Aldo van Eyck


Hubertushuis Amsterdam

Op 14 januari 1999 is de Nederlandse architect Aldo van Eyck (1918-1999) overleden.

Aldo van Eyck brak in 1960 internationaal door toen in Amsterdam het Burgerweeshuis werd voltooid. Uitgangspunt in dit ontwerp was een kleinschalige, mensvriendelijke architectuur af- gestemd op de kinderen die in woongroepen leefden. Aldo van Eyck maakte ondermeer deel uit van Team Ten (1960-1981) een groep inter- nationale architecten die een bijdrage leverden aan de discussie over de richting van architec- tuur en stedenbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw. De groep had ondermeer kritiek op het te ver doorgeslagen technocra- tische aspect van het Moderne Bouwen waar- door mensen van hun woonomgeving zouden vervreemden.

Wiki: Aldo Van Eyck >
Architectuur: Burgerweeshuis >

 

Napster

In 1999 ontwikkelt de 19-jarige Amerikaanse student Shawn Fanning het P2p-programma Napster, een methode om gratis Mp3-muziekbe- standen uit te wisselen.

Met een P2p-programma (peer-to-peer) zoeken privé-computers rechtreeks contact met elkaar voor het uitwisselen van bestanden waarbij beide partijen afwisselend zowel klant als server zijn in tegenstelling tot de gebruikelijke klant/server verhouding op het internet waarbij de klant via een host een website download van een server en niet andersom. P2p wordt ook wel file sharing of in het Nederlands delen van bestanden genoemd. Napster was een gratis product dat binnen een jaar uitgroeide tot een van de meest populaire uitwisselingsprogram- ma's op het internet. Napster was echter een nagel aan de doodskist van de platenindustrie omdat gebruikers gratis muziek deelden zonder dat er een cent voor betaald hoefde te worden. Omdat Napster gebruik maakte van een centrale server die alle zoekopdrachten verwerkte, wist de platenindustrie sluiting van die server via de rechter af te dwingen wat het einde voor Napster als gratis P2p-programma betekende. Het stokje werd overgenomen door KaZaA en later door LimeWire voor het downloaden van mp3-tjes en BitTorrent voor het downloaden van grotere bestanden zoals hele albums en films. Mp3-compressie en de gratis P2p-muziekpro- gramma's veroorzaakten in het eerste decen- nium van het nieuwe millennium een aardver- schuiving in de platenindustrie.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Doorbraak van gsm en sms

Door de komst van een aantal nieuwe telecommunicatiebedrijven op de Nederlandse markt breekt mobiele digitale telefonie (gsm) in 1999 door bij de consument.

In 1994 werd in Nederland het eerste gsm-netwerk, dat beheerd werd door het toenmalige PTT Telecom, in gebruik genomen. In 1995 kwam Libertel (nu Vodafone) als tweede netwerkaanbieder op de markt. In februari 1998 organiseerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een openbare veiling voor twee extra gsm-vergunningen en een aantal losse frequentiepakketten. De twee vergunningen werden uitgegeven aan Telfort (nu O2) en Dutchtone (nu Orange) en daarnaast wist BEN (nu T-Mobile) voldoende losse frequentiepakket- ten te bemachtigen om met mobiele digitale telefonie in Nederland te kunnen starten. Na de millenniumwisseling groeide het gsm'etje en het versturen van sms'jes uit tot het belangrijkste persoonlijke communicatiemiddel ter wereld.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Millenniumbug

In 1999 worden wereldwijd miljarden dollars geïnvesteerd om de datumregistratie van com- puters te herprogrammeren.

Het probleem van de millenniumbug was dat de overgang van ‘99 naar ‘00 (01-01-2000) door een computer gelezen zou kunnen worden als 01-01-1900 omdat voor het registreren van de datum alleen de laatste twee tekens werden gebruikt. De herprogrammering van deze ‘millenniumbug' hield in dat bij het opslaan van de datum voortaan vier tekens zouden worden gebruikt in plaats de gebruikelijke twee tekens. Na de millenniumwisseling, die overal ter wereld uitbundig werd gevierd, deden zich geen noemenswaardige incidenten voor die toe te schrijven waren aan de millenniumbug.

Kijken: Millenniumbug >

 

De eerste telefooncamera

In 1999 brengt het Japanse telecommunicatie- bedrijf J-Phone de Sharp J-SH04, de eerste gsm met een ingebouwde digitale fotocamera op de consumentenmarkt.

De Sharp J-SH04 was voorzien van een inge- bouwde CMOS 110.000 pixel beeldsensor en 256-kleurendisplay. De telefooncamera werd in 1997 door Philippe Kahn (1952) ontwikkeld en groeide in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw uit tot een populair consu- mentenartikel.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Mien Ruys

Op 9 januari 1999 is tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999) overleden.

Tuinen Mien Ruys >

Kijken: Feministe met groene vingers >

In 1999 wint de Amerikaan Lance Armstrong voor de eerste keer de Tour de France. Er zijn dit jaar geen Nederlandse etappeoverwinningen.

In 2012 werd door het Amerikaanse antidoping bureau USADA voldoende bewijs verzameld voor het systematisch gebruik EPO en het toepassen van bloeddoping tijdens de sportieve carrière van Armstong. Het USADA-rapport werd overgenomen door de Internationale Wielerunie UCI die Armstrong al zijn overwinningen, waaronder zijn zeven tourzeges, afnam. Zie 2012 >

Wiki: Tour de France >

 

Kijken: Goud en dan?

Sport in Beeld over het leven na het behalen van een gouden medaille op de Olympische Spelen. Te gast in de studio zijn Fanny Blankers-Koen, Ellen van Langen, Hennie Kuiper, Monique Krol en Petra van Staveren. NOS, uitzending 1999.

Kijken: Goud en dan? >

 

 

De jaren negentig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1999 >

Kijken: De jaren negentig special >

Nederland in de jaren negentig >

 

Het weer in 1999

Het jaar 1999 is uitzonderlijk warm en zonnig.

In 1999 werd het warmterecord van 1990 met een jaargemiddelde van 10,9 °C geëvenaard. In de Bilt werden 131 dagen met een maximum temperatuur boven de 20°C gemeten en scheen de zon maar liefst 1999 uren. Landelijk viel er 863 millimeter neerslag tegenover een langjarig gemiddelde van 792 millimeter. Op tweede kerstdag raasde er een zware storm over West-Europa die vooral Frankrijk en Duitsland trof.

KNMI: Het jaar 1999 >
KNMI: Zware kerststormen in Europa >

 

Parlement & Politiek

In 1999 regeert het tweede paarse Kabinet-Kok (1998-2002).

Het Kabinet-Kok II bestond uit ministers van de PvdA (Partij van de Arbeid), D66 (Democraten '66) en de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en De- mocratie). Minister-president Kok (1938) kwam uit de PvdA.

Parlement: Kabinet-Kok II (1998-2002) >
Parlement: Periode Paars >

Kijken: De strijd van Wim Kok 1 >
Kijken: De strijd van Wim Kok 2 >

 

Eindrapport Bijlmerramp 1992

Op 22 april 1999 presenteert de parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer haar eindrapport over de Bijlmerramp van 1992.

Op 04 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El AL neer op de flats Groeneveen en Kleinkruitberg in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer waarbij ne- genendertig bewoners en vier inzittenden van het vliegtuig om het leven kwamen.

De ramp kende een lange nasleep omdat zich in de jaren na de ramp bij omwonenden en hulpverleners gezondheidsklachten voordeden die in verband werden gebracht met de lading van het vrachtvliegtuig. In april 1998 besloot de Tweede Kamer tot het instellen van een parlementaire enquête commissie om de toe- dracht en de afwikkeling van de ramp te onderzoeken. De commissie oordeelde in haar eindrapport dat de berging van het wrak on- zorgvuldig was verlopen en dat er fouten waren gemaakt in het onderzoek door de Raad voor de Luchtvaart. Er werd geen directe relatie aange- toond tussen de gezondheidsklachten en de lading van het vliegtuig. De betrokken ministers Jorritsma, Borst en Kok hadden de Tweede Kamer regelmatig onvolledig of onjuist geïnfor- meerd over de Bijlmerramp. De uitslag van de enquête had verder geen politieke con- sequenties.

Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer >

Kijken: De Bijlmerramp 1992 >
Kijken: Politiek spel rond de Bijlmerramp >

 

Ton Alberts


ING-hoofdkantoor Amsterdam 1987

Op 19 augustus 1999 is de Nederlandse architect Ton Alberts (1927-1999) overleden.

Ton Alberts was medeoprichter van het archi- tectenbureau Alberts & Van Huut die een natuur- lijke, organische bouwstijl voorstaan waarbij landschap, stedenbouw en architectuur een geheel vormen. Een voorbeeld van deze bouw- stijl is het hoofdkantoor van de ING-bank in Amsterdam.

Alberts & Van Huut >
Architectuurgids: ING-hoofdkantoor >

 

Veteranenziekte

Na bezoek aan de bloemententoonstelling West-Friese Flora, die tussen 19 en 28 februari 1999 in Bovenkarspel plaatsvond, raakten ruim driehonderd mensen besmet met de agressieve Legionellabacterie die zich in een brandslang had genesteld die lang niet gebruikt was en waar drie bubbelbaden mee werden gevuld. Van tweeëndertig mensen is vastgesteld dat ze overleden zijn als gevolg van de besmetting met de Legionellabacterie die in de volksmond de Veteranenziekte wordt genoemd.  

Wiki: Legionella >

Kijken: Veteranenziekte >

 

Oorlog tegen drugs

Ronald Reagan (1911-2004), president van de Verenigde Staten van 20 januari 1981 tot 20 januari 1989, kondigde tijdens zijn bewind een oorlog (War on Drugs) tegen drugshandelaren en -gebruikers aan. Frank Wiering maakte in 1999 voor het VPRO-programma De Nieuwe Wereld een tweeluik over het verloop van deze Amerikaanse strijd tegen drugs.

Wiki: War on Drugs (Engelstalig) >
Drug war clock >

Kijken: The War on Drugs 1 >
Kijken: The War on Drugs 2 >

 

De eerste interactieve tv-recorder

In 1999 brengen Philips en het Amerikaanse bedrijf TiVo de eerste digitale Personal TV Receiver op de markt in de Verenigde Staten.

De Personal TV Receiver PTV 100 met Philips hardware en TiVo software gaf de consument voor de eerste keer volledige controle over hun kijkgedrag en gaf vorm aan het begrip TV On Demand. Met de PTV 100 kon de consument ondermeer via een elektronische programma- gids televisieprogramma's programmeren, op- nemen en later terugkijken, programma' stop- zetten, vooruit- en terugspoelen, live-uitzendin- gen pauzeren en achter de uitzending aankijken. De PTV 100 werd in 1999 door het online magazine etown.com uitgeroepen tot product van het jaar. In Nederland werd in 2006 interactieve, digitale televisie door UPC geïntro- duceerd.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Manchester wint de Champions League

In 1999 wint Manchester United de UEFA Champions League door in de finale Bayern München met 2-1 te verslaan.

UEFA >

Kijken: Het wonder van Manchester >

 

 

NAVO bombardeert Servië

Op 24 maart 1999 begint de NAVO onder de codenaam Operatie Allied Forces met het bombarderen van Servische doelen.

Vanaf december 1998 laaiden de conflicten tus- sen Servische troepen en het UKC in Kosovo weer op en de waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) konden de veiligheid van de Albanezen in Kosovo niet garanderen. In maart 1999 mis- lukten vredesbesprekingen in het kasteel Ram- bouillet bij Parijs omdat president Milosevic (1941-2006) van Servië niet tegemoet kwam aan de westerse eis voor de stationering van NAVO-troepen in Kosovo. Op 24 maart begon de NAVO, zonder VN-mandaat, met het bombar- deren van Servische doelen. Servië reageerde woedend en trok moordend en plunderend door Kosovo. Eind mei waren er naar schatting negenhonderdduizend Albanezen in Kosovo op de vlucht voor het geweld.

Na twee maanden van aanhoudende strategi- sche bombardementen op legerdoelen en de infrastructuur van Servië accepteerde Milosevic op 03 juni 1999 de vredesvoorstellen van de Finse onderkandelaar Martti Ahtisaari en de Rus Tsjernomyrdin. Op 10 juni werd Operatie Allied Forces beëindigd.

Op 17 februari 2008 proclameerde premier Thaci in de hoofdstad Pristina, tot woede van Servië, de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Op 04 maart 2008 ging Nederland over tot erkenning van de nieuwe staat Kosovo.

Wiki: Kosovo >
Wiki: Servië >

Kijken: Oorlog in Kosovo >
Kijken: Future Expres: Kosovo (2013) >
Kijken: De Brooklyn Connectie. Quirijns, 2004 >

 

Milosevic aangeklaagd

In mei 1999 wordt de Servische president Slobodan Milosevic (1941-2006) door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Kosovo, Bosnië en Kroatië.

Het Joegoslavië-tribunaal is een internationale rechtbank die in 1993 in Den Haag werd op- gericht met als doel om verdachten van oorlogs- misdaden in het voormalige Joegoslavië te op te sporen en te berechten. Slobodan Milosvic werd verantwoordelijk gehouden voor oorlogsmisda- den gepleegd door Servische militairen en mili- ties in Kosovo in 1999 en tijdens de oorlogen met Kroatië en Bosnië-Herzegovina tussen 1991 en 1995.

Joegoslavië-tribunaal (Engelstalig) >
Wiki: Joegoslavische oorlogen >

Kijken: Portret van Slobodan Milosevic >
Kijken: Slobo en Mira >

 

Boris Jeltsin treedt af

Op 31 december 1999 treedt de Russische president Boris Jeltsin (1931-2007) om gezond- heidsredenen af.

Wiki: Boris Jeltsin >
Wiki: Vladimir Poetin >

Kijken: Portret van Vladimir Poetin (2010) >

 

Tweede Tsjetsjeense oorlog

Op 01 oktober 1999 begint de Tweede Tsjet- sjeense oorlog als Russische troepen Tsjetsjenië binnentrekken.

Ondanks het vredesakkoord van 1996 > voer- den Tsjetsjeense rebellengroepen vanuit Tsjet- sjenië regelmatig terroristische aanslagen uit op Russisch grondgebied. Toen Tsjetsjeense islami- tische milities in 1999 onder leiding van Sjamil Basajev (1965-2006) de republiek Dagestan, dat net als Tsjetsjenië deel uitmaakt van de Russi- sche Federatie, binnenvielen met als doel om ook daar een Islamitische staat te vestigen, was de maat voor Rusland vol waarop het land be- sloot om opnieuw militair in te grijpen.

De Tweede Tsjetsjeense oorlog begon op 01 oktober 1999 toen Russische troepen Tsjetsjenië binnentrokken. Na hevige bombardementen werd in februari 2000 de totaal verwoeste hoofdstad Grozny ingenomen. Het militaire op- treden van Rusland was een succes voor de kersverse premier van Rusland Vladimir Poetin die het optreden van het leger in Tsjetsjenië rechtvaardigde door deze te omschrijven als antiterroristische operaties. Niet alleen Aslan Maschadov (1951-2005) en Sjamil Basajev, maar ook verspreid over het land opererende veldheren en zogeheten zwarte weduwen, vrou- wen en zusters van vermoorde Tsjetsjenen, behoorden tot de staatsvijanden van Rusland. President Aslan Maschadov vluchtte uit Grozny weg en sloot zich, net als tijdens de eerste Tsjetsjeense oorlog van 1994 tot 1996, aan bij rebellenleider Sjamil Basajev.

Wiki: Tsjetsjenië >
Wiki: Aslan Maschadov >
Wiki: Sjamil Basajev >

 

Zonsverduistering

Op 11 augustus 1999 vindt er over een smalle strook van Europa een totale zonsverduistering plaats.

De eclips was in Nederland niet volledig en het kijkplezier werd gehinderd door zware bewol- king. Tijdens de eclips werd het schemerdonker en spectaculair kouder.

Kijken: Zonsverduistering in Frankrijk >

 

Eredivisie Voetbal

In 1999 wordt Feyenoord landskampioen voet- bal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

             
 

 

 

 

Muziek in 1999

 

Muziekkeuze van 1999 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Armand van Helden - You Don't Know Me x
Basement Jaxx - Red Alert x
Beck - Sexx Laws x
Blur - Coffee & TV x
Burning Spear - House of Reggae
dEUS - Instant Street x
dEUS - The Ideal Crash
Eminem - My Name Is
Fatboy Slim - Praise You
Foo Fighters - Learn To Fly x
Jamiroquai - Supersonic
Madonna - Beautiful Stranger
Manu Chao - Bongo Bong x
Moby - Why Does My Heart Feel So Bad x
Muse - Muscle Museum x
Placebo & David Bowie - Without You I'm Nothing
Red Hot Chili Peppers - Californication x
Red Hot Chili Peppers - Scar Tissue x
Ruth Brown - Good Day For the Blues
Soulwax - Too Many DJ's x
Stereophonics - The Bartender And The Thief x
Super Furry Animals - Some Things Come from Nothing
Super Furry Animals - Wherever I Lay My Phone (That's My Home)
The Chemical Brothers - Hey Boy Hey Girl x
The Flaming Lips - Race For The Prize x
The Flaming Lips - Suddenly Everything Has Changed
The White Stripes - Do x
Travis - Why Does It Always Rain On Me
Zuco 103 - Zabumba no mar (NL)

 

Albumkeuze van 1999 (alfabetisch)

Armand van Helden - Armand van Helden's Nervous Tracks
Basement Jaxx - Remedy
Beck - Midnite Vultures
Blur - 13
Burning Spear - Calling Rastafari
dEUS - The Ideal Crash
Foo Fighters - There is nothing left to lose
Jamiroquai - Synkronized
Manu Chao - Glandestino
Moby - Play:Muse - Showbiz
Red Hot Chili Peppers - Californication
Ruth Brown - A Good Day For The Blues
Soulwax - Much Against Everyone's Advice
Stereophonics - Performance & Cocktails
Super Furry Animals - Guerrilla
The Chemical Brothers - Surrender
The Flaming Lips - The Soft Bulletin
The White Stripes - The White Stripes
TLC - Fanmail
Travis - The Man Who
Zuco 103 - Outro Lado (NL)

 

Hip Hop in Nederland (1999-2009)

Het decennium 1999 tot 2009 gaat de boeken in als de periode waarin de Nederlandse hiphopscene spectaculair groeit en een stuk professioneler wordt. Reden voor hiphopplatform Hiphop In Je Smoel (HIJS) om samen met underground en mainstream artiesten het afgelopen decennium onder de loep te nemen.

Kijken: Hip Hop in Nederland >


Andre Hazes: Zij gelooft in mij

NTR: Het Uur van de Wolf: Andre Hazes: Zij gelooft in mij. Documentaire uit 1999 van John Appel over André Hazes (1951-2004), de laatste echte Hollandse volkszanger in de traditie van Louis Davids, Leo Fuld, Johnny Jordaan en Willy Alberti. Iedereen kent zijn liedjes Eenzame kerst, Een vriend, Een beetje verliefd en De vlieger. Liedjes over liefdesverdriet en hartesmart. Liedjes die zo oprecht klinken en zo overtuigend worden gezongen, dat ze deel zijn gaan uitmaken van het Hollandse collectieve geheugen. Zij gelooft in mij werd in 1999 verkozen tot beste film op het IDFA en won daarmee de Joris Ivens Award.

Kijken: Andre Hazes: Zij gelooft in mij >

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1999 (alfabetisch)

2pac - Changes
Backstreet Boys - I Want It That Way
Britney Spears - ...Baby One More Time
Britney Spears - Sometimes
City To City - The Road Ahead
Def Rhymz - Doekoe
DJ Jean - The Launch
Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)
Jennifer Lopez - If You Had My Love
Lou Bega - Mambo No. 5
Marco Borsato - Binnen
Offspring - Pretty Fly (For A White Guy)
R. Kelly - If I Could Turn Back The Hands Of Time
Scoop - Drop It
Toy-Box - Best Friend
Vengaboys - We're Going To Ibiza

 

Film in 1999

 

Filmkeuze van 1999 (alfabetisch)

American Beauty - Sam Mendes >
Being John Malkovich - Spike Jonze >
Eyes Wide Shut - Stanley Kubrick >
Magnolia - Paul Thomas Anderson >
Notting Hill - Roger Michell >
The Green Mile - Frank Darabont >
The Matrix - Andy and Larry Wachowski >
The Sixth Sense - Night Shyamalan >
The Talented Mr. Ripley - Anthony Minghella >
Une liaison pornographique - Frédéric Fonteyne >

Website Cinema >