Constant Nieuwenhuys


Ruimtelijke constructie 1969

Op 01 augustus 2005 is de Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005) overleden.

Constant was eind jaren veertig samen met Karel Appel en Corneille een van de medeop- richters van de internationale kunstenaarsgroep Cobra. De levensvisie van Constant was om met een vrije geest te experimenteren en zo tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen en niet mee te lopen met heersende trends. Citaat: ‘Deze tijd is er genoeg reden om je tegen te verzetten… Het is onvrij. Je wordt gemanipu- leerd door de televisie, de pers en de politiek tot een eenheid van denken'. De kern van het werk van Constant werd gevormd door zijn project New Babylon waartin hij tussen 1956 en 1973 doormiddel van schetsen, collages en maquettes werkte aan zijn utopische visie over een ideale samenleving en stedelijke omgeving waarin ‘de spelende mens' zich vrij kon ontplooien.

Wiki: Constant Nieuwenhuys >
Cobramuseum >

Kijken: Constant, Avant le départ (2005) >

 

Nuna 3 wint World Solar Challenge

In 2005 wint de Nederlandse zonneauto Nuna 3, een door het energiebedrijf NUON gesponsord project van de Technische Universiteit Delft, de World Solar Challenge, een zonnewagenrace van ruim drieduizend kilometer dwars door Australië van Darwin in het noorden van Austra- lië naar zuidelijke stad Adelaide.

Nuon Solarteam >
World Solar Challenge >
Kennislink: Nuna 3 >

Cycloon Katrina verwoestend

In 2005 wordt de Golf van Mexico getroffen door meerdere zware tropische cyclonen.

Toen de tropische cycloon Katrina in augustus 2005 op de laaggelegen Mississippi-delta in de Verenigde Staten afkoerste, werden de bewoners uit het deltagebied en de havenstad New Orleans uit voorzorg geëvacueerd, maar de armere bewoners lukte het niet om op tijd weg te komen. Kort voordat de tropische cycloon op 29 augustus 2005 bij New Orleans aan land ging, werden in de Golf van Mexico snelheden van 280 kilometer per uur gemeten. Katrina was op dat moment uitgegroeid tot categorie vijf, de zwaarste tropische cycloon. Door het geweld van de cycloon braken de dijken rond New Orleans door en kwam een groot deel van de stad onderwater te staan waardoor honderden achtergebleven mensen verdronken. In totaal waren er in de staten Louisiana, Mississippi en Alabama meer dan duizend slachtoffers te betreuren en werd er voor miljarden dollars schade aangericht.

KNMI: Katrina >
Wiki: Katrina >

Kijken: Terugblik orkaan Katrina 2015 >

Robert en Mary bevinden zich in een opvangcentrum 80 mijl ten noorden van New Orleans. Ze besloten te blijven samen met hun dochter, haar zoons en hun drie kleine baby's. Een klein verhaal, een grote storm. HUMAN, donderdag 2 februari 2006 

Kijken: Robert, Mary en Katrina >

 

Nieuwe Paus

Op 02 april 2005 is de Poolse paus Karol Józef Wojtyla (1920-2005) overleden.

Wojtyla was onder de naam Johannes Paulus II paus van de rooms-katholieke kerk van 1978 tot aan zijn dood in 2005. Johannes Paulus II werd opgevolgd door de Duitser Joseph Alois Ratzin- ger die op 19 april 2005 werd gekozen als de nieuwe paus Benedictus XVI.

 

Syrië trekt troepen terug uit Libanon

In april 2005 trekt Syrië haar troepen terug uit het buurland Libanon.

Vanaf 1976 werd Libanon, dat verwikkeld was in een burgeroorlog (1975-1990) gecontroleerd door een Syrische troepenmacht, maar deze inmenging stuitte de laatste jaren op steeds meer nationaal en internationaal verzet. In september 2004 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin Syrië opgeroepen werd om zich uit Libanon terug te trekken. De internationale druk op de Syrische regering werd in de eerste maanden van 2005 zo groot dat Syrië besloot om zich uit Libanon terug te trekken.

Wiki: Syrië >
Wiki: Geschiedenis van Libanon >

 

IRA staakt strijd

Op 28 juli 2005 verklaart de paramilitaire Irish Republic Army (IRA) dat het de gewapende afscheidingsstrijd in Noord-Ierland definitief wil staken en dat de IRA haar doelen voortaan via politieke weg wil bereiken. (zie 1972 > Bloody Sunday voor een korte achtergrond het Noord-Ierse conflict tussen katholieken en protestan- ten).

Wiki: Noord-Ierland >

Kijken: Oorlog en vrede in Noord-Ierland >

 

Kyoto

Op 16 februari 2005 is het Verdrag van Kyoto inwerking getreden.

In het Verdrag van Kyoto, dat in 1997 opgesteld werd in de Japanse stad Kyoto, werden door een groot aantal geïndustrialiseerde landen bindende afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen. De Verenigde Staten, Australië en China ondertekenden het verdrag niet.

Wiki: Kyoto-protocol >

 

Rinus Michels

Op 03 maart 2005 is de Nederlandse voetbalcoach Rinus Michels overleden.

Rinus Michels (1928-2005) loodste in 1971 Ajax naar de overwinning in de Europacup 1 (Champions league). In 1974 behaalde hij als bonscoach de tweede plaats op het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland en in 1988 veroverde hij als bondscoach de Europese titel. Rinus Michels werd in 1999 door de FIFA uitgeroepen als voetbalcoach van de twintigste eeuw.

Wiki: Rinus Michels >

Kijken: We zullen hem nooit vergeten >
Kijken: De generaal is overleden  >

 

De jaren nul:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 2005 >

De jaren 2000-2009 >

 

Het weer in 2005

Het jaar 2005 is warm en zonnig en met een gemiddelde jaartemperatuur van 10,7 °C komt 2005 op de vijfde plaats van warmste jaren sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

De zon scheen in De Bilt maar liefst 1789 uren tegen 1524 uren normaal. Van 18 tot en met 24 juni was er sprake van een hittegolf en op 20 juni werd in Gilze-Rijen een temperatuur van 34,7 °C gemeten. De herfst van 2005 (septem- ber, oktober en november) was met een gemid- delde temperatuur van 12,0°C de zachtste in meer dan 100 jaar.

KNMI: Het jaar 2005 >
KNMI: Hittegolven sinds 1901 >

 

Parlement & Politiek

In 2005 regeert het Kabinet-Balkenende II (2003-2006)

Het Kabinet-Balkenende II bestond uit ministers van het Christen Democratisch Appèl (CDA), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Democraten '66 (D66). Minister-president Balkenende (1956) kwam uit het CDA.

Wie waren De Jong, Schermerhorn en Biesheuvel? Wanneer regeerden Drees, De Gaaij en van Acht? Bekijk nu alle Nederlandse minister-presidenten van de afgelopen zestig jaar en zet je kennis op een rijtje. VPRO. uitzending 2005.

Kijken: De premiers sinds WO2 >

De WIA is een nieuw stelsel rond ziekte op het werk, re-integratie en arbeidsgeschiktheid. Al- leen mensen die niet kunnen herstellen en blijvend arbeidsongeschikt zijn geworden krijgen een uitkering volgens de regeling Inkomens- voorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. De IVA is onderdeel van de WIA. De nieuwe wetten en regels bij arbeidsongeschikt- heid gelden voor mensen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden.

Wiki: WIA >
Beroepsziekten >

Door de nieuwe strenge keuringen volgens de nieuwe regels van de WIA verloor ongeveer de helft van het aantal uitkeringsgerechtigden hun WAO-uitkering. De strenge keuringen veroor- zaakte bij veel mensen een zware emotionele belasting.

Kijken: Fatale herkeuring >
Kijken: Wonderdokters van de WAO >

 

Schipholbrand

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 komen elf mensen om het leven bij een brand in het cellencomplex Schiphol-Oost voor uitgeproce- deerde asielzoekers.

De brand begon in de cel van een 25-jarige uitgeprocedeerde Libiër A.I. die liggend in bed een brandende sigaret wegschoot waardoor een opgefrommeld laken aan het voeteneind in brand vloog. De brand sloeg razendsnel over naar de andere cellen waarvan de gevangenen door koolmonoxidevergiftiging om het leven kwamen. Op 21 september 2006 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over de gebeurtenissen tijdens die bewuste nacht. De hoofdpunten uit het rapport: De Dienst Justiitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie heeft haar taak als hoofdverant- woordelijke niet waargemaakt. De directeur van het cellencomplex werd onvoldoende aange- stuurd en de directeur zelf is tekortgeschoten. De risico's bij brand waren niet onderzocht en daardoor was ook het personeel van het cellen- complex niet voorbereid. De brandweer arri- veerde na 25 minuten - terwijl 15 minuten de norm is - doordat de brandmeldinstallatie niet goed werkte en de brandweer de plaats van de brand niet snel kon bereiken. Behalve de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn de Rijksgebouwen- dienst en de gemeente Haarlemmermeer tekort- geschoten. Alle verantwoordelijken communi- ceerden onderling slecht en gingen er ten onrechte van uit dat anderen hun verantwoorde- lijkheid zouden nemen. De verantwoordelijke bestuurders Donner van Justitie, Dekker van VROM en burgemeester Hertog traden nog dezelfde dag af. De overlevenden van de brand kregen in augustus 2006 een verblijfsvergunning van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. De 25-jarige Libiër kreeg in 2007 drie jaar cel opgelegd voor opzettelijke brandstichting. In 2013 werd Ahmed Issa alsnog vrijgesproken van opzettelijke brandstichting.

Wiki: Schipholbrand >

Kijken: Reconstructie van de Schipholbrand >
Kijken: Vrijspraak Ahmed Issa in 2013 >
Kijken: Issa kon brand niet voorzien >
Kijken: Cellenblok K >

 

Anton Heyboer

Op 09 april 2005 is de Nederlandse kunstenaar Anton Heyboer (1924-2005) overleden.

De excentrieke Heyboer schilderde in snelle intuïtieve, expressionistische stijl en woonde in het Noord-Hollandse Den llp in een leefgemeen- schap met zijn vier vrouwen. Galeriehoudster Petra, de ‘vijfde bruid' van Heyboer, woonde apart van de gemeenschap aan de overkant van de straat.

Wiki: Anton Heyboer >
Website Anton Heyboer >

Kijken: Documentaire De vijfde bruid >

Echt en Vals In de geest van Anton Heyboer

Galeriehouders George Knubben en Couzijn Simon zijn ongewild hoofdrolspelers in wat 'de grootste kunstvervalsingszaak in Nederland ooit' wordt genoemd. Ko van Reenen maakte een documentaire over de emotionele achtbaan waarin deze twee gepassioneerde handelaars in de kunst van Anton Heyboer terechtkwamen. Van Reenen weet de woede, het verdriet, de onzekerheid, maar ook de vastberadenheid, strijdbaarheid en de allesoverheersende liefde voor de kunst van Anton Heyboer op boeiende wijze vast te leggen. AVRO/TROS, uitzending 26 oktober 2016.

Kijken: Echt en Vals >

 

Tour de France 2005

In 2005 wint de Amerikaan Lance Armstrong voor de zevende achtereenvolgende keer de Tour de France.

In 2012 werd door het Amerikaanse antidoping bureau USADA voldoende bewijs verzameld voor het systematisch gebruik EPO en het toepassen van bloeddoping tijdens de sportieve carrière van Armstong. Het USADA-rapport werd overgenomen door de Internationale Wielerunie UCI die Armstrong al zijn overwinningen, waaronder zijn zeven tourzeges, afnam. Zie 2012.

Wiki: Tour de France >

 

 

Nee tegen Europese Grondwet

Op 24 oktober 2004 wordt in Rome de nieuwe Europese grondwet door de 25 lidstaten van de Europese Unie ondertekend.

De nieuwe grondwet, die Europa transparanter en efficiënter moest maken, zou op 01 novem- ber 2006 in werking treden nadat alle afzonder- lijke landen het document hadden goedgekeurd. De lidstaten konden kiezen voor een parlemen- taire procedure om tot goedkeuring van het ver- drag te komen of zoals in Frankrijk en Neder- land kiezen voor een referendum waarbij burgers een ja/nee vraag over goedkeuring van de grondwet kregen voorgelegd. Frankrijk en Nederland stemden in 2005 in een referendum met respectievelijk 54,9 % en 61,5 % tegen de Europese grondwet. Na deze uitslag moest de opzet van de grondwet opnieuw worden herzien.

Wiki: Vaststelling Europese grondwet >
Geschiedenis van de EU >

 

George W. Bush herkozen

In januari 2005 wordt de republikein George W. Bush voor een tweede ambtstermijn van vier jaar in Washington beëdigd als president van de Verenigde Staten.

Tijdens de presidentsverkiezingen in november 2004 versloeg George Bush zijn democratische tegenstander John Kerry.

Witte Huis: George W. Bush >
Wiki: George W. Bush >

 

Israël geeft Gazastrook op

Op 26 oktober 2004 gaat de Knesset, het Israëlische parlement, akkoord met een nieuw terugtrekkingsplan voor de Gazastrook.

Het plan ging uit van een gefaseerde terugtrekking van Israël uit de nederzettingen in de Gazastrook en later uit vier grote nederzet- ting op de Westelijke Jordaanoever. Het terug- trekkingsplan van premier Ariel Sharon, dat gesteund werd door de Verenigde Staten, werd door de Knesset met behulp van de steun van de linkse oppositie aangenomen terwijl de helft van de eigen Likud-fractie van Sharon tegen het plan stemde. De achterliggende gedachte van Sharon was dat de militaire en financiële inspan- ning om de nederzettingen op de lange termijn open te houden te zwaar zou zijn voor Israël. In augustus 2005 werd de terugtrekking van Israël uit de Gazastrook afgesloten en kwam het gebied helemaal in Palestijnse handen.

Wiki: Gazastrook >
Wiki: Palestijnse staat >
Wiki: Israël >

 

Maarten van Severen


Lounge Chair 2002 voor Vitra.

Op 21 februari 2005 is de Belgische vormgever Maarten van Severen (1956-2005) overleden.

Maarten van Severen ontwierp meubels en interieurs die zich onderscheiden door hun een- voud en helderheid. Een van zijn laatste grote projecten was de inrichting van het Van Abbe- museum in Eindhoven.

The Maarten van Severen Foundation >

Kijken: Maarten van Seeveren (2004) >
Kijken: Lensvelt en de Van Severen collectie >

 

Op 07 juli 2005 worden in de Engelse hoofdstad Londen in drie verschillende metro's en in een dubbeldekkerbus bommen tot ontploffing ge- bracht door een terroristische groep die zich 'Al-Qaida in Europa' noemt.

Wiki: Aanslagen in Londen >

Kijken: Terroristische aanslagen Londen >

 

G8 en Live 8

In juli 2005 is Groot-Brittannië in het Schotse Gleneagles gastheer van de zogeheten G8, een topconferentie van de leiders van de zeven rijkste industrielanden in de wereld: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittan- nië en de Verenigde Staten aangevuld met Rusland.

De hoofdthema's van 2005 waren de klimaats- verandering en de schuldenlast van Afrika. Van achttien arme landen in Afrika en Latijns-Ameri- ka werd de schuld kwijtgescholden en daarnaast werd er vijftig miljard dollar extra geld beschik- baar gesteld voor ontwikkelingshulp waarvan de helft voor Afrika. Op 02 juli 2005 werden vooraf- gaand aan de top in de G8-landen en in Zuid-Afrika popconcerten gehouden onder de naam Live 8. De popconcerten werden georganiseerd door Bob Geldof en U2-zanger Bono en hadden als doel om de armlastige situatie en de slechte gezondheidssituatie van de meeste Afrikaanse landen onder de aandacht van het westen te brengen. Bob Geldof organiseerde eerder in 1985 met een soortgelijk doel de liefdadigheids- concerten Live Aid.

Wiki: G8 Schotland 2005 >

Kijken: Pink Floyd Live 8 2005 >

 

Aslan Maschadov gedood

Op 08 maart 2005 wordt op de Russische staatstelevisie het dode lichaam van de Tsjet- sjeense rebellenleider Aslan Maschadov ge- toond.

Aslan Maschadov (1951-2005), die korte tijd president van Tsjetsjenië was, streefde naar een onafhankelijke staat Tsjetsjenië en werd door de Russische autoriteiten gezien als een terrorist die ondermeer verantwoordelijk werd gehouden voor het gijzelingsdrama dat in 2004 plaatsvond in de basisschool van Beslan.

Wiki: Aslan Maschadov >

 

Marten Toonder

Op 27 juli 2005 is de Nederlandse stripauteur Marten Toonder (1912-2005) overleden.

Marten Toonder was vooral bekend om zijn stripfiguren Tom Poes en Olivier B. Bommel.

Wiki: Marten Toonder >

Kijken: Eenvoudige doch voedzame maaltijd >
Kijken: Marten Toonder: Een heer vertelt >
Kijken: Van Dis interviewt Toonder >

 

Eredivisie Voetbal

In 2005 wordt PSV landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

 

             
 

 

 

 

Muziek in 2005

 

Muziekkeuze van 2005 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

30 Seconds To Mars - The Kill x
Admiral Freebee - Lucky One
Ane Brun - Song no 6 (feat Ron Sexsmith)
Antony and the Johnsons - You Are My Sister x
Arctic Monkeys - Bet You Look Good On The Dancefloor x
Bloc Party - Banquet
Bloc Party - Two More Years x
Boy Kill Boy - Civil Sin
Bright Eyes - Another Traveling Song x
Bright Eyes - We Are Nowhere And It's Now
Bruce Springsteen - All I'm Thinkin' About
Bruce Springsteen - All The Way Home x
Daft Punk - Robot Rock
Damian Marley - Beautiful x
Death Cab For Cutie - I Will Follow You into the Dark
Death Cab For Cutie - Soul Meets Body x
Depeche Mode - Precious x
Depeche Mode - Suffer Well
dEUS - 7 Days, 7 Weeks x
Editors - Munich x
Eric Burdon - 44 Blues
Eric Burdon - Never Give Up Blues x
Eric Clapton - Lost and Found
FischerSpooner - Just Let Go
Foo Fighters - DOA
Franz Ferdinand - Do You Want To x
Franz Ferdinand - Eleanor Put Your Boots On
Gabriel Rios - Ghostboy x
Goldfrapp - Number 1 x
Goldfrapp - Ooh La La
Gorillaz - Feel Good Inc.
Jack Johnson - Good People x
John Hiatt - Master of Disaster x
Kaiser Chiefs - Modern Way x
Kanye West - Gold-digger
Kanye West - Heard'm Say
LCD Sound System - Daft Punk Is Playing At My House x
LCD Soundsystem - Tribulations
Madonna - Hung Up
Maximo Park - Apply Some Pressure x
Neil Diamond - Delirious Love
Neil Diamond - I'm On To You x
New Order - Krafty
Nine Inch Nails - Only x
Nine Inch Nails - The Hand That Feeds
Noir Desir - Un Homme Presse
Noir Desir & Manu Chao - Le Vent Nous Portera
Paul McCartney - A Certain Softness
Paul McCartney - Jenny Wren x
Paul Weller - Come On Let's Go
Paul Weller - From The Floorboards Up x
Pete Philly and Perquisite - Grateful x
Royksopp - What Else Is There
Ry Cooder - 3rd Base, Dodger Stadium
Sarah Bettens - Come Over Here (B) x
Spoon - I Turn My Camera On
Spoon - Sister Jack
Sufjan Stevens - Chicago x
The Chemical Brothers - Galvanize
The Decemberists - The Mariner's Revenge Song x
The Decemberists - The Sporting Life
The Go-Betweens - Finding You x
The Magic Numbers - Forever Lost x
The White Stripes - Blue Orchid
The White Stripes - My Doorbell
Thievery Corporation - The Heart's A Lonely Hunter
Tiga - Far From Home
Voicst - Whatever You Want From Life (NL)
Will Smith - Lost & Found
Wolfmother - Minds Eye
Wolfmother - Woman x
Zornik - I Feel Alright x

Nederlandstalig:

Jawat - De Waarheid
Jawat - Illusie
Jawat ft Opgezwolle - Zwarte koffie
Spinvis - Dagen van gras, dagen van Stro
Spinvis - Het voordeel van video

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 2005 (alfabetisch)

30 Seconds To Mars - A Beautiful Lie
Absynthe Minded - New Day
Admiral Freebee - Songs
Ane Brun - A Temporary Dive
Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now
Baby Shambles - Down in Albion
Black Rebel Motorcycle Club - Howl
Bloc Party - Silent Alarm
Bright Eyes - I'm Wide Awake, It's Morning
Bruce Springsteen - Devils & Dust
Damian Marley - Welcome to Jamrock
Death Cab for Cutie - Plans
Depeche Mode - Playing the angel
dEUS - Pocket Revolution
Editors - The Back Room
Eric Burdon - Soul of a Man
Foo Fighters - In Your Honor
Goldfrapp - Supernature
Jack Johnson - In Between Dreams
Jawat - Ut Zwarte Aap (NL)
John Hiatt - Master of Disaster
Kaiser Chiefs - Employment
Kanye West - Late Registration
LCD Soundsystem - LCD Soundsystem
Maxïmo Park - A Certain Trigger
Neil Diamond - 12 songs
New Order - Waiting for the Sirens' Call
Nine Inch Nail - With Teeth
Panic At the Disco - A Fever You Can't Sweat Out
Paul McCartney - Chaos and Creation in the Backyard:Paul Weller - As is Now
Pete Philly and Perquisite - Mindstate
Röyksopp - The Understanding
Ry Cooder - Chavez Ravine
Soulwax - Any minute now
Spinvis - Dagen van gras, dagen van stro (NL)
Spoon - Gimme Fiction
Sufjan Stevens - Illinois
The Chemical Brothers - Push the Button
The Decemberists - Picaresque
The Go-Betweens - Oceans Apart
The Magic Numbers - The Magic Numbers
The Mars Volta - Frances The Mute
The White Stripes - Get Behind Me Satan
Thievery Corporation - The Cosmic Game
Will Smith - Lost and Found
Wolf Parade - Apologies to the Queen Mary
Wolfmother - Wolfmother
Zornik - Alien Sweetheart

 

Hip Hop in Nederland (1999-2009)

Het decennium 1999 tot 2009 gaat de boeken in als de periode waarin de Nederlandse hiphopscene spectaculair groeit en een stuk professioneler wordt. Reden voor hiphopplatform Hiphop In Je Smoel (HIJS) om samen met underground en mainstream artiesten het afgelopen decennium onder de loep te nemen.

Kijken: Hip Hop in Nederland >

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 2005 (alfabetisch)

Akon - Lonely
Artiesten voor Azie - Als je iets kan doen
Chipz - Carnival
Chipz - One, Two, Three
Coldplay - Talk
De jeugd van tegenwoordig - Watskebeurt?!
Guus Meeuwis - Geef mij je angst
James Blunt - You're Beautiful
Kane - Fearless
Kane - Something To Say
Lange Frans & Baas B - Het land van
Madonna - Hung Up
Mario - Let Me Love You
Men2b - Bigger Than That
Raffish - Plaything
Robbie Williams - Trippin'
Schnappi - Das Kleine Krokodil

 

Film in 2005

 

Filmkeuze van 2005 (alfabetisch)

Adam's Apples - Anders Thomas Jensen >
Brokeback Mountain - Ang Lee (Gouden Leeuw, Venetië 2005) >
Caché - Michael Haneke (European Film Awards 2005) >
Capote - Bennett Miller >
Charlie and the Chocolate Factory - Tim Burton >
Good Night, and Good Luck - George Clooney >
Grizzly Man - Werner Herzog >
Harry Potter and the Goblet of Fire - Mike Newell >
King Kong - Peter Jackson >
Last days - Gus Van Sant >
L 'enfant - Jean-Pierre & Luc Dardenne (Gouden Palm, Cannes 2005) >
Manderlay - Lars von Trier >
Match point - Woody Allen >
Me and You and Everyone We Know - Miranda July >
Munich - Steven Spielberg >
No Direction Home: Bob Dylan - Martin Scorsese >
Sin City - Frank Miller & Robert Rodriguez >
Tsotsi - Gavin Hood >
U-Carmen e-Khayelitsha - Mark Dornford-May (Gouden Beer, Berlijn 2005) >
Walk the Line - James Mangold >