Willem de Kooning


Women 1949

Op 19 maart 1997 is de Nederlandse kunstenaar Willem de Kooning (1904-1997) overleden.

Willem de Kooning maakte na de Tweede We- reldoorlog (1940-1945) deel uit van een groep New Yorkse avant-garde schilders die, geïnspi- reerd door het automatisme en de vrije expres- sie van de Europese surrealisten, werkten in de stijl van het Abstract Expressionisme.

Prinses Diana verongelukt

Op 31 augustus 1997 komen prinses Diana (1961-1997), de ex-vrouw van kroonprins Char- les van Groot-Brittannië en haar nieuwe vriend Dodi-Al-Fayed (1955-1997) bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven.

In een poging om persfotografen op motors van zich af te schudden reed de chauffeur van de auto zich te pletter tegen de pijler van een viaduct. Het massale rouwbeklag om de dode prinses was een ongekend mediaspektakel in Groot-Brittannië.

Wiki: Diana Spencer >

Kijken: De uitvaart van Prinses Diana >
Kijken: Terugblik op de dood van Dina >

 

Deng Xiaoping overleden

Op 19 februari 1997 is de Chinese leider Deng Xiaoping (1904-1997) op 92-jarige leeftijd over- leden.

Na de dood van Mao Zedong (1893-1976) volg- de er een machtstrijd tussen de radicale com- munistische lijn van de bende van vier, waar- onder Jiang Qing de vrouw van Mao en de gematigder koers van Deng Xiaoping. De strijd werd gewonnen door Deng Xiaoping die in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de basis legde voor een socialistische markteconomie waarin de economie geliberaliseerd werd met behoud van een autoritaire socialistische staats- structuur. Deng Xiaoping werd opgevolgd door Jiang Zemin (1926).

Wiki: Volksrepubliek China >
Wiki: Deng Xiaoping >
Wiki: Jiang Zemin >

 

Kabila neemt macht over in Zaïre

Op 29 mei 1997 wordt Laurent-Désiré Kabila (1938-2001) beëdigd als president van de Demo cratische Republiek Congo, het voormalige Zaïre.

In 1996 ontstond er een etnische opstand in Zaïre toen Tutsi's de wapens oppakten tegen moordende Hutu-bendes die zich schuilhielden in de vluchtelingenkampen in Oost-Zaïre. Toen in oktober 1996 de Alliantie van Democratische Krachten (AFDL) onder leiding van Kabila opge- richt werd, breidde de opstand zich verder uit. Het AFDL kreeg steeds meer steun van de bevolking kreeg omdat die een kans zagen om van dictator Mobutu (1930-1997) af te komen die sinds 1965 in Zaïre aan de macht was. Het AFDL dat gesteund werd door het Tutsi-bewind in Rwanda begon aan een opmars in Zaïre en op 18 mei 1997 trok Kabila de hoofdstad Kinshasa binnen. De zieke Mobutu vluchtte het land uit en stierf op 07 september 1997 in Marokko.

Wiki: Democratische Republiek Congo >
Wiki: Mobutu >

 

Bert Haanstra

Op 24 oktober 1997 is de Nederlandse filmre- gisseur Bert Haanstra (1916-1997) overleden.

Haanstra maakte tussen 1948 en 1989 tientallen succesvolle documentaires en speelfilms waar- onder het grote bioscoopsucces Fanfare uit 1958 waar 2,6 miljoen Nederlanders naar gingen kijken. In 1959 won Haanstra een Oscar met zijn korte documentairefilm Glas. Beroemd werd ook de film Alleman uit 1963 over het alle- daagse doen en laten van gewone Nederlanders met tekst en commentaarstem van de schrijver Simon Carmiggelt (1913-1987).

Website Bert Haanstra >

Kijken: Glas, Bert Haanstra, 1958 >
Kijken: Zoo, 1961 >
Kijken: Over Haanstra, documentaire >
Kijken: Portret van Bert Haanstra >

 

Zinloos geweld

Op 13 september 1997 wordt in de Friese hoofdstad Leeuwarden de dertigjarige Meindert Tjoelker (1967-1997), vanwege een opmerking over vandalisme, door een groepje jongens doodgeschopt.

Op 19 september 1997, de dag dat Meindert Tjoelker begraven werd, vonden overal in het land bezinningsacties plaats tegen het opkomen- de zinloze geweld in de samenleving.

Wiki: Dood van Meindert Tjoelker >
Moed >

 

Aldo Rossi

Op 04 september 1997 is de Italiaanse architect en vormgever Aldo Rossi (1931-1997) over- leden.

Klassieke, geometrische bouwvormen en het weglaten van overbodige decoratie zijn kenmer- kend voor de architectuur van Aldo Rossi. De producten die hij voor het Italiaanse Alessi ont- wierp, waren verwant aan zijn architectuur. In 1990 won Rossi de prestigieuze Pritzker archi- tectuurprijs en in 1995 werd in de Limburgse hoofdstad Maastricht het Bonnefanten museum van Aldo Rossi opgeleverd.

Pritzker prijs: Aldo Rossi >
Bonnefantenmuseum Maastricht >
Designmuseum Londen: Aldo Rossi >

Op 23 maart 1997 is de Nederlandse vormgever Benno Premsela (1920-1997) overleden.

Benno Premsela ontwierp als vormgever in een functionele, tijdloze stijl en hij was een van de eerste naoorlogse pioniers in de ontwikkeling van de Nederlandse industriële vormgeving. De stichting voor Nederlandse vormgeving Prem- sela werd naar hem vernoemd.

BWN: Benno Premsela >

Kijken: Premsela >

 

 

De jaren negentig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1997 >

Kijken: De jaren negentig special >

Nederland in de jaren negentig >

 

Het weer in 1997

De winter van 1996/1997 is koud en staat op de 16e plaats van koude winters sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901. Op za- terdag 04 januari 1997 wordt er een Elfsteden- tocht gereden.

De zomer van 1997 was warm en staat met een gemiddelde temperatuur van 18.0 °C op de zesde plaats van zomers met de hoogste temperatuur sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

KNMI >

 

Elfstedentocht
Op zaterdag 04 januari 1997 wint Henk Angenent de Friese Elfstedentocht in zes uur en negenenveertig minuten.

Het weer op 04 januari 1997 in de Friese hoofdstad Leeuwarden: half bewolkt, geen neer- slag, oostnoordoostenwind met een gemiddelde snelheid van 9.9 meter per seconde (5Bft). Maximum temperatuur -3.0 °C, minimum tem- peratuur -5.6 °C.

Vereniging De Friesche Elfsteden >

Kijken: De Elfstedentocht van 1997 >
Kijken: Reconstructie Elfstedentocht 1997 >

Kijken: Elfstedentocht 1997 (terugblik 2009) >
Kijken: 100 jaar Friesche Elfstedentocht >

Kijken: Geschiedenis van de Elfstedentocht >

De VPRO ontdekte zes uur beeldmateriaal dat nog nooit is uitgezonden. In 'De teruggevonden Elfstedentocht' komen wedstrijdrijder Wout de Vries, brugwachter Gerard Raak en toertochtrijder Gerben Homsma aan het woord. Andere Tijden Sport: De teruggevonden Elfstedentocht van 1997. NOS, uitzending 12 januari 2014.

Kijken: De teruggevonden Elfstedentocht >

Familie de ruiter filmt de Elfstedentocht.

Aan de hand van niet eerder vertoond privémateriaal van vier schaatsgeneraties 'De Ruiter' wordt een beeld geschetst van een typisch Fries schaatsgeslacht met een rijke Elfstedentraditie. Andere tijden sport, uitzending 04-01-2015.

Kijken: Familie de Ruiter en de Elfstedentocht >


Parlement & Politiek

In 1997 regeert het eerste paarse Kabinet-Kok (1994-1998).

Het Kabinet-Kok I bestond uit ministers van de PvdA (Partij van de Arbeid), D66 (Democraten '66) en de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en De- mocratie). Minister-president Kok (1938) kwam uit de PvdA.

Parlement: Kabinet-Kok I (1994-1998) >
Parlement: Periode paars (1994-2002) >

Kijken: De formatie van Paars I >
Kijken: De strijd van Wim Kok 1 >
Kijken: De strijd van Wim Kok 2 >

 

Deltawerken voltooid

Op 10 mei 1997 wordt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland de Maeslantkering ge- opend.

De Maeslantkering is een stormvloedkering die permanent openstaat en alleen bij extreme weersomstandigheden gesloten zal worden. De stormvloedkering moet ondermeer Rotterdam, Dordrecht en Sliedrecht tegen hoogwater beschermen en was het laatste grote project van de Deltawerken. In 1953 werden Zeeland en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant getroffen door een watersnoodramp waarbij ruim achttienhonderd mensen om het leven kwamen. De Deltawerken omvatte grote water- bouwkundige bouwwerken die vanaf 1957, na het instellen van de Deltawet, in Zeeland en Zuid-Holland werden gebouwd om deze gebie- den bij zware storm te beschermen tegen hoog- water.

Deltawerken >
KNMI: De Watersnoodramp van 1953 >
Wiki: Maeslantkering >

Kijken: De Maeslantkering >

 

Victor Vasarely


Beweging en bewogenheid

Op 15 maart 1997 is de Hongaars Franse Op art-kunstenaar Victor Vasarely (1908-1997) over- leden.

Vasarely was in de jaren zestig en zeventig een van de leidende figuren in de Op art, een kunst- stroming waarvan de kunstenaars schilderijen, muurschilderingen en objecten in de ruimte maakten die gebaseerd waren op geometrische patronen in zwart-wit of kleur waarbij ze gebruik maakten van optisch bedrog om beweging te suggereren.

Wiki Art: Victor Vasarely >
Website Victor Vasarely >

Kijken: Victor Vasarely, part 1 >
Kijken: Victor Vasarely, part 2 >

 

Tour de France 1997

In 1997 wint de Duitser Jan Ullrich de Tour de France. Jeroen Blijlevens wint een etappe.

Wiki: Tour de France >

 

 

Varkenspest in Nederland

Op 04 februari 1997 wordt er op een varkens- bedrijf in Venhorst in de provincie Noord-Brabant een geval van klassieke varkenspest geconstateerd.

Nog dezelfde dag werden alle zeventienhonderd varkens van het bedrijf vernietigd en werd er in een straal van twaalf kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod van varkens ingesteld. Het vervoersverbod werd door boeren binnen het gebied overtreden waardoor de varkenspest zich snel kon verspreiden. Ondanks strenge maatregelen waren er in september 1997 ruim vierhonderd bedrijven besmet. De varkens- productie in Nederland raakte totaal verstopt omdat fokbedrijven hun biggen niet meer aan de mestbedrijven konden leveren die op hun beurt slachtrijpe varkens niet naar de slacht- huizen konden transporteren.

Er werden in 1997 ruim negen miljoen varkens, van zowel besmette als overvolle bedrijven waarvan de varkens niet besmet waren, afgemaakt. Minister van Aartsen van het minis- terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde in de zomer van 1997 een plan aan om de varkensstapel in Nederland met vijfen- twintig procent in te krimpen.

Wiki: Varkenspest >

Servisch geweld in Kosovo

In 1997 grijpt het Servische leger hardhandig in tegen de Albanese bevolking in de provincie Kosovo.

De bevolking van Kosovo bestaat hoofdzakelijk uit Albanezen en een kleine Servische minder- heid van tien procent die Kosovo beschouwen als het kerngebied van hun cultuurhistorie waardoor zij Kosovo als Servisch gebied beschouwen. Sinds 1974 was Kosovo een auto- nome provincie met zelfbestuur binnen de Federale Volksrepubliek Joegoslavië, maar in 1989 maakte de Servische president Slobodan Milosevic (1941-2006) een einde aan de auto- nomie van Kosovo en werd er een begin gemaakt met het stelselmatig onderdrukken van de Albanezen die hun banen in het openbare en politieke leven kwijtraakten aan de Servische minderheid. De Albanezen voerden jarenlang vreedzaam ondergronds verzet tegen de Ser- vische onderdrukking, maar in februari 1996 werd het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) opge- richt dat overging tot aanslagen op Servische doelen. In 1997 greep het Servische leger in waarbij de Albanzenen uit hun steden en dorpen werden verjaagd. Er vonden op grote schaal etnische zuiveringen plaats waarbij duizenden doden vielen en binnen een jaar waren er meer dan twee miljoen mensen ontheemd door het Servische geweld.

Wiki: Kosovo >

 

Roy Lichtenstein


Blonde waiting 1964

Op 29 september 1997 is de Amerikaanse Pop- artkunstenaar Roy Lichtenstein (1923-1997) overleden.

Popart (1955-1965) grijpt terug op het realis- tisch manifest van Courbet uit 1861 waarin hij stelt dat kunstenaars zich met het leven en met de eigentijdse wereld moeten bezighouden. Beelden uit de stedelijke omgeving van de jaren zestig, beelden uit de reclame, filmhelden, strip- en beeldverhalen werden door popartkunste- naars op een figuratieve en realistische manier in hun werk gebruikt zonder specifiek doel. Deze onderwerpen waren tot nu toe nooit eerder in de beeldende kunst gebruikt en trokken juist daardoor veel aandacht.

Wiki Artk: Roy Lichtenstein >
Lichtenstein Foundation (Engelstalig) >

Kijken: Roy Lichtenstein overleden >

Documentaire: Behind the Mirror

Met zijn op comic books geïnspireerde schilderijen leverde kunstenaar Roy Lichtenstein in de jaren zestig een ironisch commentaar op de Amerikaanse cultuur. Zijn bijdragen aan de pop art maakten hem tot een beroemdheid. Maar anders dan zijn tijdgenoot en superster Andy Warhol was Lichtenstein een ingetogen en rustige persoonlijkheid die het liefst non-stop aan het werk was in zijn atelier in de buurt van New York. Close Up, AVROTROS uitzending 10 mei 2015.

Kijken: Behind the Mirror >

 

Documentaire: Volgens protocol

In 1997 wordt het algemeen alarmnummer 112, dat in vrijwel alle Europese landen hetzelfde is, in Nederland ingevoerd.

Vanaf 2012 werd in diverse regio's in Nederland het ProQa-protocol voor de meldkamer van 112 ingevoerd. Hierdoor veranderde het werk van de centralisten ingrijpend. ProQA (Professional Quality Assurance) is een kwaliteitssysteem met als kenmerk dat iedereen onder alle omstandigheden hetzelfde doet. Om dit te bereiken zijn er scripts geschreven die letterlijk door de centralisten gevolgd moeten worden. Ondanks de vaak heftige gebeurtenissen waarmee de centralisten worden geconfron- teerd, moeten ze ervoor zorgen dat ze punten scoren volgens het protocol om aan de kwalificatie-eisen voor centralisten te kunnen voldoen. Anne-Marieke Graafmans, zelf ook verpleegkundige, legt in Volgens Protocol de hoge druk vast waaronder gewerkt moet worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk persoonlijke verantwoordelijkheid op gespannen voet komt te staan met de protocollen. HUMAN, uitzending 21 april 2015.

Kijken: Volgens protocol >

 

Eredivisie Voetbal

In 1997 wordt PSV landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

 

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1997

 

Muziekkeuze van 1997 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Air - Le soleil est pres de moi
BB King & The Rolling Stones - Paying The Cost To Be The Boss x
BB King & Tracy Chapman - The Thrill Is Gone
Bjork - Joga
Blur - Song 2 x
Bob Dylan - Love Sick x
Cornershop - Brimful of Asha x
Daft Punk - Around The World x
Eels - Novacaine for the Soul
Eels - Susan's House
Elliott Smith - Miss Misery
Erykah Badu - Appletree
Erykah Badu - On & On x
Foo Fighters - Everlong x
John Lee Hooker & Van Morrison - Rainy Day
Lamb - Gorecki x
Nick Cave & the Bad Seeds - Into My Arms
Nine Inch Nails - The Perfect Drug
Paul Weller - Up In Suzes Room
Pavement - Shady Lane x
Radiohead - Karma Police x
Radiohead - Paranoid Android x
Stereophonics - A Thousand Trees
Stereophonics - Traffic x
Supergrass - Richard III
Supergrass - Sun Hits The Sky x
The Chemical Brothers - Block Rockin' Beats x
The Dandy Warhols - Not If You Were The Last Junkie On Earth
The Prodigy - Firestarter
The Prodigy - Smack My Bitch Up x
The Verve - Bitter Sweet Symphony x

Nederlandstalig:

Bouwdewijn de Groot - Avond

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 1997 (alfabetisch)

B.B. King - Deuces Wild
Björk - Homogenic
Blur - Blur
Bob Dylan - Time out of Mind
Cornershop - When I Was Born For The 7th Time
Daft Punk - Homework
Elliott Smith - Either/Or
Erykah Badu - Baduizm
Foo Fighters - The Colour and the Shape
Guano Apes - Proud Like a God
John Lee Hooker - Don't Look Back
Lamb - Lamb
Nick Cave & The Bad Seeds - The Boatman's Call
Paul Weller - Heavy Soul
Pavement - Brighten the Corners
Radiohead - OK Computer:Stereophonics - Word Gets Around
Supergrass - In it for the Money
The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole
The Dandy Warhols - The Dandy Warhols Come Down
The Prodigy - The Fat of the Land
The Verve - Urban Hymns

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1997 (alfabetisch)

Aqua - Barbie girl
Barbra Streisand & Celine Dion - Tell Him
Elton John - Candle In The Wind
Frans Bauer & Marianne Weber - De regenboog
Freek de Jonge & Stips - Leven na de dood
Hero - Toen ik je zag
Janet Jackson - Together Again
Jantje Smit - Ik zing dit lied voor jou alleen
No Mercy - When I Die
Puff Daddy & Faith Evans Featering 112 - I'll Be Missing You
R. Kelly - I Believe I Can Fly
Run D.m.c. Vs. Jason Nevins - It's Like That
Wes - Alane

 

Film in 1997

 

Filmkeuze van 1997 (alfabetisch)

Affliction - Paul Schrader >
As Good As It Gets - James L. Brooks >
Face/Off - John Woo >
Good Will Hunting - Gus Van Sant >
Jackie Brown - Quentin Tarantino >
Kundun - Martin Scorsese >
Kyua - Kiyoshi Kurosawa >
Men in Black - Barry Sonnenfeld >
Taste of Cherry - Abbas Kiarostami >
Titanic - James Cameron >
Ulee's Gold - Victor Nunez >
Vita è bella, La - Roberto Benigni >

Nederland:

Karakter - Mike van Diem (NL) >