Salvador Dali


De hardnekkigheid van de herinnering, 1931.

Op 23 januari 1989 is de Spaanse kunstschilder en ontwerper Salvador Dalí (1904-1989) overle- den.

Savador Dali werd vooral bekend om zijn sur- realistische schilderijen die hij tussen 1930 en 1940 maakte. Het surrealisme zette zich af tegen de rationele werkelijkheid en de kunste- naars binnen deze stroming onderzochten door middel van droominterpretaties, toeval en asso- ciaties het onderbewuste van de menselijke geest.

Wiki Art : Salvador Dali >
Virtual Dali >
Salvador Dali Museum >

Salvador Dali, een tragikomisch genie

Waarom is Salvador Dalí één van de populairste kunstenaars van de twintigste eeuw? Wie de carrière van Dalí bestudeert, ziet dat hij steeds bleef bouwen aan zijn imago en dat hij de presentatie van zijn werk strategisch aanstuurde. Close Up. AVRO, uitzending 08 oktober 2013.

Kijken: Salvador Dali, een tragikomisch genie >

 

Nederland krijgt commerciële televisie

Op 02 oktober 1989 start de zender RTL-Véronique met commerciële televisie-uitzendin- gen op de Nederlandse televisie.

Het initiatief van mediamagnaat Joop van den Ende (1942) om per 01 november 1989 met de commerciële televisiezender TV 10 te beginnen mislukte daarentegen. Volgens de mediawetge- ving van 1989 was commerciële televisie niet toegestaan in Nederland, maar de wet liet wel toe dat buitenlandse commerciële zenders via de Nederlandse kabel konden worden doorge- geven. Zo probeerden Van den Ende en RTL-Véronique via Luxemburgse vestigingen com- merciële televisie op de Nederlandse buis te krijgen. Het Commissariaat voor de Media besliste echter dat TV 10 niet mocht worden doorgegeven omdat TV 10 een Nederlands bedrijf was dat zich in Luxemburg had geves- tigd. RTL-Véronique had een belang in het Luxemburgse CLT gekocht en werd daardoor een partner in een buitenlandse commerciële onderneming en via die constructie was het wel toegestaan om commerciële televisie in de Nederlandse huiskamers te brengen. Joop van den Ende ging nog datzelfde jaar een samen- werkingsverband aan met RTL-Véronique met als resultaat dat de zender in 1990 werd omgedoopt in RTL 4. Van den Ende, die een groot aantal bekende Nederlandse televisiester- ren onder contract had, produceerde de succes- volle programma's voor RTL4.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

Kijken: TV 10 >

 

Game Boy

In 1989 brengt de Japanse spelcomputerfa brikant Nintendo de handheld spelcomputer Game Boy met wisselbare ROM-cartridges op de Japanse en Amerikaanse markt.

De Nintendo Game Boy, die draaide op een 8-bitsprocessor Z80 van de Amerikaanse micro- processorfabrikant Ziloq, werd ontworpen door Nintendo-medewerker Gunpei Yokoi (1941-1997). Populaire spellen waren Super Mario Land, Alleyway, Baseball en Tetris. De Game Boy was niet de eerste handheld spelcomputer met wisselbare ROM-cartridges. Die eer viel te beurt aan het Amerikaanse spellenbedrijf Milton Bradley Company dat in 1979 de Microvision op de mark had gebracht. De Game Boy die in 1990 op de Europese markt kwam en haar opvolger Game Boy Color uit 1998 werden met meer dan 118 miljoen verkochte exemplaren de best verkochte handheld spelcomputers aller tijden.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Simcity

In 1989 brengt het Amerikaanse softwarebedrijf Maxis het succesvolle computersimulatiespel Simcity, waarin de speler zijn eigen stad moet ontwerpen, bouwen en besturen, op de consu- mentenmarkt.

In het simulatiespel Simcity, dat ontworpen werd door Maxis medeoprichter Will Wright (1960), kon een speler met een beperkt beginbudget een eigen stad bouwen en deze laten uitgroeien tot een wereldstad. De speler moest creatief leren omgaan met enerzijds de via belastingen ontvangen inkomsten en anderzijds de uitgaven voor bouwactiviteiten.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Zemin opvolger van Deng Xiaoping

In 1989 benoemt Deng Xiaoping (1904-1997) Jiang Zemin (1926) tot zijn opvolger als secre- taris-generaal (1989-1993) van de Communisti- sche Partij China. In 1993 werd Jiang Zemin president (1993-2003) van de Volksrepubliek China.

Wiki: Jiang Zemin >

 

Scheepsramp De Maassluis

Op 15 februari 1989 verongelukt de Nederlandse chemicaliëntanker De Maassluis voor de kust van Algerije

De Maassluis, die voor anker van de Algerijn- se havenstad Skikda aan de Middellandse Zee lag, dreigde door een zware storm tegen de aanlegplaats te pletter te slaan waarop de kapitein besloot om de ankers te lichten en het schip naar open zee te loodsen. Door de harde wind was De Maassluis echter onbestuurbaar geworden en sloeg te pletter tegen de havenhoofden. Bij deze grootse naoorlogse scheepramp kwamen 27 personen om het leven.

Kijken: De tranen van de Maassluis >

 

Studentenopstand in China

Op 04 juni 1989 maakt het Chinese leger met geweld een einde aan een vreedzame studen- tenopstand op het Tiannanmenplein van de Chinese hoofdstad Peking.

De hervorming van het communistische systeem in de Sovjet-Unie in de tweede helft van de jaren tachtig drong ook door tot China, maar daar hield de Centrale Communistische Partij (CCP) hardnekkig stand. In 1987 werd Hu Yao- bang (1915-1989) uit zijn functie ontheven als secretaris-generaal van de CCP omdat hij te slap optrad tegen de voorstanders van demo- cratische hervormingen in China. Toen Yaobang in 1989 stierf liep een herdenkingsbijeenkomst op het Plein van de Hemelse Vrede (Tiannan- menplein) uit op een massale demonstratie voor meer democratie. Studenten bezetten het Tian- nanmenplein en organiseerden vreedzame pro- testacties waarvan de hele wereld getuige was door de massaal toegestroomde wereldpers. Se- cretaris-generaal Zhao Ziyang (1919-2005) van de CCP, die voorstander was van een gematig- de aanpak, werd aan de kant geschoven na mislukte onderhandelingen met de studenten. De harde lijn onder leiding van president Deng Xiaoping (1904-1997) en premier Li Peng (1929) besloot om het Tiannanmenplein op 04 juni 1989 met geweld door het leger te laten ontzetten waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Beelden van ‘Tankman' die ongewa- pend een colonne tanks probeerde tegen te houden gingen de hele wereld over.

Wiki: bloedbad op het Tiannanmenplein >
Mijlpalen in de historie van het moderne China >

Kijken: Studentenopstand Peking (2014) >
Kijken: Diogenes, Roelof Kiers, 1989 >

 

Tour de France 1989

In 1989 wint de Amerikaan Greg lemond voor de tweede keer de Tour de France. Erik Breukink, Jelle Nijdam (2), Matthieu Hermans, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse winnen een etappe.

Wiki: Tour de France >

Kijken: Hoe een bordeel de Tour binnenrijdt >

 

 

De jaren tachtig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1989 >

Kijken: De jaren tachtig special >
Kijken: Fietsen door de jaren tachtig >
Kijken: Punk, van pret naar protest >
Kijken: Punk in Nederland (1977-1984) >

Nederland in de jaren tachtig >


25 jaar onrust: House

De zomer van 1988 is de 'Summer of Love', wanneer Housemuziek de wereld, en ook Nederland, verovert. Terwijl veel muziekjour- nalisten hun neus ophaalden voor dat elektronische gedreun was de VPRO er vroeg bij en legde met het programma 'Onrust' de nieuwe muziek- en uitgaansscene vast. VPRO, uitzending 17-12-2013.

Kijken: Housemuziek 1988-1992 >

 

Het weer in 1989

De winter van 1988/1989 is met een gemiddelde temperatuur van 5.6 °C de warmste winter van de twintigste eeuw en staat op de 105e plaats van koude winters sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

KNMI >

 

Parlement & Politiek

Op 03 mei 1989 valt het tweede Kabinet-Lubbers (1986-1989) over de afschaffing van het reiskostenforfait.

Het CDA (Christen Democratisch Appèl) wilde tegen de zin van coalitiegenoot de VVD (Volks- partij voor Vrijheid en Democratie) het reis- kostenforfait afschaffen. Er ontstond een on- overbrugbare kloof tussen de twee regerings- partijen waardoor het tweede Kabinet-Lubbers ten val kwam. Bij de verkiezingen van septem- ber 1989 verloor de VVD vijf zetels en bleef het CDA de grootste partij. Het CDA ging een coalitie aan met de PvdA (Partij van de Arbeid) en op 07 november 1989 werd het derde Kabinet-Lubbers beëdigd. Het derde Kabinet-Lubbers (1989-1994) bestond uit ministers van het CDA en de PvdA. Minister-president Lubbers (1939) kwam uit het CDA.

Parlement: kabinetscrisis van 1989 >
Parlement: Kabinet-Lubbers III (1989-1994) >
Parlement: kabinetten-Lubbers (1982-1994) >

Kijken: De val van Lubbers II >
Kijken: Belevenissen: Frank de Grave >
Kijken: Film over de PvdA van Theo van Gogh >
Kijken: Het geheim van Ruud Lubbers >

 

SLM-Ramp

Op 07 juni 1989 crasht een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) bij Zanderij, een klein dorpje in de buurt van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo in Suriname.

De Douglas DC8 Super 62 crashte tijdens een poging om bij mist te landen op Johan Adolf Pengel International Airport. Bij deze grootse vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis kwamen 187 mensen om het leven. Elf mensen overleefden de crash.

Wiki: SLM-ramp >

Kijken: De SLM-ramp >
Kijken: 25 jaar na de SLM-Ramp (2014) >

 

Russen weg uit Afghanistan

Op 15 februari 1989 komt er een einde aan de Russische bezetting (1979-1989) van Afghani- stan.

Vanaf 1978 vestigde zich een communistisch regime in Afghanistan onder leiding van Nur Mohammad Taraki (1913-1979). De verdeelde moslimgroepen in Afghanistan gingen vanaf dat moment samenwerken in verzetsgroepen (mu- jahedin) om het communistische regime te ver- drijven. Taraki riep de hulp in van de Sovjet-Unie en op 27 december 1979 verschenen de eerste Russische tanks in de straten van de Afghaanse hoofdstad Kabul waarna de mujahe- din, die gesteund werden door de Amerikaanse CIA, een guerrillaoorlog tegen het Russische leger begonnen. Op 14 maart 1988 bereikten Afghanistan, de Sovjet-Unie, de Verenigde Sta- ten en Pakistan in Genève een akkoord over de terugtrekking van de Sovjettroepen. De terug- trekking werd overeenkomstig het akkoord op 15 februari 1989 afgerond. In 1992 namen de mujahedin volledig de macht over in Afghanistan en vestigden een streng islamitisch bewind dat in 1996 vervangen werd door het nog strengere Talibanbewind.

Wiki: Afghanistan >

Kijken: De CIA en Afghanistan >

 

George H.W. Bush nieuwe president van de VS

Op 20 januari 1989 wordt de republikein George H.W. Bush (1924) beëdigd als president (1989-1993) van de Verenigde Staten.

Bush senior versloeg tijdens de presidentsver- kiezingen van november 1988 zijn democrati- sche tegenkandidaat Michael Dukakis.

Wiki: George Bush >
Witte Huis: George Bush (Engelstalig) >

 

Khomeiny overleden

Op 03 juni 1989 is de geestelijk leider van Iran Ayatollah Khomeini (1902-1989) overleden.

Khomeini was leider van de islamitische repu- bliek Iran van 1979 tot aan zijn dood in 1989.

Wiki: Ayatollah Khomeini >

Kijken: Ayatollah Khomeiny >

 

Ceausescu geëxecuteerd

Op 25 december 1989 worden de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu (1918-1989) en zijn vrouw Elena Ceausescu (1919-1989) door een vuurpeloton geëxecuteerd.

In december 1989 kwam de bevolking van Roemenië in opstand tegen de dictatuur van Nicolae Ceausescu, die sinds 1965 een eigen- zinnig communistisch beleid voerde in Roemenië waarbij de bevolking onderdrukt werd terwijl de leider en zijn echtgenote Elena zich te buiten gingen aan zelfverheerlijking en zelfverrijking. Na een mislukte vluchtpoging werden Nicolae en Elena Ceausescu gevangen genomen en na een korte, geïmproviseerde rechtzitting op 25 de- cember 1989 geëxecuteerd.

Wiki: Nicolae Ceausescu >

Kijken: De val van Ceausescu >
Kijken: Roemenie 25 jaar later >
Kijken: In Europa: Roemenië 1989 >

Documentaire: Het alfabet van de angst

Het leven van Herta Müller is getekend door het opgroeien als Duitstalige in het Roemenië van dictator Ceausescu. Ze schreef haar oeuvre over het leven in de dictatuur, een leven met angsten en trauma's. Met knipsels uit kranten en tijdschriften maakt ze collagegedichten over de angst, het alfabet van de angst. VPRO, uitzending 09 juni 2015.

Kijken: Herta Muller, het alfabet van de angst >

 

Voetbalramp Hillsborough

Op 15 april 1989 worden 96 supporters van de Britse voetbalclub Liverpool in een overvol stadion van Hillsborough doodgedrukt.

De halve finale van de Engelse FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest werd gespeeld in het stadion van Hillsborough, de thuisbasis van Sheffield Wednesday. Het stadion was uitver- kocht maar voor de poorten stonden duizenden Liverpool-supporters te dringen om binnen te komen. Uit angst voor rellen werden de poorten opengezet waardoor er van achteruit een enor- me druk ontstond op een overvol vak waarvan de voorste supporters doodgedrukt werden te- gen de hekken.

Nederlandse Liverpool Fanclub >

Kijken: Hillsborough ramp >
Kijken: Politiechef aangeklaagd >

 

 

Val van de Berlijnse Muur

Op 09 november 1989 valt de Berlijnse Muur (1961-1989), een 45 kilometer lange muur in het hart van de Duitse stad Berlijn die de schei- ding markeerde tussen West-Berlijn dat grond- gebied was van de democratische Bondsrepu- bliek Duitsland (West-Duitsland) en Oost-Berlijn dat grondgebied was van de communistische Deutsche Democratische Republiek (Oost-Duits- land).

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones die bestuurd worden door respectievelijk Groot-Brit- tannië, de Verenigde Staten, Frankrijk en de Sovjet-Unie. In 1949 werd de Sovjetzone van Duitsland omgedoopt tot de DDR (Deutsche Democratische Republiek), een communistische satellietstaat van de Sovjet-Unie. Berlijn, dat in 1945 eveneens opgedeeld werd in vier sectoren, kwam middenin de DDR te liggen. Burgers die de nieuwe DDR niet zagen zitten, vluchtten massaal naar het westen om een nieuw bestaan op te bouwen in de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). De vlucht van tienduizenden mensen per jaar trok een zware wissel op het economisch zwakke DDR waarop de regering in 1961 > be- sloot om het land hermetisch af te sluiten en in Berlijn een muur langs haar sectorgrens te bou- wen met als doel om de bevolking binnen haar grenzen te houden.

Sinds 1985 werkte president Gorbatsjov (1931) van de Sovjet-Unie aan de hervorming van het in verval geraakte communistische systeem. In 1988 kondigde de Sovjet-Unie aan dat haar satellietstaten waaronder de DDR zelf mochten bepalen hoe ze hervormingen wilden door- voeren en dat de Sovjet-Unie niet zou ingrijpen bij binnenlandse aangelegenheden. Erich Honecker (1912-1994), voorzitter van de Socia- listische Eenheidspartij van Duitsland (SED) wees hervormingen af, maar de roep van de bevolking om verdergaande vrijheden werd steeds luider. De situatie werd steeds nijpender voor de Oost-Duitse regering toen steeds meer burgers via Hongarije naar Oostenrijk vluchtten. Hongarije had namelijk vanaf 02 mei 1989 haar grenzen met Oostenrijk geopend. In de zomer van 1989 groeide de West-Duitse ambassade in Tsjechische hoofdstad Praag uit tot een verza- melplaats voor Oost-Duitse burgers die naar het Westen wilden. Eind september verbleven er enkele duizenden vluchtelingen onder erbarme- lijke omstandigheden op het ambassadeterrein terwijl op de achtergrond intensief diplomatiek overleg werd gevoerd om een oplossing te vinden voor deze vluchtelingenstroom. Op 30 september sprak Hans-Dietrich Genscher, minis- ter van Buitenlandse Zaken van de Bonds- republiek Duitsland de verlossende woorden dat de vluchtelingen naar het Westen mochten. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de DDR dat de regering meewerkte aan vrijverkeer van burgers naar het Westen. Op 18 oktober 1989 trad Erich Honecker af ten gunste van Egon Krenz (1937), maar de hervormingen die werden doorgevoerd gingen te traag in de ogen van de Oost-Duitse burgers die openlijk riepen om eenwording met de Bondsrepubliek Duits- land.

Op 09 november 1989 maakte de Oost-Duitse regering bekend dat burgers voortaan vrij mochten reizen en nog dezelfde avond trokken duizenden mensen in Berlijn naar de grensover- gang met West-Berlijn waar de niet geïnstru- eerde grenswachten besloten om op eigen initia- tief de slagbomen te openen waardoor de Berlijnse Muur zonder geweld viel. Een uitgela- ten menigte vierde feest in de straten van Berlijn en hakte met houwelen in op de gehate muur. Op 03 oktober 1990 werden Oost- en West-Duitsland herenigd en hield de DDR op te bestaan.

Wiki: De Berlijnse Muur >

Kijken: In Europa: Berlijn 1961 >
Kijken: De bouw van de muur in 1961 >
Kijken: Belevenissen in Berlijn (1989)>
Kijken: Voorheen de vijand (1990)>

Kijken: Terugblik op het revolutiejaar 1989 >

Kijken: Jong in de DDR >
Kijken: Afscheid van de DDR >

Tv-serie: Paul Rosenmöller en... De val van de Muur (IKON, 2009)

Kijken: Deel 1. Duitsland: Mauer im Kopf >
Kijken: Deel 2. Polen, in gebed verenigd >
Kijken: Deel 3. De Baltische staten >
Kijken: Deel 4. Rusland, de adem van Stalin >

Kijken: De revolutie die uit de kerken kwam >
Kijken: Droomland DDR (2010) >
Kijken: Het leven in de DDR (2011) >
Kijken: Hoe was het leven in de DDR? (2011) >
Kijken: Nostalgie: herinneringen aan de DDR >

25 jaar na de muur (2014):

In de zomer van 1989 vluchten duizenden Oost-Duitsers, met en zonder gezin, naar de West-Duitse ambassades van Boedapest en Praag in een wanhopige poging het vrije Westen te bereiken. Naast de onderdrukking is het ook de economische malaise die vele DDR burgers doet besluiten hun land de rug toe te keren. Andere Tijden VPRO/NTR uitzending 16 oktober 2014.

Kijken: De trein naar vrijheid 1 (2014) >
Kijken: De trein naar vrijheid 2 (2014) >

Kijken: Verboden vlucht (2014) >
Kijken: Mariënborn 25 jaar na de Muur (2014) >
Kijken: Manu en de muur (2014) >
Kijken: Het verhaal van de muur (2014) >

1989

Vanuit het perspectief van de toenmalige Hongaarse president Miklós Németh biedt de documentaire 1989 een nieuwe kijk op het politieke spel dat 25 jaar geleden voorafging aan de Val van de Muur. Regie Anders Østergaard. VPRO, uitzending 09 november 2014.

Kijken: 1989 >

 

Fatwa voor Salman Rushdie

In september 1988 komt in Engeland het boek The Satanic Verses (De duivelsverzen) van Indiase/Britse schrijver Salman Rushdie (1947) uit.

De moslimwereld viel massaal over de inhoud van het boek waarin Rushdie in plaats van Mohammed de naam Mahound gebruikte als aanduiding voor de grote profeet hetgeen door moslims als een belediging werd ervaren omdat Mahound een scheldnaam is. Op 14 februari 1989 kondigde de religieuze leiding van Iran een fatwa (doodvonnis) over Salman Rushdie af vanwege het beledigen van de islam, de profeet en de koran waardoor de schrijver en iedereen die betrokken was bij de uitgave van het boek ter dood werd veroordeeld. Het doodvonnis mocht door iedere moslim waar ook ter wereld, met als bonus een beloning van drie miljoen dollar, worden uitgevoerd. Door deze fatwa moest Rushdie meerdere jaren onderduiken.

Wiki: Salman Rushdie >

Kijken: De Rushdie-affaire in Nederland >

 

Eredivisie Voetbal

In 1989 wordt PSV landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

Kijken: PSV - Steaua Boekarest >

 

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1989

 

Muziekkeuze van 1989 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Beastie Boys - Girls
Beastie Boys - Hey Ladies
Bob Dylan - Everything is Broken x
De La Soul - Buddy x
Elvis Costello - God's Comic x
Elvis Costello - Veronica
Faith No More - Epic x
Fugazi - Margin Walker x
John Lee Hooker - Think Twice Before You Go
John Lee Hooker & Bonnie Raitt - I'm In The Mood
Kate Bush - The Sensual World
Lenny Kravits - Mr. Cab Drivers x
Lou Reed - Dirty Blvd x
Love and Rockets - So Alive x
Neil Young - Rockin' In The Free World x
New Order - Mr. Disco x
Nirvana - About a Girl x
Nirvana - Love Buzz x
Nirvana - Negative Creep
Peter Gabriel - The Feeling Begins
Pixies - Debaser
Pixies - Monkey Gone To Heaven x
Red Hot Chili Peppers - Higher Ground x
Red Hot Chili Peppers - Knock Me Down x
Technotronic - Pump Up The Jam
The B-52's - Love Shack
The B-52's - Roam
The Cult - Edie (Ciao Baby) x
The Cure - Love Song
The Cure - Pictures Of You x
The Jesus and Mary Chain - Blues From a Gun x
The Stone Roses - Fools Gold x
The Stone Roses - She Bangs The Drums
Van Morrison - Have I Told You Lately x
XTC - King for a Day
XTC - The Mayor of Simpleton x

Nederlandstalig:

De Dijk - Ik kan het niet alleen

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 1989 (alfabetisch)

Elvis Costello - Spike
Beastie Boys - Paul's Boutique
Bob Dylan - Oh Mercy
De la Soul - 3 Feet High and Rising
Faith No More - The Real Thing
Fugazi - Margin Walker
Green on Red - Here Come the Snakes
John Lee Hooker - The Healer
Kate Bush - The Sensual World
Lenny Kravitz - Let Love Rule
Lou Reed - New York
Love and Rockets - Love and Rockets
Neil Young - Freedom
New Order - Technique
Nirvana - Bleach
Peter Gabriel - Passion
Pixies - Doolittle
Red Hot Chili Peppers - Mother's MilkThe B-52's - Cosmic Thing
The Cult - Sonic Temple
The Cure - Disintegration
The Jesus and Mary Chain - Automatic
The Stone Roses - The Stone Roses
Van Morrison - Avalon Sunset
XTC - Oranges and Lemons

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1989 (alfabetisch)

David A Stewart & Candy Dulfer - Lilly Was Here
De La Soul - Me Myself & I
Gerard Joling - No More Boleros
Jive Bunny & The Mastermixers - Swing The Mood
Kaoma - Lambada
Lil Louis - French Kiss
Lisa Stansfield - All Around The World
Margaret Singana - We Are Growing
Milli Vanilli - Girl I'm Gonna Miss You
Neneh Cherry - Buffalo Stance
René Froger & het Goede Doel - Alles kan een mens gelukkig maken
Simple Minds - Belfast Child
Soul II Soul - Back To Life
The Bangles - Eternal Flame

 

Film in 1989

 

Filmkeuze van 1989 (alfabetisch)

Back to the Future Part II - Robert Zemeckis >
Batman - Tim Burton >
Dead Poets Society - Peter Weir >
Driving Miss Daisy - Bruce Beresford >
Indiana Jones and the Last Crusade - Steven Spielberg >
Romero - John Duigan >
When Harry met Sally - Rob Reiner >

Website Cinema >