Francis Bacon


zelfportret

Op 28 april 1992 is de Brits-Ierse kunstenaar Francis Bacon (1909-1992) overleden.

De autodidact Francis Bacon schilderde in een expressionistische stijl waarin hij op een heftige manier het menselijk lichaam en emoties ver- beelde. Het atelier van de kunstenaar werd na zijn dood op ware grootte nagebouwd in The Hugh Lane Gallery in Dublin City.

The Hugh Lane Gallery >

Kijken: Francis Bacon: A Brush with Violence >

 

Verdrag van Maastricht

Op 7 februari 1992 wordt in Maastricht het Verdrag van Maastricht door twaalf Europese lidstaten ondertekend.

In dit verdrag werden regels opgenomen voor de toekomstige gemeenschappelijke munt, de Euro, alsook voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid en nauwere samenwerking op het terrein van justitie en binnenlandse zaken. Met het verdrag, dat op 1 november 1993 in werking trad, werd de Europese Gemeenschap officieel de Europese Unie.

Wiki: Verdrag van Maastricht >
Geschiedenis Europese Unie >

Zwarte maandag

In de aanloop naar het Verdrag van Maastricht bekleedde Nederland het voorzitterschap van de EU. Op maandag 30 september 1991 gaat het mis; bijna alle Europese lidstaten vegen de Nederlandse ontwerpverdrag tekst voor de Europese Politieke Unie van tafel. Dit tegen de verwachting van Premier Lubbers en minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek in. In Andere Tijden een reconstructie van de aanloop naar en de afloop van deze "Zwarte Maandag". Een verhaal over de hogere, Europese diplomatie. Andere Tijden, VPRO/NTR, uitzending 08 juni 2004.

Kijken: Zwarte maandag >

Kop of Munt

Het Verdrag van Maastricht legt de voorwaarden van de Euro vast. In 1998 zal worden gekeken of de landen die mee willen doen ook mee mogen doen. Er zijn vier criteria: lage rente, lage inflatie, een stabiele wisselkoers en degelijke overheidsfinanciën. In de jaren ’90 van optimisme en onbegrensde groei is iedereen enthousiast, er heerst een ‘We gaan iets nieuws doen’-sfeer. ‘Hier wordt geschiedenis geschreven’. In 1997 stellen zeventig economen vast dat er iets niet deugt… Andere Tijden, VPRO/NTR, uitzending 08 juni 2004.

Kijken: Kop of munt >

 

JPEG

In 1992 wordt door de Amerikaanse compres- siewetenschapper Eric Hamilton het bestandsfor- maat JPEG voor het opslaan van digitale afbeeldingen ontwikkeld.

JPEG is een compressiemethode voor het verkleinen van het bestandsformaat van digitale kleuren en zwart-wit afbeeldingen. Door beeld- compressie toe te bassen op een afbeelding wordt het aantal bits kleiner waardoor deze sneller over het internet verstuurd kunnen worden of waardoor er aan opslagcapaciteit bespaard kan worden op de geheugenkaart van een digitaal fototoestel. JPEG-compressie is een zogeheten ‘lossy' compressietechniek waarbij sprake is van onomkeerbare kwaliteitsvermin- dering. Hoe hoger de compressie hoe meer er van de originele afbeelding verloren zal gaan. JPEG is genoemd naar de Joint Photographic Experts Group, de naam van het comité dat de JPEG-standaard heeft geschreven. De Indepen- dent JPEG Group (IJG) leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van de JPEG-standaard door de ontwikkeling van software met een open broncode waardoor JPEG-compressie door softwarebedrijven opgenomen werd in software- programma's voor digitale beeldbewerkingen en browsers.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Bijlmerramp

Op 04 oktober 1992 stort een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El AL neer op de flats Groeneveen en Kleinkruitberg in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer.

Bij deze ramp kwamen negenendertig bewoners en vier inzittenden van het vliegtuig om het leven. De vliegtuigramp kende een lange nasleep omdat zich in de jaren na de ramp bij omwonenden en hulpverleners gezondheids- klachten voordeden die in verband werden ge- bracht met de lading van het vrachtvliegtuig. In april 1998 besloot de Tweede Kamer tot het instellen van een parlementaire enquête com- missie om de toedracht en de afwikkeling van de ramp te onderzoeken. De commissie oor- deelde in haar eindrapport dat de berging van het wrak onzorgvuldig was verlopen en dat er fouten waren gemaakt in het onderzoek door de Raad voor de Luchtvaart. Er werd geen directe relatie aangetoond tussen de gezondheids- klachten en de lading van het vliegtuig. De betrokken ministers Jorritsma, Borst en Kok hadden de Tweede Kamer regelmatig onvolledig of onjuist geïnformeerd over de Bijlmerramp. De uitslag van de enquête had verder geen politieke consequenties.

Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer >

Kijken: De Bijlmerramp 1992 >
Kijken: Politiek spel rond de Bijlmerramp >
Kijken: Illegalen en de Kosto-lijst >

Siro Celestina verloor zijn zus Fina en zijn neefje Gerber 'Beertje' van acht jaar tijdens de Bijlmerramp. Zijn moeder werd dakloos.

Kijken: Het leven na 04 oktober 1992 >

De boom die alles zag

Het trauma van mensen die plotseling werden beroofd van hun veiligheid. Andere Tijden keert met betrokkenen van toen terug naar die vierde oktober 1992. Hun emotionele verhalen over die dag worden geïllustreerd met archiefmateriaal van de centrale meldkamer van de Amsterdamse politie, waarin te horen is hoe een gewone zondag het leven voor velen voorgoed veranderde. VPRO/NTR Andere Tijden, uitzending 30 september 2017.

Kijken: De boom die alles zag >

 

 

De jaren negentig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1992 >

Kijken: De jaren negentig special >

Nederland in de jaren negentig >

 

25 jaar onrust: House

De zomer van 1988 is de 'Summer of Love', wanneer Housemuziek de wereld, en ook Nederland, verovert. Terwijl veel muziekjour- nalisten hun neus ophaalden voor dat elektronische gedreun was de VPRO er vroeg bij en legde met het programma 'Onrust' de nieuwe muziek- en uitgaansscene vast. VPRO, uitzending 17-12-2013.

Kijken: Housemuziek 1988-1992 >

 

Het weer in 1992

De zomer van 1992 is warm en staat met een gemiddelde temperatuur van 17.8 °C op de negende plaats van warme zomers sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

De maand mei was de warmste meimaand van de twintigste eeuw en met een etmaalge- middelde in De Bilt van 15,6 °C was het maar liefst ruim 3 °C warmer dan normaal. In De Bilt scheen de zon 300 uur wat 100 uur meer was dan normaal voor de maand mei. Op 17 augustus 1992 werd Ameland getroffen door een windhoos waarbij een 59-jarige vrouw om het leven kwam.

KNMI >

Kijken: Windhoos Ameland 1992 >

 

Parlement & Politiek

In 1992 regeert het derde Kabinet-Lubbers (1989-1994).

Het Kabinet-Lubbers III bestond uit ministers van het CDA (Christen Democratisch Appèl) en de PvdA (Partij van de Arbeid). Minister-presi- dent Lubbers (1939) kwam uit het CDA.

Parlement: Kabinet-Lubbers III (1989-1994) >
Parlement: Kabinetten-Lubbers (1982-1994) >

Kijken: Het geheim van Lubbers >

 

Aardbeving in Limburg

Op 13 april 1992 wordt de provincie Limburg getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter.

Het epicentrum van de aardbeving lag bij het plaatsje Herkenbosch in de buurt van Roer- mond. De materiële schade in Limburg was groot en werd geschat op 170 miljoen gulden.

KNMI: De aardbeving bij roermond >

Kijken: Aardbeving Roermond >

 

EK Denemarken 1992

In 1992 wordt Denemarken in eigen land Euro- pees kampioen voetbal door in de finale Duits- land met 2-0 te verslaan.

Nederland werd in de halve finale door Dene- marken uitgeschakeld.

UEFA History (Engelstalig) >

Kijken: het EK van 1992 >
Kijken: Het Deense sprookje >

 

Bart Veldkamp won een gouden medaille op de 10.000 meter hardrijden op de schaats.

Ellen van Langen (800 meter hardlopen) en het Nederlandse ruiterteam wonnen een gouden medaille.

NOC*NSF: Barcelona 1992 >
Internationaal Olympisch Comité >

Kijken: Goud voor Ellen van Langen >
Kijken: Ellen van Langen, 800 gouden meters >
Kijken: Het laatste gevecht van Vanderlyde >

 

Tour de France 1992

In 1992 wint de Spanjaard Miguel Indurain voor tweede keer de Tour de France. Rob Harmeling en Jean-Paul van Poppel winnen een etappe.

Wiki: Tour de France >

Kijken: Raas-Post, Ruzie in het peloton  >

 

Eredivisie Voetbal

In 1992 wordt PSV landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

Ajax wint de UEFA-beker

Op 13 mei 1992 wint Ajax de UEFA-beker door het Italiaanse Turijn te verslaan.

UEFA History (Engelstalig) >

 

 

Oorlog in Bosnië-Herzegovina

Op 05 april 1992 roept de regering van Bosnië -Herzegovina, een deelrepubliek van het voor- malige Joegoslavië, de onafhankelijkheid uit.

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) maakte Tito (1892-1980) van Joegoslavië een communistische federatieve staat (1946-1992) die vanaf 1948 los van de Sovjet-Unie een eigen koers vaarde. De federatie bestond uit de republieken Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzego- vina, Servië, Montenegro en Macedonië en de autonome gebieden Vojvodina en Kosovo. Tien jaar na het overlijden van Tito in 1980 begon de communistische federatieve staat Joegoslavië geleidelijk uit elkaar te vallen.

De bevolking van Bosnië-Herzegovina bestaat uit Kroaten, Bosniakken (soennitische moslims) en Serviërs. De onafhankelijkheid van Bosnië-Herzegovina werd gesteund door de Bosnische Kroaten en Bosniakken, maar niet door de Bosnische Serviërs die twee dagen later op 07 april 1992 hun eigen republiek Servische Republiek (Republika Srpska) onder leiding van Radovan Karadzic (1945) uitriepen. Het streven van de Bosnische Serviërs naar een eigen republiek werd gesteund door president Slobo- dan Milosevic (1941-2006) van Servië. Deze ontwikkelingen leidde tot de Bosnische oorlog die duurde van 1992 tot 1996. Bosnische Serviërs die onder opperbevel stonden van de Servische generaal Ratko Mladic (1942) streden in deze oorlog tegen Bosnische Kroaten en Bosniakken.

Tijdens de oorlog werden honderdduizenden mensen uit hun woongebieden verjaagd en zochten veiligheid in gebieden die gecontroleerd werden door hun eigen etnische groep. Op grote schaal vonden er etnische zuiveringen plaats waarbij burgers werden mishandeld en ver- moord. De Bosnische hoofdstad Sarajevo kwam permanent onder vuur van Bosnische Serviërs te liggen en veranderde in een spookstad. De materiele schade als gevolg van de oorlog was enorm.

Wiki: Bosnië-Herzegovina >
Wiki: De Bosnische burgeroorlog >
Wiki: Servische republiek >

Kijken: Oorlog in verscheurd Joegoslavië >
Kijken: In Europa: Bosnië en de waarheid >
Kijken: Joegoslavië, het ijzeren geheugen >Kijken: De stad (Sarajevo) >
Kijken: Kinderen van Sarajevo >

 

UNPROFOR

Op 21 februari 1992 wordt door de veiligheids- raad van de Verenigde Naties de United Nations Protection Force (UNPROFOR) gevormd om de wapenstilstand tussen Servië en Kroatië van 02 januari 1992 te controleren.

Het mandaat van UNPROFOR werd in 1992 uitge- breid naar Bosnië-Herzegovina toen daar de oorlog uitbrak.

Historische missies: UNPROFOR >

 

Federale Republiek Joegoslavië

Op 28 april 1992 wordt de Federale Republiek Joegoslavië (1992-2003) gevormd waardoor er formeel een einde komt aan de communistische federatieve staat Joegoslavië (1946-1992)

De Federale Republiek Joegoslavië bestond uit de landen Servië en Montenegro en de provin- cies Kosovo en Vojvodina. De federatie werd in 2003 vervangen door de confederatie Servië en Montenegro. Op 03 juni 2006 kwam er een einde aan deze confederatie toen Montenegro de onafhankelijkheid uitriep.

Wiki: Federale Republiek Joegoslavië >

 

Vliegramp Faro

Op 21 december 1992 verongelukt een Douglas DC-10-30CF van Martinair, met voornamelijk Nederlandse vakantiegangers aan boord, op de luchthaven van de Portugese stad Faro.

De vermoedelijke oorzaak van de vliegramp, waarbij 54 passagiers en twee bemanningsleden om het leven kwamen, was een combinatie van een te sterke dwarswind en een te hoge daalsnelheid in de laatste fase van landing.

Wiki: Vliegramp Faro >

Kijken: Kerstvlucht naar Faro >

'Beste' Meneer Schröder

Iem en Corrie Vroombout verloren op 21 december 1992 hun 14-jarige dochter Brenda bij de vliegramp in Faro. Zelf overleefde het echtpaar de ramp ternauwernood. Sinds die zwarte dag durven Iem en Corrie niet meer te reizen in een voertuig dat door een ander bestuurd wordt; geen vliegtuig, bus, trein of boot. In 'Beste' Meneer Schröder keren ze, voor het eerst in 23 jaar, met hun eigen auto terug naar de rampplek, de landingsbaan waar hun leven voorgoed veranderde. Een reis met een lach en een traan, waarin Corrie en Iem de confrontatie aangaan met hun grootste angst. AVROTROS, uitzending 12 januari 2015.

Kijken: 'Beste' Meneer Schröder >

 

Het eerste mobieltje

In 1992 introduceert het Finse bedrijf Nokia het eerste mobieltje op de consumentenmarkt.

Op 01 juli 1991 voerde de Finse Minister-president Harri Holkeri het eerste gesprek ter wereld met een mobieltje van het Finse bedrijf Nokia dat een jaar later in 1992 de Nokia 1011 op de consumentenmarkt bracht. Op 03 december 1992 verstuurde Neil Papworth, een medewerker van het Britse telecommunicatie- bedrijf Vodafone, vanaf een vaste computer het eerste sms'je (Short Message Service) naar de mobiele telefoon van zijn collega Riachard Jarvis met de mededeling: Merry Christmas! Global System for Mobile Communications (GSM) is een tweede generatie mobiele technologie geschikt voor zowel data als spraakverkeer die in 1987 aangenomen werd als de Europese standaard voor mobiele digitale telefonie. Na de millen- niumwisseling groeide het gsm'etje en het ver- sturen van sms'jes uit tot het belangrijkste persoonlijke communicatiemiddel ter wereld.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1992

 

Muziekkeuze van 1992 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Alice In Chains - Dam That River x
Alice In Chains - Rooster
Buffalo Tom - Taillights Fade
Claw Boys Claw - Rosie (NL) x
Eric Clapton - Layla (unplugged) x
Eric Clapton - Tears in Heaven
Faith No More - Midlife Crisis
House of Pain - Jump Around
Leonard Cohen - The Future x
Manic Street Preachers - Motorcycle Emptiness
Moby - Drop a Beat|
Morrissey - Glamorous Glue x
Morrissey - You're Gonna Need Someone On Your Side
Nick Cave - Papa Won't Leave You Henry
Pavement - Here
Pavement - Summer Babe x|
Peter Gabriel - Digging In The Dirt
PJ Harvey - Dress x
PJ Harvey - O Stella
PJ Harvey - Sheela-Na-Gig x
R.E.M. - Drive x
R.E.M. - Man On The Moon
Rage Against The Machine - Killing In The Name
Rage Against The Machine - Wake Up
Sonic Youth - 100% x
Sonic Youth - Drunken Butterfly
Soul Asylum - Without a Trace
Stone Temple Pilots - Plush x
The Black Crows - Remedy x
The Cure - Friday I'm In Love
The Cure - High
The Wallflowers - For the Life of Me x
Tom Waits - Goin' Out West x

 

Albumkeuze van 1992 (alfabetisch)

Alice In Chains - Dirt
Beastie Boys - Check Your Head
Buffalo Tom - Let Me Come Over
Eric Clapton - Unplugged
Faith No More - Angel Dust
Leonard Cohen - The Future
Moby - Moby
Morrissey - Your Arsenal
Nick Cave and the Bad Seeds - Henry's Dream
Pavement - Slanted and Enchanted
PJ Harvey - Dry
R.E.M. - Automatic For The People:Rage Against the Machine - Rage Against the Machine
Sonic Youth - Dirty
Soul Asylum - Grave Dancers Union
Stone Temple Pilots - Core
The Black Crows - The Southern Harmony and Musical Companion
The Cure - Wish
The Wallflowers - The Wallflowers
Tom Waits - Bone Machine

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1992 (alfabetisch)

2 Unlimited - Twilight Zone
Boyz II Men - End Of The Road
Brian May - Too Much Love Will Kill You
Double You - Please Don't Go
Dr. Alban - It's My Life
Genesis - I Can't Dance
Guns N' Roses - Knockin' On Heaven's Door
Inner Circle - Sweat (A La La La La Long )
Mariah Carey - I'll Be There
Mr. Big - To Be With Yo
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge
Snap - Rhythm Is A Dancer
Whitney Houston - I Will Always Love You

 

Film in 1992

 

Filmkeuze van 1992 (alfabetisch)

A Few Good Men - Rob Reiner >
Basic Instinct - Paul Verhoeven >
Malcolm X - Spike Lee 1992 >
Reservoir Dogs - Quentin Tarantino >
The Last of the Mohicans - Michael Mann >
Unforgiven - Clint Eastwood >

Nederland:

De Noorderlingen - Alex van Warmerdam (NL) >