geest van De Stijl ontstaan. Deze architectuur valt op door de horizontale en verticale lijnen en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw. Het huis is heel bijzonder. Door het openen van wanden op de eerste verdieping veranderden de kleine woon- en slaapruimten in één grote gezamenlijke verdiepingsruimte voor de bewoonster en haar drie kinderen. NTR, uitzending 05 november 2008. Verder >

05. De Beemster

De Beemster is een oude droogmakerij van een groot meer, gelegen ten noorden van Amsterdam, uit het begin van de Gouden Eeuw. Het Beemstermeer is in vier jaar drooggemalen. Met technisch vernuft, voor- en tegenspoed werd het grote meer met zo'n 50 poldermolens bedwongen en drooggemalen. Het ontstaan van het nieuwe land werd een voorbeeld voor een nieuwe vorm van landinrichting. De indeling en uitgifte van rechthoekige percelen, met een vaste maat, zou leiden tot een betere samenleving. Op de kruispunten werden dorpen gepland. NTR, uitzending 29 oktober 2008. Verder >

06. Schokland

In 1995 werd Schokland en omgeving het eerste Werelderfgoed in Nederland. Een erfgoed waaraan de geschiedenis van de Nederlandse strijd tegen het water is af te lezen. 'Schokland' telt negen rijksmonumenten en honderden archeologische terpen. In de Middeleeuwen was Schokland nog onderdeel van het vaste land. Omstreeks 1450 ontstond een eiland door een stijgende zeespiegel. Dit eiland is in de loop der eeuwen door stormen steeds kleiner geworden. De bewoners van Schokland moesten in 1859 naar het vaste land verhuizen. NTR, uitzending 22 oktober 2008. Verder >

07. Het Wouda-stoomgemaal

Het Wouda-stoomgemaal, ook wel een stoomkathedraal genoemd, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het heeft de capaciteit om 4000 m3 water per minuut uit de polder te malen. Het Woudagemaal speelt nog steeds een rol in het hele afwateringsstelsel van Friesland. Vroeger werd bij eb het overtollige water op zee geloosd. Dat lukte niet meer vanwege de toenemende inpoldering, ontginning en inklinking van de bodem. Naast het natuurlijke spuien waren gemalen nodig om de provincie droog te houden. Het Woudagemaal draagt als levend monument nog steeds bij aan de afwatering van de Friese boezem. NTR, uitzending 15 oktober 2008. Verder >

08. De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een waterlinie. Op circa vijftien tot twintig kilometer van het centrum van Amsterdam kon een grote ring van water om de hoofdstad worden gelegd. Het gebied kon, via een ingenieus stelsel, binnen 48 uur onder water gezet worden. Een aanvaller werd zodoende gedwongen op afstand te blijven. De Stelling vormt in totaal een 135 kilometer lange kring van forten, batterijen, dijken, dammen, sluizen en gemalen. Belangrijk daarbij is het typische Hollandse karakter: men heeft bij de militaire verdediging gebruikgemaakt van het Nederlandse vernuft voor waterbouwkunde. NTR, uitzending 08 oktober 2008. Verder >

09. De molens van Kinderdijk

Waar de Noord en de Lek samenkomen vindt men een unicum op molengebied, negentien monumentale poldermolens bij elkaar. Het vroegere stoomgemaal Wisboom en beide elektrische gemalen behoren eveneens tot dit Werelderfgoed. Het hele complex staat model voor de manier waarop Nederland al eeuwenlang zijn strijd tegen het water voert. Ook heden ten dage vormt dit gebied nog steeds het hart van de waterbeheersing in de Alblasserwaard. NTR, uitzending 01 oktober 2008. Verder >