Victory Boogie Woogie


Victory Boogie Woogie 1942/1943.

Op 31 augustus 1998 wordt in het Gemeen- temuseum Den Haag het onvoltooide schilderij ‘Victory Boogie Woogie' van de kunstenaar Piet Mondriaan (1872-1944) gepresenteerd.

Met behulp van een omstreden schenking van de Nederlandse Bank kocht de Nederlandse Staat het schilderij voor veertig miljoen dollar van een Amerikaanse particuliere verzamelaar.

Museum Den Haag: Mondriaan & De Stijl >
Wiki: Piet Mondriaan >
Wik Art: Piet Mondrian >

Kijken: NPO Focus Wat is De Stijl >
Kijken: Victory Boogie Woogie >
Kijken: Filmessay Nico Crama, 1973 >
Kijken: Het geheim van de meester (2017) >
Kijken: Mondriaan in New York >

 

Browseroorlog

In 1998 brengt het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft haar webbrowser Internet Explorer 4.0 als geïntegreerd onderdeel van het computer- besturingssysteem Windows 98 op de consu- mentenmarkt.

De integratie van de webbrowser Internet Explorer 4.0 in het besturingssysteem van Windows 98 was de aanleiding tot het ontstaan van een browseroorlog tussen softwarebedrijf Microsoft en internetbedrijf Netscape Communi- cations Corporation, eigenaars van de succes- volle browser Netscape Navigator (vanaf versie 4.0 omgedoopt tot Netscape Communicator) die glansrijk werd gewonnen door Microsoft. De webbrowser Internet Explorer kreeg namelijk de voorkeur van websitebouwers ondermeer van- wege de ondersteuning van automatisch installe- rende ActiveX plugins. De webbrowser Netscape, waarvoor steeds losse componenten moesten worden gedownload om de snelle ontwikkelingen op het internet bij te benen, werd hierdoor snel uit de markt gedrukt en dit was de aanleiding voor de directie om in 1998 de broncode van Netscape Communicator vrij te geven. Nadat Netscape in 1999 overgenomen was door America Online (AOL) werd de ontwikkeling van Netscape Communicator als openbron project voorgezet onder de naam Mozilla. In 2003 werd het project verzelfstandigd en ondergebracht in de Mozilla Foundation. In februari 2008 stopte AOL definitief met de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de browser Netscape.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Een transparante computer

In augustus 1998 introduceert het Amerikaanse computerbedrijf Apple Incorporated de nieuwe iMac G3 alles-in-1 consumentencomputer.

In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw groeide Apple uit tot markleider voor computers in de grafische industrie, maar de consumentenmarkt voor computers werd volle- dig gedomineerd door Pc's en het besturings- systeem Windows van Microsoft. In 1998 introduceerde Apple de nieuwe alles-in-1 consumentencomputer iMac G3 met een klok- snelheid van 233–333 megahertz en Mac OS 8.6 als besturingssysteem. De Imac, ontworpen door productontwerper Jonathan Ive en het Apple designteam, was door de integratie van de computer en beeldscherm bijzonder compact en had door zijn transparante kunststofbehuizing een snel design waardoor de computer verhuisde van de hobbykamer naar de huis- kamer. Het was ook de eerste computer die geleverd werd met een USB aansluiting, maar zonder diskettestation. USB 1.0 (Universal Serial Bus) is de aanduiding voor een aansluitingstype van randapparatuur op een computer. De eerste versie USB 1.0 kwam uit in 1995 en werd vanaf USB 1.1 in 1998 een wereldwijd toegepaste standaard. De Imac die in 1999 navolging kreeg met de introductie van de laptop Apple iBook was het begin van een nieuwe serie succesvolle Apple consumentenproducten die in het nieuwe millennium op de markt kwamen.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Desert Fox

In 1998 weigert Irak wapeninspecteurs toe te laten tot een aantal presidentiële paleizen van Saddam Hoessein (1937-2006) en dreigt er een nieuwe oorlog met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Na de golfoorlog van 1991 kreeg Irak zware economische sancties opgelegd en de regering van Bagdad werd gedwongen om onder toezicht van wapeninspecteurs van de Verenigde Naties UNSCOM (United Nations Special Commission) de voorraden massavernietigingswapens te ontmantelen. Op 23 februari 1998 kon een crisis worden voorkomen door een vredesmissie van VN secretaris-generaal Kofi Anan naar Bagdad, maar op 31 oktober laaide de spanning weer op toen Bagdad alle medewerking aan de wapenin- specteurs opschortte totdat de Veiligheidraad de economische boycot tegen Irak zou beëindigen.

Toen op 14 november 1998 de wapeninspec- teurs Irak verlieten, waren B-52 bommenwer- pers onderweg naar Irak. De aanval werd afgeblazen toen Saddam Hoessein toezegde dat de wapeninspecteurs weer normaal hun werk konden doen. Hoessein hield zich echter niet aan zijn belofte en op 15 december rapporteerde Richard Butler, hoofd van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties, dat Irak de wapenin- specties herhaaldelijk frustreerde door toegang te weigeren tot verdachte locaties en door het verplaatsen van apparatuur.

Op 16 december 1998 gaf de VN opdracht aan de wapeninspecteurs om Irak te verlaten waarna de Amerikanen en Britten onder de naam Desert Fox begonnen met een reeks luchtaanvallen op Iraakse doelen die drie dagen duurden. Militair werd er een klap aan Irak uit- gedeeld, maar de internationale gemeenschap keerde zich van de bombardementen af en uiteindelijk gaven deze Irak een alibi om geen verdere wapeninspecties meer toe te staan. Op 17 december 1999 werd door de Veiligheidsraad van de VN een resolutie aangenomen waarin werd vastgelegd dat de UNSCOM vervangen zou worden door UNMOVIC (United Nations Monito- ring Verification and Inspection Commission)

Wiki: Desert Fox >
Wiki: Irak >

Kijken: De VS en de Golf >

In oktober 1998 verblijft ex-president Pinochet (1915-2006) van Chili tijdelijk in Engeland voor een rugoperatie.

Pinochet was leider van de Chileense militaire dictatuur die aan de macht was van 1973 tot 1990. Onder zijn bewind werden politieke tegen- standers gevangen genomen, gemarteld en vermoord en verdwenen duizenden mensen spoorloos. Tijdens het verblijf van Pinochet in Engeland vroeg een Spaanse rechter om uitle- vering van Pinochet om in Spanje terecht te staan voor misdaden tegen 73 Spaanse burgers die begaan werden tussen 1973 en 1990.

Het verzoek kwam via het Britse High Court, die uitlevering onrechtmatig vond, bij het hoogste gerechtshof Law Lords dat van mening is dat misdaden tegen de menselijkheid begaan door staatshoofden niet ongestraft mocht blijven. Uiteindelijk besliste Minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw dat Pinochet niet zou worden uitgeleverd. Op 02 maart 2000 keerde Pinochet naar Chili terug waar hij als ‘senator voor het leven' onschendbaar was, maar ook in eigen land kwam hij steeds zwaarder onder vuur te liggen. Op 10 december 2006 overleed Pinochet in een militair hospitaal van de Chileens hoofdstad Santiago.

Wiki: Chili >
Wiki: Pinochet >

Kijken: Chili en de dood van Allende >
Kijken: Ariel Dorfmans belofte >

 

Florence Griffith overleden

Florence Griffith Joyner (1959-1998) was een fenomeen. Ze veroverde vier olympische medailles en twee wereldrecords tijdens de Olympische Spelen van 1988. Tien jaar later overleed ze op 38-jarige leeftijd. Met haar records, bizarre outfits, extreem lange nagels en veelkleurige nagellak was een wonderlijke verschijning heengegaan. De plotse dood van de Amerikaanse superster schokte de wereld en is nog steeds voer voor vragen. Andere Tijden Sport, uitzending 17 juli 2016

Kijken: Flo-Jo >

 

 

 

De jaren negentig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1998 >

Kijken: De jaren negentig special >

Nederland in de jaren negentig >

 

Het weer in 1998

Het jaar 1998 is bijzonder warm, maar ook nat en somber.

In De Bilt werd een jaargemiddelde temperatuur gemeten van 10,4 °C tegen een langjarig ge- middelde van 9,4 °C. Hiermee schaarde 1998 zich bij de zes warmste jaren sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901. De zo- mer van 1998 was extreem nat en in De Bilt viel over het hele jaar maar liefst 1240 millimeter neerslag tegen een landelijk langjarig gemid- delde van 792 millimeter. De maand juni was de natste junimaand van de twintigste eeuw.

KNMI: Het jaar 1998 >
KNMI: 1998, natste juni van de eeuw >

 

Parlement & Politiek

Ondanks het forse verlies van tien kamerzetels door D66 (Democraten '66) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 06 mei 1998 behoudt de bestaande regeringscoalitie van PvdA (Partij van de Arbeid), D66 en de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) haar meerderheid.

Op 03 augustus 1998 werd het tweede paarse Kabinet-Kok (1998-2002) beëdigd dat bestond uit ministers van de PvdA, D66 en de VVD. Minister-president Kok (1938) kwam uit de PvdA.

Parlement: De verkiezingen van 1998 >
Parlement: Kabinet-Kok II (1998-2002) >
Parlement: Periode Paars (1994-2002) >

Kijken: De strijd van Wim Kok 1 >
Kijken: De strijd van Wim Kok 2 >

 

Soeharto treedt af

Op 21 mei 1998 treedt Soeharto (1921-2008) president van Indonesië van 1967-1998 af.

In 1997 ontstond er een financieel-economische crisis in Indonesië waardoor het land in beta- lingsproblemen kwam. In ruil voor een lening van het Internationale Monetaire Fonds ver- plichtte het IMF Indonesië om de overheids- subsidies op energie af te schaffen. Er ontstond een volkswoede op Noord-Sumatra toen de energieprijzen fors omhooggingen. Hervor- mingsgezinde studenten sloten zich bij dit bur- gerverzet aan dat zich snel over heel Indo- nesië verspreidde. In verschillende Indonesische steden ontstonden rellen waarbij banken werden geplunderd en winkels van de Chinese midden- stand het moesten ontgelden. De rellen kostten aan honderden mensen het leven. De politieke oppositie verzocht president Soeharto op 20 mei 1998 om af te treden na een bezetting van het parlementsgebouw door studenten. Soeharto werd opgevolgd door vice-president Jusuf Habi- bi.

Wiki: Soeharto >
Wiki: Indonesië >

 

Grensconflict Ethiopië/Eritrea

In mei 1998 breekt er een grensoorlog (1998-2000) tussen Ethiopië en Eritrea uit.

In 1993 werd Eritrea onafhankelijk van het buurland Ethiopië maar de verhoudingen tussen de Ethiopische premier Meles Zenawi en presi- dent Isayas Afewerki van Eritrea verslechterden daarna steeds meer ondermeer door de militaire en economische ambities van Eritrea. Toen Eritrea een drietal omstreden grensgebieden annexeerde, brak er in mei 1998 een grens- oorlog tussen de twee landen uit. Tijdens deze woestijnoorlog kwamen meer dan honderddui- zend mensen om het leven en raakten meer dan een miljoen mensen ontheemd. Op 18 juni 2000 werd er in Algiers een wapenstilstand gesloten tussen de strijdende partijen die bewaakt werd door de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) onder leiding van de Neder- landse Generaal-Majoor Patrick Cammaert.

Wiki: Ethiopië >
Wiki: Eritrea >
Historische missies: UNMEE >

 

Bouw ruimtestation ISS gestart

Op 20 november 1998 wordt vanaf de Russische lanceerbasis Baikonier in Kaziachstan met behulp van een Protonraket de eerste module gelanceerd voor het Internationale Ruimtesta- tion ISS.

De basismodule ‘Zarya' moest de energievoor- ziening tijdens de bouw van het ruimtestation gaan verzorgen. Het ruimtestation werd vanaf 02 november 2002 permanent bewoond.

Verner Panton


Panton chair 1968

Op 05 september 1998 is de Deense ontwerper Verner Panton ( 1926-1998) overleden.

Verner Panton experimenteerde in de jaren zes- tig van de twintigste eeuw in een popartstijl met kunststofstoelen en opblaasbare plasticstoelen.

Design Museum London (Engelstalig) >
Architonic: Ontwerpen van Verner Panton >

 

Eredivisie Voetbal

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

WK Voetbal Frankrijk 1998

In 1998 wordt Frankrijk in eigen land wereld- kampioen voetballen door in de finale Brazilië met 3-0 te verslaan.

Nederland werd in de halve finale door Brazilië uitgeschakeld en verloor de wedstrijd om de derde en de vierde plaats van Kroatië.

Kijken: Nederland - Argentinië >
Kijken: Nederland - Brazilië >

De meest zwarte bladzijde in de recente voetbalgeschiedenis van Oranje had plaats in Engeland tijdens het EK van 1996. Twee jaar later, op het WK van 1998 in Frankrijk, speelt Oranje bijna de finale. Andere Tijden Sport, uitzending 10 juni 2010.

Kijken: De eerwraak van Oranje >

Kijken: Heimwee naar Roquebrune 1998 >

Tour de France 1998

In 1998 wint de Italiaan Marco Pantani de Tour de France. Jeroen Blijlevens en Leo van Bon winnen een etappe.

Wiki: Tour de France >

De wetten van Cees Priem is een documentaire van Andere Tijden Sport over de TVM-ploeg van 1998 die onder leiding stond van ploegleider Cees Priem. Oud-wielrenners Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp bekennen dat ze in 1998 betrokken waren bij het beruchte doping- transport dat de ondergang van de ploeg inluidde. NOS, uitzending 10 juli 2014.

Kijken: De wetten van Cees Priem >

 

WK Schaatsen Sprint

In 1998 werd Jan Bos de eerste Nederlandse wereldkampioen op de sprintafstand.

Kijken: Heya Jan Bos >

 

 

De Lewinsky-affaire

In 1998 wordt de president van de Verenigde Staten Bill Clinton (1946) beschuldigd van het onderhouden van seksuele kontakten met de stagiaire Monica Lewinsky.

De seksuele kontakten zouden hebben plaats- gevonden in 1995 in het Witte Huis, de ambts- woning van de president, maar Clinton ontkende aanvankelijk onder ede alle beschuldigingen. Tijdens de verhoren van speciaal aanklager Starr bekende Monica Lewinsky dat ze meer dan tien keer in verschillende ruimtes van het Witte Huis orale seks had met de president die tegen haar gezegd zou hebben dat orale seks niet valt onder de definitie van het hebben van seksuele relatie.

Op 17 augustus verklaarde de democraat Clin- ton in een televisietoespraak dat hij het Amerikaanse volk en het Congres misleid had en dat de verhouding met Monica Lewinsky ‘ongepast en verkeerd' is geweest. Een meer- derheid van de Amerikaanse bevolking vond dat de president aan kon blijven als president, maar op 19 december 1998 besloot de republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden tot een ‘ impeachment-process' (berechting) van de president door de Senaat wat in het ergste geval kon leiden tot het afzetten van de president. Op 12 februari 1999 werd president Clinton op de beide aanklachten meineed en belemmering van de rechtsgang onschuldig bevonden.

Wiki: Bill Clinton >
Wiki: Monica Lewinsky >

Kijken: tv-toespraak Clinton 1998 >

 

Wankel akkoord in Kosovo

In juli 1998 veroveren Servische troepen het UKC-bolwerk Malisevo in de autonome Servi- sche provincie Kosovo. De Albanese bewoners slaan massaal op de vlucht en verschansen zich in omliggende heuvels en bossen.

Op 23 september 1998 nam de Veiligheidsraad een resolutie aan waarin geëist werd dat de Serviërs hun troepen uit Kosovo terug moesten trekken. De NAVO trof ondertussen voorberei- dingen voor het uitvoeren van luchtaanvallen op Servische doelen. Op 13 oktober 1998 bereikte de Amerikaanse onderhandelaar Holbrooke een akkoord met de Servische president Slobodan Milosevic (1941-2006) waarin deze toezegde zich strikt te zullen houden aan de VN-resolutie. Naleving van het akkoord werd gecontroleerd door waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het Servische leger trok zich grotendeels terug en de Albanese vluchtelingen keerden naar hun vernielde woonplaatsen terug. Onderhuids bleef het conflict broeien omdat de Kosovaren niet betrokken waren bij de overeenkomst tussen Holbrooke en Milosovic. De Kosovaren streefden naar volledige onafhankelijkheid van Servië terwijl in de overeenkomst slechts sprake was van zelfbestuur voor Kosovo. Het UKC kondigde aan om de gewapende strijd te zullen voort- zetten.

Wiki: Servië >
Wiki: Kosovo >

 

Goede Vrijdagakkoord

Op 10 april 1998 tekenen protestantse en katholieke politieke partijen in Noord-Ierland het ‘Goede vrijdagakkoord'.

Afgesproken werd dat Noord-Ierland voor het eerst sinds 1972 weer zelfbestuur zou krijgen in de vorm van de nieuw op te richten Assemblee voor Noord-Ierland. De protestante leider David Trimble van de Ulster Unionistische partij werd de eerste premier van Noord-Ierland. De eerste zware beproeving voor het wankele vredespro- ces in Noord-Ierland vond plaats op 15 augustus 1998 toen een zware autobom ontplofte in Omagh, de hoofdplaats van het Noord-Ierse graafschap County Tyrone, waarbij 29 mensen om het leven kwamen. De aanslag werd op- geëist door Real IRA, een radicale afschei- dingsgroep van de Irish Republic Army (IRA) die het niet eens waren met de nieuwste ontwikke- lingen in het vredesproces in Noord-Ierland. (zie 1972 Bloody Sunday voor een korte achtergrond het Noord-Ierse conflict tussen katholieken en protestanten).

Wiki: Noord-Ierland >

Kijken: Oorlog en vrede in Noord-Ierland >
Kijken: Dreigende Vrede. VPRO, 1994 >

 

Kabila zet Tutsi's het land uit

In 1998 ontpopt de nieuwe president van de Democratische Republiek Congo (het voorma- lige Zaïre) Laurent-Désiré Kabila zich steeds meer als een dictatoriaal leider.

Kabila (1938-2001) stuurde de Rwandese Tutsi-militairen die hem in 1997 aan de macht hebben geholpen het land uit en kwam in conflict met de buurlanden Rwanda, Burundi en Oeganda die belaagd werden door Hutu-milities die opereer- den vanuit het oosten van de DR Congo. Tutsi-milities, gesteund door Rwanda, Burundi en Oeganda probeerden de DR Congo te veroveren maar Kabila kreeg steun van de buurlanden Angola, Zimbabwe en Namibië omdat deze landen tegen een te grote invloed van Rwanda in de regio waren. De Tutsi-milities werden teruggedrongen tot in het oosten van de DR Congo waarna Kabila overal in het land haat aanwakkerde tegen Tutsi's met lynchpartijen als gevolg.

Wiki: Democratische Republiek Congo >

 

Hugo Chávez

Op 08 december 1998 wordt de socialist Hugo Chávez gekozen tot president van Venezuela

In 1992 pleegde kolonel Hugo Chávez (1954-2013) in Venezuela een staatsgreep maar die couppoging mislukte waarna Chávez vijf jaar gevangenisstraf kreeg. Na zijn vrijlating won Chávez de presidentsverkiezingen van 1998 en sindsdien zette hij zich in om Venezuela om te vormen tot een naar zijn zeggen moderne socialistische staat en beloofde hij de arme bevolking van Venezuela dat ze mee zouden gaan delen in de olierijkdom van het land.

Wiki: Hugo Chávez >

Kijken: Hugo Chávez overleden (2013) >

 

Googelen

In 1998 introduceert het Amerikaanse Google Incorporated de nieuwe zoekmachine Google op de internetmarkt.

Google Incorporated, met hun zoekmachine Google waarmee webpagina's op het internet kunnen worden gezocht, werd door Larry Page (1973) en Sergey Brin (1973), twee studenten van de universiteit van Standford in Californië, opgericht. Google Incorporated groeide uit tot een van de grootste ICT-bedrijven ter wereld en werd vanaf 2004 een beursgenoteerde onderneming. Naast de gratis zoekmachine zijn de gratis mailservice Gmail, Google Earth en het in 2006 overgenomen YuoTube, een gratis dienst voor het plaatsen en bekijken van videofilmpjes, populaire diensten van Google. De zoekmachine werd zo populair in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw dat het woord googelen, als synoniem voor zoeken op internet, opgenomen werd in het Van Dale woordenboek.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

Kijken: Geschiedenis van Google >

 

Marianne Timmer 1000 en 1500 meter hard- rijden op de schaats, Gianni Romme, 5000 en 10.000 meter hardrijden op de schaats en Ids Postma, 1000 meter hardrijden op de schaats wonnen een gouden medaille.

NOC*NSF: Nagano 1998 >
Internationaal Olympisch Comité >

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1998

 

Muziekkeuze van 1998 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Air - All I Need x
Air - Sexy Boy
Beastie Boys – Intergalactic x
Beck - Tropicalia x
Belle and Sebastian - The Boy With The Arab Strap x
Cake - Sheep Go To Heaven x
David Gray - Babylon x
Eels - Last Stop This Town
Faithless - God is a DJ x
Fatboy Slim - Praise You x
Garbage - Push It
Geoff Muldaur - Someday Baby
Guano Apes - Lords Of The Boards
Jamiroquai - Deeper Underground
Jay-Z - Can I Get A ...
Jeff Buckley - Everybody Here Wants You x
John Lee Hooker & B.B. King - You shook me x
Korn - Freak on a Leash
Lauryn Hill - Doo Wop (That Thing)
Lauryn Hill - Everything Is Eveything x
Lucinda Williams - Car Wheels On A Gravel Road x
Lucinda Williams - Still I Long For Your Kiss x
Madonna - Ray of Light x
Manic Street Preachers - If You Tolerate This Your Children Will Be Next x
Massive Attack - Angel! x
Massive Attack – Teardrop x
Moloko - Sing It Back x
New Radicals - You Get What You Give x
Outkast - Return Of The ‘G'
Outkast - Skew It On The Bar-B x
Placebo - Pure Morning x
Portishead - All Mine
Pulp - Help The Aged
Pulp - Like a Friend
R.E.M. - Daysleeper
Run DMC - Its Like That
Semisonic - Closing Time
Stardust - Music Sounds Better With You x
The Cardigans - My Favourite Game
The Offspring - Gone Away
The Offspring - Pretty Fly (for a White Guy) x
U2 - Sweetest Thing
UNKLE - Rabbit In Your Headlights
Zita Swoon - My Bond With You And Your Planet (Disco) x

Nederlandstalig:

Acda & de Munnik - Niet of nooit geweest
Henk Westbroek - Zelfs je naam is mooi

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 1998 (alfabetisch)

Air - Moonsafari:Beastie Boys - Hello Nasty
Beck - Mutations
Belle & Sebastian - The Boy with the Arab Strap
David Gray - White Ladder
Faithless - Sunday 8PM
Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby
Geoff Muldaur - Secret Handshake
Jeff Buckley - Sketches (for my sweetheart the drunk)
Jay-Z - Vol. 2. .... Hard Knock Life
John Lee Hooker - Best of Friends
Korn - Follow the Leader
Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill
Lucinda Williams - Car Wheels on a Gravel Road
Madonna - Ray of Light
Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours
Massive Attack - Mezzanine
Moloko - I Am Not a Doctor
New Radicals - Maybe You've Been Brainwashed Too
Outkast - Aquemini
Placebo - Without You I'm Nothing
Semisonic - Feeling Strangely Fine
The Gardigans - Gran Turismo
The Offspring - Americana
U2 - The Best of 1980-1990
Zita Swoon - I Paint Pictures on a Wedding Dress
UNKLE - Psyence Fiction

Postman

Portret van Remon Stotijn, alias 'Postman' alias 'Anonymous Mis'. Deze Rotterdamse muzikant verkocht in 1998 met de groep Postmen meer dan 100.000 exemplaren van het hiphop/reggae-album Documents. KRO, uitzending 8 januari 2014.

Kijken: Profiel van Remon Stotijn (Postman) >

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1998 (alfabetisch)

Boyzone - No Matter What
Brandy & Monica - The Boy Is Mine
Celine Dion - My Heart Will Go On
Cher - Believe
Des'ree - Life
Emilia - Big Big World
Faithless - God is a DJ
K-Ci & Jojo - All My Life
Marco Borsato - De Bestemming
Pras Michel, Ol' Dirty Bastard & Mya - Ghetto Superstar
Soca Boys feat. Van B. King - Follow The Leader
Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom!!

 

Film in 1998

 

Filmkeuze van 1998 (alfabetisch)

Nederland:

De Poolse bruid - Karim Traïdia (NL) >