Shinkichi Tajiri


Foto: detail van een van de vier krijger- sculpturen (2007) op de stadsbrug in Venlo. Foto: Egon Notermans.

Op 15 maart 2009 is de Amerikaanse/Japanse beeldhouwer Shinkichi Tajiri (1923-2009) over- leden.

Tajiri was een veelzijdig kunstenaar die zich ondermeer bezighield met fotografie, film en beeldhouwkunst en als een van de weinige beeldhouwers was hij na de Tweede Wereld- oorlog actief in de Cobragroep. Een steeds terugkerend thema in zijn werk zijn de Japanse krijgers in steen, metaal en papier en zijn gebeeldhouwde knopen die veelvuldig in het Nederlandse straatbeeld terug te vinden zijn. Shinkichi Tajiri woonde sinds 1962 op Kasteel Scheres in het Limburse Baarlo.

Wiki: Shinkichi Tajiri >

Tajiri’s Labyrinth

Tajiri’s Labyrinth. Documentaire over de Amerikaans-Japanse beeldend kunstenaar Shinkichi Tajiri (1923-2009) die sinds 1962 in een kasteel in het Limburgse Baarlo woonde. Hij creëerde daar een eigen universum en leidde er een teruggetrokken maar actief kunstenaars- leven. Tajiri, wiens motto ‘erotiek, geweld en snelheid’ was, had een grote invloed op de beeldhouwkunst in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn beroemde ‘knopen’ zijn in vele musea in verschillende landen te zien. Het Uur van de Wolf NTR, uitzending 17 mei 2009.

Kijken: Tajiri’s Labyrinth >

 

DSB Bank failliet

In oktober 2009 gaat de DSB-bank, de grootse particuliere bank van Nederland, failliet.

De Dirk Scheringa Beheer Bank (DSB-bank) kwam vanaf maart 2009 negatief in het nieuws toen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek startte naar aanleiding van klachten over het verstrekken van onverantwoord hoge hypotheekleningen die met het afsluiten van dure koopsompolissen werden gefinancierd. De DSB-bank, waartoe de prijsvechters Frisia, Becam, Postkrediet en Lenen.nl behoorde, had als specialiteit om oude leningen te versleutelen in een nieuwe hypotheek met als gevolg dat mensen opgezadeld werden met torenhoge maandlasten en na de verkoop van hun huis met een hoge restschuld bleven zitten. De DSB-bank kreeg hiervoor in juli 2009 een boete van 120.000 euro door de AFM opgelegd. In september klapten drie oud-medewerkers van de bank in het actualiteitenprogramma Nova uit de school over de verkoop van overbodige koopsompolissen waarvoor door de bank provisies van 80% tot 90% in rekening bracht. Er werden twee stichtingen in het leven geroepen om de belangen van gedupeerde DSB-klanten te behartigen. Met name de  Stichting Hypotheekleed onder leiding van Pieter Lakeman maakte het de DSB moeilijk. Op 01 oktober deed Lakeman in het televisie- programma Goedemorgen Nederland een oproep aan DSB-klanten om hun spaartegoed van de DSB-rekening te halen. De bankrun die daardoor ontstond betekende het begin van het einde. Nog diezelfde dag ging de website van de DSB-bank op zwart waardeoor klanten niet meer bij hun geld konden. Op maandag 12 oktober werd de DSB-bank door de Nederlandsche Bank, de centrale bank van Nederland, onder curatele gesteld waarna eigenaar Dirk Scheringa tot maandag 19 oktober de tijd kreeg om een koper voor zijn bank te vinden. Deze poging van Scheringa mislukte waarna DSB-bank failliet ging. Schering was actief in de sport als sponsor en voorzitter van de voetbalclub AZ en de DSB-schaatsploeg. Daarnaast had hij een collectie magisch-realistische schilderkunst waarvoor een nieuw museum in aanbouw was. Per onmiddellijke ingang kwam er een einde aan alle sponsering van sport- en kunstactiviteiten door Dirk Scheringa.

Wiki: DSB in opspraak >

Kijken: DSB onder curatele >
Kijken: Profiel van Dirk Scheringa (2012) >
Kijken: De bezem door de banken >

 

Nobelprijs voor Barack Obama 

In 2009 wint de Amerikaanse president Barack Obama (1961) de Nobelprijs voor de Vrede

De kersvers geïnaugureerde Barack Obama  won de prestigieuze prijs voor zijn inspirerende speeches waarin hij mensen over de hele wereld hoop gaf op een betere toekomst. De jury noemde met name zijn inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken en zijn inspanning voor de internationale reductie van kernwapens. De prijs van bijna 1 miljoen dollar werd op 10 december uitgereikt in de Noorse hoofdstad Oslo.

Wiki: Barack Obama >
Nobelprijs: Laureaten 2009 >

 

Aboutaleb burgemeester Rotterdam

Op 05 januari 2009 wordt oud-staatssecretaris Ahmed Aboutaleb geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Rotterdam.

PvdA-politicus Aboutaleb was de opvolger van Ivo Opstelten en de eerste Nederlandse burgemeester van Marokkaanse afkomst.

Wiki: Ahmed Aboutaleb >

 

Klimaattop Kopenhagen

In december 2009 wordt er in de Deense hoofdstad Kopenhagen een internationale klimaattop gehouden waaraan meer dan 180 landen deelnemen.

De klimaattop in Kopenhagen had een keerpunt in de geschiedenis moeten worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde, maar eindigde na 13 dagen zonder formeel juridisch bindend akkoord over CO2-reductie. Ondanks een akkoord tussen de twee wereldmachten de Verenigde Staten en China konden er geen bindende afspraken worden gemaakt omdat een aantal kleinere landen waaronder Sudan, de eilandengroep Tuvalu, Bolivia, Venezuela en Cuba de overeenkomst blokkeerden omdat er volgens hen teveel rekening werd gehouden met de rijke landen.

Wiki: Klimaattop Kopenhagen 2009 >

Kijken: Kopenhagen X >


Martin Bril

Op 22 april 2009 is de Nederlandse columnist en schrijver Martin Bril (1959-2009) overleden.

Wiki: Martin Bril >

Documentaire: Martin Bril: Enfin

In Martin Bril–Enfin portretteert Coen Verbraak de columnist vijf jaar na diens overlijden, aan de hand van bijzonder archiefmateriaal en interviews met mensen die hem van dichtbij meemaakten. Martin Bril (1959-2009) was jarenlang een van de meest succesvolle columnisten van Nederland. VARA, uitzending 21 april 2014.

Kijken: Martin Bril: Enfin >

 

Q-koorts

In juni 2009 breekt er op grote schaal Q-koorts uit bij melkgeitenbedrijven in de provincie Noord-Brabant.

Q-koorts is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een op mensen overdraagbare bacterie die voorkomt bij drachtige geiten en schapen. Van februari tot en met mei, wanneer de geiten en schapen lammeren, is het besmettingsgevaar het grootst omdat de meeste bacteriën zich in de placenta van de zwangere dieren bevinden. Wanneer de placenta met de buitenlucht in aanraking komt, kunnen de bacteriën door de lucht verspreid worden en na inademing mensen besmetten. In oktober 2009 waren tachtig van de 360 melkgeitenbedrijven in Nederland besmet met Q-koorts. In december was de situatie zo verslechterd dat door de ministers Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid besloten werd om alle drachtige geiten en schapen op bedrijven waar de Q-koorts heerste af te maken. De LTO, de belangenorganisatie van boeren, ging uit van naar schatting 15.000 tot 20.000 geiten die zouden moeten worden geruimd. In december werd een begin gemaakt met het ruimen van zowel besmette als gezonde, drachtige dieren. Vooral het doden van gezonde drachtige dieren riep zowel bij de boeren als burgers veel emoties op.

Wiki: Q-koorts >

Kijken: De Q-koorts epidemie >

 

60 jaar Volksrepubliek China

De Volksrepubliek China viert haar verjaardag. Dat wordt herdacht met een grote parade met aansluitend vuurwerk op het Plein van de Hemelse Vrede. NOS, uitzending 01 oktober 2009.

Wiki: Volksrepubliek China >

Kijken: 60 jaar Volksrepubliek China >

 

 

De jaren nul:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 2009 >

Kijken: Jaaroverzicht Huis van Oranje  >
Kijken: Tegenlicht Agenda 2009 >

De jaren 2000-2009 >

 

Het weer in 2009

Met een gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt van 10,5 °C tegen 9,8 °C normaal is 2009 het dertiende warme jaar op rij.

De zon scheen gemiddeld over het land 1888 uren tegen 1550 uren normaal en daarmee was 2009 een zeer zonnig jaar. Het zonnigst werd het in Zeeland en in het Waddengebied. Met 2031 zonuren nestelde Den Helder zich op de tweede plaats van zonnigste jaren sinds 1908. De warmste dag werd gemeten in Ell waar het op 20 augustus 37,0 °C werd. Met 738 millimeter neerslag viel er gemiddeld over het land 49 millimeter minder neerslag dan normaal. Het natst werd het in het Zeeuwse Westdorpe waar 832 millimeter neerslag werd geregi- streerd. De Kooy was met 623 millimeter het droogste KNMI-station van Nederland. Tussen 17 en 20 december viel er in grote delen van Nederland een sneeuwdek met een dikte variërend van 10 tot 30 centimeter.

Witte kerst

Ondanks de invallende dooi lag er op beide kerstdagen in De Bilt nog een gesloten sneeuwdek waardoor er in 2009 voor het eerst sinds 1981 sprake was van een Witte Kerst.

KNMI: Het weer in 2009 >
KNMI: Witte kerst >

 

Parlement & Politiek

In 2009 regeert het vierde kabinet-Balkenende.

Het kabinet-Balkenende IV bestaat uit ministers van het Christen Democratisch Appel (CDA), de Partij van de Arbeid (PvdA) en de ChristenUnie en steunt op een meerderheid van 80 kamer- zetels. Minister-president Balkendende komt uit het CDA.

Parlement: Kabinet-Balkenende IV >

Kamerdebat Irak.

Kamerdebat over het onderzoek n.a.v. de Nederlandse steun aan de inval in Irak.

Kijken: Kamerdebat over Irak >

HSL-Zuid, een reconstructie

Een reconstructie van de strijd tussen NS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de HSL-Zuid. Het zeven miljard euro kostende prestigeproject dat de Nederlander met hoge snelheid van Amsterdam naar Parijs moest brengen. Maar voorlopig rijden de treinen op halve snelheid en komen ze niet verder dan Rotterdam. KRO, uitzending 29-11-2009.

Kijken: HSL-Zuid, een reconstructie >

Gehaktdag

Doet het kabinet wat het belooft? Ter gelegenheid van verantwoordingsdag (gehaktdag) legt Premier Balkenende verantwoording af.

Kijken: Gehaktdag >

 

Krimp Nederlandse economie

In 2009 raakt de Nederlandse economie in de diepste economische recessie sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw.

Volgens cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) in december 2009 publiceerde was de Nederlandse economie in 2009 met 4 procent gekrompen ten opzichte van 2008. De voorspelling voor 2010 is dat de economie zal groeien met 1,5 procent. Het begrotingstekort zal echter oplopen van 4,6 naar 5.8 procent van het Bruto Nationaal Product en de werkeloosheid naar 6,5 procent van de beroepsbevolking.

Rijksoverheid: Kredietcrisis >


Verhoging AOW-leeftijd

In 2009 besluit het Kabinet-Balkende om vanaf 2020 de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) werd op 1 januari 1957 door het Kabinet-Drees ingevoerd waardoor iedere Nederlandse staatsburger vanaf de leeftijd van 65 jaar een ouderdoms- pensioen van de staat kreeg. De AOW wordt door middel van premieafdracht door de werkende Nederlandse bevolking betaald en uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door het groeiend aantal ouderen in Nederland dreigde de AOW in de toekomst  onbetaalbaar te worden en daarom besloot de regering om vanaf 2020 de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Er moet nog een oplossing worden gevonden voor mensen met een zwaar beroep. Het kabinet denkt met deze maatregel in de toekomst vier miljard euro te kunnen besparen.

Wiki: Algemene Ouderdomswet >
Sociale Verzekerings Bank: AOW >

Kijken: Kamerdebat AOW 2009 >

 

Boeing crasht in polder

Op woensdag 25 februari 2009 verongelukt vlucht TK1951, een Boeing 737 van Turkish Airlines, kort voor de landing op vliegveld Schiphol.

Als gevolg van een defecte linkerhoogtemeter, die een hoogte van 8 voet aangaf in plaats van de werkelijke 1950 voet waarop het toestel zich bevond, werd het automatische gashendel- systeem dichtgetrokken waardoor het toestel te weinig snelheid hield en een kilometer voor de landingsbaan uit de lucht viel. Met een snelheid van 175 kilometer per uur crashte de Boeing met 127 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord neer in een omgeploegde akker waarbij de staart van het vliegtuig afbrak en de romp scheurde ter hoogte van de business class. Bij het ongeluk kwamen negen personen om het leven en vielen tachtig gewonden.

Kijken: Hoe kon vlucht TK1951 neerstorten? >
Kijken: De gevolgen van de vliegramp >
Kijken: Herdenking vlucht TK 1951 >

 

Robert Jasper Grootveld overleden

Op 26 februari is de Nederlandse kunstenaar Robert Jasper Grootveld (1932-2009) overleden.


Afbeelding: Oproep voor een happening bij Het Lieverdje in Augustus 1965. bron IISG.

Grootveld werd begin jaren zestig van de twintigste eeuw bekend om zijn eenmansacties zoals zijn optreden als anti-rookmagiër waarmee hij kankerverwekkende stoffen in sigaretten onder de aandacht wilde brengen. In de zomer van 1964 begon Grootveld met zijn happenings bij het beeld ‘Het Lieverdje’ op het Spui in Amsterdam. Onder invloed van Grootveld richtten een jaar later Roel van Duijn, Martijn Lindt en Rob Stolk de Provobeweging op die zich door middel van happenings en provocatie van het gezag afzette tegen de vastgeroeste gezagsverhoudingen in de maatschappij.

Wiki: Robert Jasper Grootveld >
Provo >
DBNL: Geschiedenis van de Provo-beweging >

Kijken: Magiër van een nieuwe tijd >
Kijken: Amsterdam 't Lieverdje >
Kijken: Provo en het Lieverdje (1965) >
Kijken: Provo in de pers >
Kijken: De Hippie & De Provo (2010) >

De Tijd Geest

Documentaire van filmmaker Johan van der Keuken waarin een tijdsbeeld geschetst wordt van jongeren in 1968. In de film worden jongeren geïnterviewd over hun idealen en de politiek en worden beelden getoond van politieke manifestaties zoals anti-Vietnam-betogingen, relletjes en gevechten met politie in Amsterdam, een Love-in en een optreden van Johnny the Selfkicker. VPRO, uitzending 1968.

Kijken: De Tijd Geest >

 

Simon Vinkenoog

Op 12 juli 2009 is de Nederlandse dichter en schrijver Simon Vinkenoog (1928-2009) overleden.

Wiki: Simon Vinkenoog >

Kijken: Profiel van Simon Vinkenoog (2006) >

 

Ton Sijbrands, dammer

'Buitenaards, een levende legende, de vijfde Beatle, de Johan Cruyff van het dammen.' Het zijn benamingen voor dammer Ton Sijbrands, toegekend door vriend en vijand. Regie Kees Brouwer. VPRO, uitzending  2009.

Kijken: Ton Sijbrands, dammer >

 


 

Darwinjaar 2009

Op 12 februari 2009 wordt wereldwijd de tweehonderdste sterfdag van  de Engelsman Charles Darwin (1809-1882), de grondlegger van de evolutietheorie, herdacht.

Op 24 november 2009 was het tevens honderdvijftig jaar geleden (1859) dat Darwin zijn baanbrekende werk The Origin of Species (Over het ontstaan van soorten) publiceerde waarin hij aantoonde dat eigenschappen van levende organismen in de loop van de generaties veranderen als gevolg van geneti- sche variatie, voortplanting en natuurlijk selectie. Inzichten in zijn theorie kreeg Darwin tijdens een vijf jaar durende wereldreis die hij als wetenschapper tussen 1931 en 1936 maakte aan boord van het Britse marineschip de Beagle dat wereldwijd kustlijnen in kaart bracht voor de Britse marine. Darwin onderzocht de flora en fauna van de eilanden en de kuststreken waar het schip voor anker lag. De publicatie van de evolutietheorie, die aanvankelijk veel weerstand opriep, was baanbrekend in een tijd dat algemeen werd aangenomen dat God de schepper van hemel en aarde was.

Wiki: Charles Darwin >
Beagle-project VPRO >
Charles Darwin >

De lieve natuur

Biologen en psychologen vinden steeds meer bewijs dat samenwerking en hulpvaardigheid een essentiële rol spelen in de evolutie. Baby's van 14 maanden proberen al mensen te helpen. Makaken delen hun banaan en doen daar zelfs moeite voor. En ook onder bacteriën heb je onbaatzuchtige varianten. Tijd voor een update van de evolutieleer. De natuur is wreed, zo zijn we gewoon te denken. De evolutie wordt gedreven door competitie, en daarom zijn mensen, dieren en planten voortdurend verwikkeld in een strijd op leven en dood. Aardig zijn voor anderen is verspilde energie, en verkleint je eigen kansen op overleving en voortplanting. Of toch niet? VPRO/NTR, Labyrint, uitzending 17 maart 2013.

Kijken: De lieve natuur >

 

Drama op Koninginnedag

Tijdens de viering van Koninginnedag op 30 april in Apeldoorn eist de dodemansrit van de 38-jarige Karst T. uit Huissen zeven levens.

Rond 11.50 reed T. met volle vaart met zijn zwarte Suzuki Swift door een afzetting waar mensen stonden te kijken naar de rijtour van de koninklijke familie die zojuist was gepasseerd. Door de snelheid van de auto werden slachtoffers door de lucht geslingerd waarbij zeven doden vielen. De auto van T. kwam tot stilstand tegen het monument de Naald. Kast T. werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij diezelfde nacht is overleden. Uit onderzoek bleek dat de eenpersoonsactie van T. weliswaar een bewuste aanslag op de koninklijke familie was, maar het motief van de aanslag was niet precies te herleiden.

Wiki: Aanslag op koninginnedag 2009 >

Kijken: De dag na de aanslag >
Kijken: Wie was Karst T.? >
Kijken: Onderzoeksresultaten aanslag >

 

Michael Jackson overleden

Op donderdag 25 juni 2009 is de Amerikaanse popster Michael Jackson (1958-2009) aan een hartstilstand overleden.

Michael Jackson was een van de beroemdste popsterren van de twintigste eeuw. Samen met zijn broers trad hij in de jaren zestig en zeventig op onder de naam The Jackson 5 waarmee hij wereldwijd succes had. In de jaren tachtig begon Michael Jackson een succesvolle solocarrière waarin hij uitblonk in een unieke combinatie van zang en een ritmische dansstijl. Befaamd werd zijn unieke Moonwalk, een danstechniek waarbij Jackson vooruit leek te lopen terwijl hij in werkelijkheid een achterwaartse beweging maakte. De meest succesvolle albums van Jackson waren Thriller uit 1998 en Bad uit 1987. De arts die de autopsie uitvoerde op het lichaam van Jackson heeft officieel vastgesteld dat de hartstilstand van Jackson veroorzaakt werd door een overdosis Propofol, een middel dat gebruikt wordt voor het inslapen van patiënten tijdens een narcose. Het middel zou zijn toegediend door zijn privé-arts Conrad Murray die officieel verdacht wordt van doodslag.

Wiki: Michael Jackson >
Website Michael Jackson >

Kijken: Michael Jackson overleden >
Kijken: Jackson zag eigen dood aankomen >

Dr. Murray, de dokter van Michael Jackson, is schuldig aan de dood van de King of Pop. 'Murray heeft zijn kant van het verhaal nog nooit in de media verteld. Dit is zijn moment. BNN, uitzending 19 november 2011.

Kijken: De dokter van Michael Jackson >

 

Europa kiest eerste president

Op 19 november 2009 wordt de Belgische minister-president Herman Van Rompuy (1947) door de Europese Raad voor tweeënhalf jaar gekozen als vaste voorzitter van de Europese Raad.

Van Rompuy van de Vlaamse christendemo- cratische partij CD&V was samen met de Nederlandse minister-president Jan-Peter Balkenende in de race voor de functie van de eerste president van Europa.

Website Europese Unie >
Geschiedenis van de Europese Unie >

Kijken: Profiel Herman van Rompuy >

 

Mexicaanse griep

In het najaar van 2009 is Nederland in de ban van de Mexicaanse griep, een nieuwe griepvariant (Nieuwe Influenza A (H1N1) uit Mexico.

Na aanvankelijk alarmerende cijfers leidde de Mexicaanse griep, waar nog niemand immuniteit tegen opgebouwd had, niet tot een grote wereldwijde griepepidemie. In de zomer van 2009 had de griep volgens de Wereldgezond- heidsorganisatie WHO 5700 dodelijke slachtoffers geëist. Desondanks sprak de WHO van een milde griep. In de herfst van 2009 werd besloten om alle inwoners van Nederland die tot een risicogroep behoorde, waarvan de twee grootse groepen kinderen van 6 maanden tot vier jaar en mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder, verspreid over twee rondes in november en december in te enten met de vaccins Focetria (Novartis) en Pandemrix (GlaxoSmithKline). Eind december was er officieel geen sprake meer van een griepepidemie in Nederland.

Wiki: Mexicaanse griep >

Kijken: De Mexicaanse mediakoorts >

 

Tamiltijgers geven zich over

Met de val van het laatste belangrijke bolwerk van de Tamiltijgers Kilinochchi  komt er in het voorjaar van 2009 een einde aan een meer dan dertig jaar durende vrijheidstrijd van de Tamils op het eiland Sri Lanka.

De Tamils, die voornamelijk in de noordelijke en oostelijke streken van Sri Lanka wonen, zijn een kleine minderheidsgroep van hindoes en christenen in een overwegend boeddhistisch samenleving van Singalese afkomst. Sinds de jaren zeventig vochten de Tamiltijgers, een  militante organisatie van de Tamils, voor een onafhankelijk Tamil Eelam.

Wiki: Tamiltijgers >

Kijken: Het geschonden paradijs >

 

Ramses Shaffy

Op 1 december 2009 is de Nederlandse chansonnier en acteur Ramses Shaffy (1933-2009) overleden.

Wiki: Ramses Shaffy >

Kijken: Tv monument Ramses Shaffy >

 

Tour de France 2009

In 2009 wint de Spanjaard Alberto Contador de Tour de France.

Wiki: Tour de France >

 

Eredivisie voetbal

In 2009 wordt AZ landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

 

             
 

 

 

 

Muziek in 2009

 

Muziekkeuze van 2009 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Andrew Bird - Oh No x
Anne soldaat - Teenage View
Anne soldaat - Mother of a Lie x
Animal Collective - My Girls x
Animal Collective - Summertime Clothes
Antony & The Johnsons - Dust and water
Antony & The Johnsons - Daylight and the Sun x
Antony & The Johnsons - One Dove
Antony + Bryce Dessner - I Was Young When I Left Home
Artic Monkeys - Crying Lightning x
Bill Callahan - Eid Ma Clack Shaw x
Bill Callahan - Rococo Zephyr
Bon Iver - Skinny Love x
Bruce Springsteen - Working On a Dream
Bruce Springsteen - The Wrestler
Cuby + Blizzards - More Than I Could Ask For
Cuby + Blizzards - My Old Jimny
Dan Auerbach -  I Want Some More
Dan Auerbach - Trouble Weighs a Ton x
Dan Auerbach - When The Night Comes x
De Staat - The Fantastic Journey Of The Underground Man (NL) x
De Staat - Wait For Evolution (NL) x
Depeche Mode - In Symphaty x
Depeche Mode - Miles Away - The Truth Is
Depeche Mode - Wrong
Eels - All The Beautiful Things
Eels - That Look You Give That Guy
Editors - Papillon
El Pino & the Volunteers - Wake Up
Feist + Ben Gibbard - Train Song x
Florence and the Machine - Dog Days Are Over
Franz Ferdinand - Katherine Kiss Me
Franz Ferdinand - No You Girls
Franz Ferdinand - Ulysses x
Grizzly Bear - Two Weeks x
Grizzly Bear - About Face
Grizzly Bear + Feist - Service Bell x
Lily Allen - Fuck You
Lily Allen - Not Fair
Monsters of Folk - Man Named Truth
Monsters of Folk - Say Please
Mumford and Sons - The Cave
Pearl Jam - Force Of Nature
Pearl Jam - Amongst The Waves
Pearl Jam - Just Breathe x
Patrick Wolf  - The Sun Is Often Out x
Phoenix - Lisztomania
The Books ft Jose Gozalez - Cello Song
The Cave Singers - Summer Light x
The Cave Singers - I Don’t Mind x
The Cave Singers - Beach House
The Books featuring Jose Gonzalez - The Cello Song
Them Crooked Vultures - Gunman x
Them Crooked Vultures - Bandoliers
Wilco - Bull Black Nova
Wilco - You and I (with Feist) x

Nederlandstalig

Roosbeef - Te heet gewassen x
Kyteman - Sorry (Live @ Tivoli) x

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 2009 (alfabetisch)

Andrew Bird - Noble Beast
Animal Collective - Merriweather Post Pavilion
Anne Soldaat - In Another Life
Antony & The Johnsons - The Crying Light
Artic Monkeys -   Humbug
Atlas Sound - Logos
Bill Callahan - Sometimes I Wish We Were An Eagle
Bob Dylan - Together Through Life
Bruce Springsteen - Working on a Dream
Cuby + Blizzards - Cats Lost
Dan Auerbach - Keep It Hid
De Staat - Wait For Evolution
Depeche Mode - Sounds of The Universe
Editors - In This Light and on This Evening
Eels - Hombre Lobo
El Pino And The Volunteers - The Long-lost Art Of Becoming Invisible
Fever Ray - Fever Ray
Florence and the Machine - Lungs
Franz Ferdinand - Tonight
Girls - Album
Grizzly Bear - Veckatimest
nieuw -  Kasabian - West Ryder Pauper Lunatic Asylum
Kyteman - The Hermit Sessions
Lily Allen - It's Not Me It's You
Monsters of Folk - Monsters of Folk
Mumford and Sons - Sigh No More
Patrick Watson - Wooden Arms
Patrick Wolf - The Bachelor
Pearl Jam - Backspacer
Phoenix - Wolfgang Amadeus Phoenix
Red Hot Organization - Dark Was The Night
Roosbeef - Ze Willen Wel Je Hond Aaien, Maar Niet Met Je Praten
The Cave Singers - Welcome Joy
Them Crooked Vultures - Them Crooked Vultures
The Mountain Goats - The Life Of The World To Come (2009)
The Tempest Trap - Conditions
The XX - XX
U2 - No Line On The Horizon
White Rabbits - It's Frightening
Wilco - Wilco (The Album)
Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 2009 (alfabetisch)

Adward Maya & Vika Jigulina. - Stereo Love
Anouk  - Three days In a Row
Cascada - Evacuate the Dancefloor
Cidinho E Doca - Rap das Armas
Damaru - Mi Rowsu
Ilse DeLange  - Miracle
Katy Perry - Hot 'n Cold
Lady GaGa - Poker Face
Lady GaGa fea.. - Just Dance
Lisa - Hallelujah
Madcon - Beggin
Milow - Ayo Technology
Owl City - Fireflies
Pitbull - I Know You Want Me
Robbie Williams - Bodies
Snow Patrol - Just Say Yes
The Black Eye Pea - I Gotta Feeling

 

Hip Hop in Nederland (1999-2009)

Het decennium 1999 tot 2009 gaat de boeken in als de periode waarin de Nederlandse hiphopscene spectaculair groeit en een stuk professioneler wordt. Reden voor hiphopplatform Hiphop In Je Smoel (HIJS) om samen met underground en mainstream artiesten het afgelopen decennium onder de loep te nemen.

Kijken: Hip Hop in Nederland >

 

Film in 2009

 

Filmkeuze van 2009 (alfabetisch)

Avatar - James Cameron >
Das Weisse band - Michael Haneke (Gouden Palm, Cannes 2009) >
De helaasheid der dingen - Felix Van Groeningen >
District 9 - Neill Blomkamp >
Fish Tank - Andrea Arnold >
Inglourious Basterds - Quentin Tarantino >
La teta asustada (The Milk of Sorrow) - Claudia Llosa (Gouden Beer Berlijn, 2009) >
Lebanon - Samuel Maoz - (Gouden leeuw VenetiŽ 2009) >
Let the Right One In - Tomas Alfredson >
Mannen die vrouwen haten - Niels Arden Oplev >
The Hangover - Todd Phillips >
The Hurt Locker - Kathryn Bigelow >
Up - Pete Docter >
Welcome - Philippe Lioret (Europese LUX Prijs 2009) >

Nederland

Nothing Personal - Urszula Antoniak >
Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot - Martijn van Nellestijn >

 

Website Cinema >