Nuna 2 wint World Solar Challenge


Nuna 2

In 2003 wint de Nederlandse zonneauto Nuna 2, een door het energiebedrijf NUON gesponsord project van de Technische Universiteit Delft, de World Solar Challenge, een zonnewagenrace van ruim drieduizend kilometer dwars door Australië van Darwin in het noorden van Australië naar zuidelijke stad Adelaide.

De 3010 kilometer werd afgelegd in 31 uur en 5 minuten met een gemiddelde snelheid van 97.02 kilometer per uur. De hoogst gemeten topsnel- heid was 145 kilometer per uur.

 

MSN

In 2003 is msn.nl (nu msn.com) volgens het online onderzoeksbureau Multiscope de beste bezochte website in Nederland.

MSN is afgeleid van de in 1999 door Microsoft geïntroduceerde software MSN Messenger Service, een eenvoudig computerprogramma waarmee gebruikers met elkaar kunnen praten (ook wel chatten of msn'en genoemd) in de vorm van korte, getypte boodschappen. Ken- merkend voor msn'en is het gebruik van afkortingen om woorden of uitdrukkingen sneller te communiceren waaruit een geheel eigen jargon ontstond zoals: bzt van ben zo terug, d8 voor afspraakje, afgeleid van het Engelse date, lama voor laat maar, mzzl voor mazzel. Korte zinnen en woorden worden eventueel aangevuld met emoticons om een gemoedstoestand aan te geven. Het eerste Internet Relay Chat (IRC) netwerk werd in 1988 ontwikkeld door Jarkko Oikarinen (1967) van de Finse universiteit Oulu. Het Internet Relay Chat (IRC) protocol werd destijds ontworpen om gelijktijdige communica- tie tussen groepen mogelijk te maken, maar was tevens geschikt voor een-op-een communi- catie. MSN Messenger Service werd in latere versies bekend onder de namen Windows Messenger en Windows Live Messenger. In 2005 maakten in Nederland maandelijks ruim vijf miljoen mensen gebruik van MSN Messenger.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Laatste vlucht Concorde

Op 24 oktober 2003 maakt het Frans-Britse passagiersvliegtuig Concorde haar laatste vlucht.

Het supersonisch vliegtuig, dat twee keer sneller kon vliegen dan het geluid, was een prestigeproject van de Franse en Britse regering in de jaren vijftig zestig van de twintigste eeuw. Het vliegtuig, waarvan twintig toestellen werden gebouwd, vloog tussen 1969 een 2003.

Wiki: Concorde >

Kijken: Historische terugblik Concorde (2013) >

 

Blu-ray Disc

Op 3 maart 2003 brengt het Japanse elektro- nicaconcern Sony de eerste Blu-ray Disc-speler BDZ-S77 in Japan op de consumentenmarkt.

De in 1995 door Sony en Philips ontwikkelde Blu-ray Disc is de opvolger van de dvd-schijf. Blu-ray Discs worden uitgelezen met blauw laserlicht dat veel nauwkeuriger is dan de rode lasertechniek die toegepast wordt in cd-spelers en dvd-spelers. Uitvinder van de blauwe laser en de blauwe LED is de Japanse elektrotechnicus Shuji Nakamura (1954). Door de grotere nauw- keurigheid kan er op een schijfje van 120 millimeter 25GB data worden geperst in plaats van 4GB zoals op een dvd-schijf. De verwach- ting is dat in de toekomst in meerdere lagen data aangebracht kunnen worden waardoor de capaciteit nog groter zal worden. Een Blu-ray Disc-speler in combinatie met een High Definition televisie geeft met 1080 lijnen per schermvullend tv-beeld een vijf keer contrast- rijker en scherper beeld met rijkere kleuren en een levensechte kijkervaring. De eerste Blu-ray Disc-speler Philips de BDP7200 kwam in 2006 op de markt en in 2007 bracht Sony de eerste Blu-ray Disc-speler BDP-S1E op de Europese markt.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Oliebelangen

De oliereserves van Irak vertegenwoordigen volgens oliedeskundigen een waarde van zes tot negen biljoen dollar en zij zijn van mening dat het veilig stellen van olieaanvoer uit het Midden-Oosten het werkelijke belang van de Verenigde Staten was om van het regime van Saddam Hoessein af te komen.

Ondanks de economische boycot tegen Irak spraken alle grote oliemaatschappijen de afge- lopen jaren achter de schermen met Irak over het hervatten van olieleveranties zodra de eco- nomische boycot tegen Irak zou worden opge- heven.

Kijken: De VS en de Golf >

 

Spaceshuttle verongelukt

Op 01 februari 2003 verongelukt de Amerikaan- se Spaceshuttle Columbia (STS-107) bij terug- keer naar de aarde.

De zeven bemanningsleden waren opslag dood. Na een onderzoek werd vastgesteld dat het hit- teschild bij de linkervleugel tijdens de start van de Shuttle beschadigd werd door losschietend isolatiemateriaal waardoor de shuttle bij terug- keer in de dampkring onvoldoende be schermd was tegen de grote wrijvingswarmte. Het shuttleprogramma kwam een paar jaar stil te liggen en werd in 2005 hervat.

Nasa: Vlucht STS-107 (Engelstalig) >
Nasa: Shuttle programma (Engelstalig) >

Kijken: Samenvatting ramp Columbia >

 

 

De jaren nul:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 2003 >

De jaren 2000-2009 >

 

Het weer in 2003

Het jaar 2003 is warm en droog. De zon schijnt in De Bilt maar liefst 2022 uren en dat is een record sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

Over het hele jaar werden in De Bilt 116 warme dagen van 20 °C of meer, 48 zomerse dagen van 25 °C of meer en 11 tropische dagen van 30 °C of meer gemeten. Van 31 juli tot en met 13 augustus was er een hittegolf waarbij op 07 augustus in het Limburgse Arcen 37,8 °C werd gemeten.

KNMI: Het jaar 2003 >

 

Parlement & Politiek

Op 22 januari 2003 worden er voor de tweede keer binnen een jaar Tweede Kamerverkiezin- gen gehouden.

De Partij van de Arbeid (PvdA) werd met een winst van negentien zetels de grote winnaar van deze verkiezingen terwijl de lijst Pim Fortuyn (LPF) achttien zetels verloor. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) won vier zetels en het Christen Democratisch Appèl (CDA) won een zetel en bleef met 44 zetels de grootste partij in de Tweede Kamer.

De coalitiebesprekingen met de Partij van de Arbeid (PvdA) mislukten waarna D66 (Democra- ten '66) bij de onderhandelingen werden betrok- ken. Op 27 mei 2003 werd het Kabinet-Balken- ende II (2003-2006) beëdigd dat bestond uit ministers van het Christen Democratisch Appèl
(CDA), de Volkspartij voor Vrijheid en Democra- tie (VVD) en Democraten '66 (D66). Minister-president Balkenende (1956) kwam uit het CDA.

Parlement: De verkiezingen van 2003 >
Parlement: Kabinet-Balkenende II >

Kijken: Lijsttrekkersdebat 2003 >

 

Kijken: Willem Alexander toont Amalia >
Kijken: De doop van Amalia >

 

Missie zonder vrede

Op 27 januari 2003 wordt het eindrapport ‘Missie zonder Vrede' gepresenteerd van de parlemen- taire enquêtecommissie Screbrenica.

De parlementaire enquêtecommissie onderzocht de rol van politici en Nederlandse militairen tijdens de verovering van de Moslimenclave Screbrenica in 1995 door de Bosnische Serviërs. Onder het oog van Nederlandse militairen wer- den ruim 7500 moslimmannen afgevoerd en elders in de omgeving geëxecuteerd.

Parlement: Enquête Srebrenica (2002-2003) >

 

Achttien jaar cel voor Van der G.

Op 15 april 2003 wordt Folkert van der G. door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor de moord die hij op 06 mei 2002 pleegde op de politicus Pim Fortuyn.

Wiki: Pim Fortuyn >
Wiki: Volkert van der G. >

 

KLM en Air France gefuseerd

Op 30 september 2003 fuseren de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en het Franse Air France tot de nieuwe maatschappij Air France-KLM.

Wiki: fusie Air France KLM >

 

Vogelgriep

In maart 2003 worden er in de Gelderse vallei massaal kippen ziek als gevolg van vogelgriep.

Toen de vogelgriep in april in Limburg opdook, werd er door de overheid een algeheel ver- voersverbod voor pluimvee ingesteld in heel Nederland en het besmette gebied rond Neder- weert werd door militairen afgegrendeld. Bij honderden bedrijven en tientallen hobbyboeren moest het pluimvee worden afgemaakt. Toen de crisis in juni 2003 voorbij was, waren er in Nederland ongeveer dertig miljoen dieren ver- gast. Het virus, dat door trekvogels werd verspreid, infecteerde ook mensen die betrok- ken waren bij de ruimingen. Dierenarts Jan Bosch overleed als een direct gevolg van de besmetting.

Wiki: Vogelgriep >

 

Tour de France 2003

In 2003 wint de Amerikaan Lance Armstrong voor de vijfde achtereenvolgende keer de Tour de France. Servais Knaven wint een etappe.

In 2012 werd door het Amerikaanse antidoping bureau USADA voldoende bewijs verzameld voor het systematisch gebruik EPO en het toepassen van bloeddoping tijdens de sportieve carrière van Armstong. Het USADA-rapport werd overgenomen door de Internationale Wielerunie UCI die Armstrong al zijn overwinningen, waaronder zijn zeven tourzeges, afnam. Zie 2012 >

Wiki: Tour de France >

 

Eredivisie Voetbal

In 2003 wordt PSV landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

Wapeninspecties Irak

Onder internationale druk stemt Irak op 16 september 2002 toe in de terugkeer van wapeninspecteurs van de Verenigde Naties die onder de naam UNMOVIC in Irak gaan zoeken naar massavernietigingswapens. Op 27 januari 2003 rapporteerde het hoofd van de wapenin- specties Hans Blix aan de Veiligheidsraad dat Irak wel meewerkte aan de inspecties maar geen bevredigend antwoord gaf over de verblijf- plaats van de gifgasvoorraden. Op 05 februari 2003 hield de Amerikaanse minister van Buiten- landse Zaken Collin Powell een anderhalf uur durend betoog voor de Veiligheidsraad om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat Saddam Hoessein de inspecteurs misleidde en geenszins van plan was om openheid te geven over de massavernietigingswapens.

Op 14 februari verklaarde Hans Blix tegenover de Veiligheidsraad dat hij de bevindingen van de Amerikanen niet kon onderbouwen met harde feiten. Op 15 en 16 februari werd er wereldwijd door miljoenen mensen geprotesteerd tegen een dreigende oorlog tegen Irak, maar ondanks de verdeeldheid van de internationale opinie en zonder steun van de Verenigde Naties gingen de Amerikanen en de Britten door met de voorbe- reidingen van een oorlog tegen Irak.

Wiki: Ontwapeningscrisis Irak 2002 >
Wiki: Hans Blix >

Kijken: De giftige wapens van Hoessein >

 

Operation Iraqi Freedom

Op 20 maart 2003 wordt door Verenigde Staten en Groot-Brittannië onder de naam ‘Operation Iraqi Freedom' met precisiebombardementen de aanval op Bagdad ingezet.

Na zesentwintig dagen veroverden de Amerika- nen Tirkrit, de geboorteplaats van Saddam Hoessein. Het regime van Hoessein was geval- len, maar de dictator zelf, zijn twee zoons en andere militaire kopstukken waren spoorloos verdwenen. Overal in het land ontstond er eufo- rie onder de bevolking die zich uitte in het neerhalen van standbeelden van Saddam Hoessein maar ook werden ondermeer de palei- zen van Saddam, winkels en het Nationaal Museum van Bagdad geplunderd.

Op 22 juli 2003 werden Uday en Qusay Hoes- sein, de twee voortvluchtige zoons van Saddam Hoessein door Amerikaanse militairen in de Noord-Iraakse stad Mosul bij een vuurgevecht gedood. Na een maandenlange klopjacht werd op 14 december 2003 een verwilderde Saddam Hoessein, die zich had zich verstopt een onder- grondse kamer in de buurt van zijn geboorte- plaats Tikrit, gearresteerd. Veel landen waaron- der Nederland steunden de oorlog van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tegen Irak maar gaven geen concrete militaire steun.

Wiki: Irakoorlog 2003 >
Wiki: Saddam Hoessein >

Kijken: Acht jaar na de invasie in Irak >
kijken: Saddam Hoessein (terugblik 2013) >
Kijken: Irak na Sadam Hussein >
Kijken: De rechtvaardiging van de oorlog >

Irak, het gedroomde scenario is een tweedelige documentaire over de interventie van de Amerikanen in Irak. Tegenlicht VPRO, uitzending februari 2010.

Kijken: Irak, het gedroomde scenario 1 >
Kijken: Irak, het gedroomde scenario 2 >

Documentaire: Terug naar Irak

Anne Dilven reisde samen met Shaho Jabbari terug naar zijn geboorteland Irak. Zij filmde de hereniging tussen hem en zijn familie, die hij al veertien jaar niet had gezien. 'Terug naar Irak' is een ontroerende documentaire, die het persoonlijke verhaal vertelt achter de oorlog in Irak. VPRO, uitzending 4 juni 2014.

Kijken: Terug naar Irak >

 

Zelfmoord David Kelly

In 2003 onthult de nationale omroep van Groot-Brittannië BBC dat de Britse regering gegevens over massavernietigingswapens in Irak opblies om een oorlog met Irak te kunnen rechtvaar- digen.

Op 18 juli 2003 werd het lichaam gevonden van Dr. David Kelly, een vermiste medewerker van het Ministerie van Defensie die betrokken was bij de zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak. Op 21 juli verklaarde de BBC dat Kelly hun bron was van hun reportage over massa- vernietigingswapens. David Kelly pleegde vol- gens de familie zelfmoord omdat de politieke druk en media-aandacht hem te veel was ge- worden.

Wiki: David Kelly >

 

Jintao president in China

Op 15 mei 2003 wordt Hu Jintao (1942) gekozen tot president van de Volksrepubliek China.

Jintao volgde Jiang Zemin (1926) op die van 1993 tot 2003 president van China was.

Wiki: Hu Jintao >
Wiki: Jiang Zemin >

 

Verkiezingen in Rwanda

In 2003 vinden er voor het eerst sinds de genocide van 1994 verkiezingen plaats in het Afrikaanse land Rwanda.

Na de verovering van Rwanda door het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in 1994 werd generaal Paul Kagame de sterke man van Rwanda die stabiliteit bracht in het door burger- oorlogen geplaagde land. In 2000 werd Paul Kagame president van Rwanda. Het RPF behaal- de een grote verkiezingsoverwinning en presi- dent Paul Kagame werd voor zeven jaar herko- zen.

Wiki: Rwanda >

Kijken: Rwanda, het beloofde land >

             
 

 

 

 

Muziek in 2003

 

Muziekkeuze van 2003 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Admiral Freebee - Einstein Brain x
Ane Brun - Humming One Of Your Songs
Belle and Sebastian - I'm a Cuckoo
Beyoncé featuring Jay-Z - Crazy In Love
Black Rebel Motorcycle Club - Stop x
Evanescence - Bring Me To Life
Franz Ferdinand - Darts Of Pleasure x
Grandaddy - Caminos In The West
Grandaddy - Now It's On
Jose Gonzalez - Crosses x
Justin Timberlake - Rock Your Body
Kaizers Orchestra - Evig Pint
LCD Soundsystem - Give It Up
Massive Attack - Special Cases
Moloko - Familiar Feeling
Muse - Sing for Absolution
Muse - Time Is Running Out x
Outkast - Hey Ya! x
Queens of the Stone Age - Go With The Flow x
Radiohead - 2+2=5
Radiohead - There There x
Snow Patrol - Run
The Darkness - I Believe In A Thing Called Love
The Decemberists - Red Right Ankle
The Flaming Lips - Yoshimi Battles the Pink Robots pt. 1
The Mars Volta - Inertia tic ESP
The Strokes - 12.51
The Veils - Lavinia
The White Stripes - Seven Nation Army x
Tristan Prettyman - The Kiss
Vive la Fête - Jaloux
Vive la Fête - Nuit Blanche x
Yeah Yeah Yeah's - Date With The Night

Nederland:

Blof - Bijna waar ik zijn moet
Opgezwolle - Rustug

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 2003 (alfabetisch)

Admiral Freebee - Admiral Freebee
Belle & Sebastian - Dear Catastrophe Waitress
Black Rebel Motorcycle Club - Take Them On, On Your Own
Blof - Omarm (NL)
Evanescence - Fallen
Franz Ferdinand - Darts of Pleasure
Granddaddy - Sumday
Kaizers Orchestra - Evig Pint
Moloko - Statues
Muse - Absolution
Opgezwolle - Vloeistof (NL)
Outkast - Speakerboxxx/The Love Below
Radiohead - Hail to the thief
Snow Patrol - Final Straw
The Mars Volta - De-loused in the Comatorium
The Strokes - Room On Fire
The White Stripes - Elephant:Vive la Fête - Nuit blanche
Yeah Yeah Yeahs - Fever to Tell

 

Hip Hop in Nederland (1999-2009)

Het decennium 1999 tot 2009 gaat de boeken in als de periode waarin de Nederlandse hiphopscene spectaculair groeit en een stuk professioneler wordt. Reden voor hiphopplatform Hiphop In Je Smoel (HIJS) om samen met underground en mainstream artiesten het afgelopen decennium onder de loep te nemen.

Kijken: Hip Hop in Nederland >

 

Idols

In 2003 werden Jim, Jamai, Dewi, Hind, Marieke, Yuli, Zosja, Joel, Bas en David op slag beroemd door hun deelname aan de eerste finale van het programma Idols. Nooit eerder hebben de tien als groep teruggekeken op deze roerige periode uit hun leven. Tijdens een eenmalige reünie praatten ze openhartig over de show en de afgelopen elf jaar, waarin zij na de hype op eigen kracht verder moesten gaan. Over de verslavende werking van roem, de macht van media en het gefabriceerde sprookje dat talentenshow heet. En over de onvermijdelijke vraag: wat doe je als de aandacht wegvalt? Documentaire: U kunt nog stemmen. NTR, uitzending 04 oktober 2014.

Wiki: Idols >

Kijken: U kunt nog stemmen >
Kijken: Profiel van Hind (2009) >

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 2003 (alfabetisch)

Black Eyed Peas - Where Is The Love
Blue & Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word
Chipz - Cowboy
Frans Bauer - Heb je even voor mij
Gareth Gates - Anyone Of Us (Stupid Mistake)
Jamai - Step Right Up
Jim - Tell Her
Lumidee - Never Leave You (Uh Ooh)
Marco Borsato - Afscheid nemen bestaat niet
Nena & Kim Wilde - Anyplace Anywhere Anytime
Outlandish - Aicha
Sean Paul - Get Busy
Underdog Project & Sunclub - Summer Jam 2003

 

Film in 2003

 

Filmkeuze van 2003 (alfabetisch)

Any Way the Wind Blows - Tom Barman >
Dogville - Lars von Trier >
Elephant - Gus Van Sant (Gouden Palm, Cannes 2003) >
Finding Nemo - Andrew Stanton, Lee Unkrich >
Good Bye Lenin! - Wolfgang Becker (European Film Award) >
Homem Que Copiava, O - Jorge Furtado >
Kill Bill: Vol. 1 - Quentin Tarantino >
Lichter - Hans-Christian Schmid >
Lost in Translation - Sofia Coppola >
Mystic River - Clint Eastwood >
Pirates of the Caribbean - Gore Verbinski >
The Life of David Gale - Alan Parker >
The Lord of the Rings: The Return of the King - Peter Jackson >
The Matrix Reloaded - Andy and Larry Wachowski >
The Matrix Revolutions - Andy and Larry Wachowski >
The Return - Andrei Zvyagintsev (Gouden Leeuw, Venetië 2003) >

 

Nederland

Polleke - Ineke Houtman >
Van God Los - Pieter Kuijpers >

Website Cinema >