Rene Herbst


Lounge chair 1928-1929

In 1982 is de ontwerper Rene Herbst (1891-1982) overleden.

Rene Herbst was rond 1926 een van de eerste Franse ontwerpers die met het nieuwe meubel- materiaal metaal ging werken. De Lounge stoel- en van Herbst werden gemaakt van metaal en rekbare spandraden.

Architonic: Rene Herbst >

 

De eerste Compact Disc

In 1982 brengen Philips, Sony en Hitachi de eerste Cd-spelers in Japan en Europa op de consumentenmarkt.

Een Cd is een schijfje van 12 centimeter doorsnede waarop in een resolutie van 16-bits miljoenen minuscuul kleine putjes (pits) zijn gegraveerd die een digitale code van enen en nullen vormen die door een laser in een Cd-speler gelezen en vertaald worden naar hoor- baar geluid. De ontwikkeling van de Cd-technologie kwam in 1979 tot stand in het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven en was een samenwerkingsproject van de elektronicaconcerns Philips en Sony. In juni 1980 presenteerden de twee concerns een ‘Red Book' waarin alle technische specificaties voor Cd-opslagtechnologie in een nieuwe stan- daard werden vastgelegd. Een van de ingenieurs die aan de wieg stond van de digitale opslag- technologie was Philips-ingenieur Kees Schou- hamer Immink (1946). Op 17 augustus 1982 werd bij Philips dochter Polygram in Langen- hagen bij Hanover in Duitsland de eerste Cd geperst. In 1985 bracht de populaire popband Dire Straits in samenwerking met Philips het album Brothers in Arms in het nieuw Cd-formaat op de markt waarvan meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. Het succes van Brothers in Arms betekende een doorbraak voor de Cd op de consumentenmarkt. Door de opkomst van de Cd, die de overgang markeert van analoge naar digitale geluidsweergave, verdwenen in de jaren negentig de traditionele geluidsdragers zoals de vinyllangspeelplaat en de muziekcassette als massaconsumptieartikel uit de huiskamers.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

Kijken: De komst van het schijfje >
Kijken: pionier Kees Schouhamer Immink >

 

De Commodore 64

In 1982 brengt de Amerikaans/Canadese com- puterfabrikant Commodore de Commodore 64 op de consumentenmarkt.

De Commodore 64 bestond uit een toetsenbord met ingebouwde computer die aangesloten moest worden op een televisie voor de weergave van beeld en geluid. Het computer- systeem draaide op een MOS 6510-processor, een variant op de 8-bitsprocessor MOS 6502 van de halfgeleiderfabrikant MOS Technology, en beschikte over 64 kilobyte ramgeheugen waar- mee de Commodore superieur was aan de toen bestaande videogameconsoles. De Commodore 64 werd een van best verkochte computers uit de geschiedenis die vooral gebruikt werd als spelcomputer waarvoor talloze spellen werden ontwikkeld zoals Maniac Mansion, Outrun en The Last Ninja.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

De eerste laptop

In 1982 brengt het Amerikaanse Grid Systems de GRiD Compass 1101, de eerste commerciële laptop op de markt.

De GRiD Compass beschikte over een Intel 8086 processor, een Electroluminescent Display van 320x200 pixels, 340 kilobyte magnetisch Bubble-geheugen en een 1200 bit/s modem. De laptop kostte ruim 8000 dollar en werd in de jaren tachtig ondermeer door de NASA gebruikt voor rekenwerk aan boord van de Spaceshuttles. De GRiD Compass werd in 1981 ontworpen door de Britse industrieelontwerper Bill Moggridge.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Brezjnev overleden


Brezjnev links en Chroesjtsjov rechts op de foto.

Op 10 november 1982 is Leonid Brezjnev (1906-1982), leider van de Sovjet-Unie van 1964 tot 1982 overleden.

Wiki: Leonid Brezjnev >
Wiki: Yuri Andropov >

 

Koopmans vs Blanchard: Rumble in Rotterdam

Het 'Gevecht van de Eeuw' tussen boksers Rudi Koopmans en Alex Blanchard om de Europese titel vond in 1982 plaats in Ahoy Rotterdam. Andere Tijden Sport. VPRO NTR, uitzending 14 juni 2015.

Kijken: Rumble in Rotterdam >

 

WK Voetbal Spanje 1982

In 1982 wordt Italië in Spanje wereldkampioen voetballen door in de finale West-Duitsland (BRD) met 3-1 te verslaan. Nederland nam niet deel aan het eindtoernooi.

FIFA World Cup >

Kijken: De botsing Schumacher - Battiston >

 

Eredivisie Voetbal

In 1982 wordt Ajax landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

 

De jaren tachtig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1982 >

Kijken: De jaren tachtig special >
Kijken: Fietsen door de jaren tachtig >
Kijken: Punk, van pret naar protest >
Kijken: Punk in Nederland (1977-1984) >

Kijken: No Future, de jeugd van 1982 >
Kijken: Werken in deeltijd bij Ikea >
Kijken: De Oostvaardersplassen in 1982 >
Kijken: Speech Beatrix Amerikaans Congres >

Nederland in de jaren tachtig >

 

Mensen van nu

Mensen van nu is een portret van een generatie die volwassen wordt in de onzekerheid van een crisis. Hoe belangrijk is geld en bezit nog voor hen? 2013 is het jaar waarin het aantal werklozen voor het eerst weer dat van de vroege jaren '80 evenaart. De crisiskinderen die toen geboren zijn, zijn nu rond de 30 jaar. Regie Tomas Kaan. Tegenlicht VPRO, uitzending 07 oktober 2012.

Kijken: Mensen van nu >

 

De geniale gekte van Glenn Gould

Het leven van de Canadese pianist Glenn Gould (1932-1982) is met mythes omgeven. De geniale Bachvertolker is geliefd, gevat en grappig, maar is door zijn excentrieke persoonlijkheid niet makkelijk voor zichzelf en zijn omgeving. Regie: Michèle Hozer en Peter. VPRO, uitzending 25 juni 2013.

Kijken: De geniale gekte van Glenn Gould >

 

De verlokking

De Nederlander Johan de Vries vertrok tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Rusland vertrok om boer te worden. Nu leiden hij en zijn Poolse vrouw een schamel bestaan in Gdansk. Hoe is hun leven verlopen? Regie Cherry Duyns. VPRO, uitzending 1982.

Kijken: De verlokking  >

 

Het weer in 1982

De zomer van 1982 is warm en staat met een gemiddelde temperatuur van 17,6 °C op een gedeelde tiende plaats van zomers met de hoogste gemiddelde temperatuur sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901.

KNMI >

 

Val Kabinet-Van Agt II

In de voorjaar van 1982 wordt er overeen- stemming bereikt over extra bezuinigen door de overheid van in totaal 11,1 miljard gulden voor 1982 en 1983.

De verdeling van de bezuinigingen over de de- partementen leidde echter tot onenigheid binnen de coalitie. De PvdA (Partij van de Arbeid) wilde meer bezuinigen op defensie en extra geld vrij- maken voor werkgelegenheid. Op 12 mei 1982 stelden de PvdA-ministers hun portefeuilles ter beschikking gevolgd door de ministers van D'66 (Democraten '66) waardoor het tweede kabinet-Van Agt ten val kwam. Het CDA en D66 regeer- den daarna verder in het interim-kabinet Van Agt III met als voornaamste taak had het uit- schrijven van vervroegde verkiezingen.

Parlement: kabinetscrisis 1981 en 1982 >
Parlement: Kabinet-Van Agt II (1981-1982) >

 

De verkiezingen van 1982:

Op 06 september 1982 worden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden.

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democra- tie) won tien zetels, D66 (Democraten '66) ver- loor elf zetels, het CDA (Christen Democra- tisch Appèl) verloor drie zetels en de PvdA (Partij van de Arbeid) won drie zetels. In no- vember 1982 kwamen het CDA en de VVD tot een akkoord over de vorming van het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Minister-president Lubbers (1939) kwam uit het CDA.

Parlement: de verkiezingen van 1982 >
Parlement: Kabinet-Lubbers I >

Kijken: D'66: Regeren is halveren >
Kijken: Portret van Ruud Lubbers (2013) >

 

Decembermoorden Suriname

Op 08 december 1982 worden er in Fort Zeelandia, een militair hoofdkwartier in Suri- naamse hoofdstad Paramaribo, vijftien vooraan- staande tegenstanders van het militaire regime Bouterse geëxecuteerd.

De vermoorde Surinamers zijn: de advocaat John K. Baboeram, journalist Bram Behr, vak- bondsleider Cyrill Daal , advocaat Kenneth Gon- çalves, advocaat Eddy Hoost, oud-minister André Kamperveen, universiteitsdocent Gerard Leckie, universiteitsdocent H. Oemrawsingh, journalist Leslie Rahman, militair Surendre Ram- bocus, advocaat Harold Riedewald, militair Sheombar, Journalist Jozef Slagveer, zakenman R. Sohansingh en journalist Frank Wijngaarde.

Volgens het militaire regime werden de politieke gevangenen niet geëxecuteerd, maar tijdens een vluchtpoging doodgeschoten. Vakbondslei- der Derby overleefde de moordpartij omdat hij op het allerlaatste moment werd vrijgelaten. Derby legde in 1995 een belastende getuigenis af tegen Desi Bouterse en 26 andere betrokke- nen. Een proces tegen Bouterse en zijn mede verdachten heeft nog niet plaatsgevonden.


Wiki: Suriname >
Wiki: Desi Bouiterse >

Kijken: De onafhankelijkheid >
Kijken: De Decembermoorden >
Kijken: God zij met ons Suriname >
Kijken: De drugslijnen van Bouterse >

 

Poldermodel

Op 24 november 1982 komen werkgevers- en werknemerscentrales, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid, tot het Akkoord van Wassenaar.

In het Akkoord van Wassenaar werd afgespro- ken dat werknemers bereid waren tot loonma- tiging in ruil voor arbeidstijdverkorting om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en om de winst- gevendheid van het bedrijfsleven te verhogen. Het Akkoord van Wassenaar stond model voor de overlegeconomie en het poldermodel van de komende twee decennia.

Parlement: Akkoord van Wassenaar >
Parlement: Poldermodel >
Parlement: Stichting van de Arbeid >

Kijken: De historie van het Poldermodel >
Kijken: Het Poldermodel van Wim Kok>

 

 

Israël valt Libanon binnen

Sinds 1975 woedt er een burgeroorlog (1975-1990) in Libanon waarin christelijke en islami- tische milities elkaar om de macht bestrijden.

In het zuiden van Libanon zorgden Palestijnse vluchtelingen, die vanuit Libanon terroristische aanvallen uitvoerden tegen Israël, voor een permanente onrust. Na een reeks Palestijnse aanvallen vanuit Libanon op Israël begon het Israëlische leger op 06 juni 1982 aan een grootscheepse invasie in Libanon met als doel om de structuur van de Palestijnse Bevrijdings- organisatie (PLO) te vernietigen. Het Syrische leger werd na een belegering van drie weken uit de Libanese hoofdstad Beiroet verdreven en de PLO, die sinds 1970 haar hoofdkantoor in Bei- roet had, vluchtte weg en vestigde een nieuw hoofdkwartier in Tunesië.

Op 16 september 1982 werd, onder het toeziend oog van Israëlische troepen, door christelijke milities een bloedbad aangericht in de Pales- tijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla waarbij meer dan achthonderd Palestijnse bur- gers om het leven kwamen. Internationaal protest tegen deze actie leidde tot een intern onderzoek in Israël en het aftreden van de Israëlische minister van defensie Ariel Sharon.

Israël hield een deel het zuiden van Libanon bezet en kreeg te maken met guerrilla-aanval- len van de terreurorganisatie Hezbollah, een militante beweging van sjiitische moslims die streefden naar een islamitische staat Libanon. Onder druk van de Verenigde Naties trok Israël zich in 2000 uit Libanon terug.

Nederland was tussen april 1978 en oktober 1985 met materieel en 8000 manschappen actief betrokken bij de vredesmissie van de VN de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Wiki: Geschiedenis van Libanon >
Wiki: Libanese burgeroorlog >
NIMH: Historische missies >

Kijken: UNIFIL >
Kijken: Sabra en Shatilla herdacht (2012)>

Hezbollah opgericht

In 1982 wordt in Libanon de fundamentalistische sjiitische moslimbeweging Hezbollah (Partij van God) opgericht die met steun van het overwe- gend sjiitische Iran streeft naar vernietiging van de staat Israël.

Wiki: Hezbollah >

 

Falklandoorlog


Het Britse oorlogsschip HMS Sheffield

Op 02 april 1982 bezet Argentinië de Falkland- eilanden, een kleine eilandengroep ten oosten van Argentinië.

De Falklandeilanden zijn sinds 1892 een kolonie van Groot-Brittannië, maar de Britse heerschap- pij over de eilandengroep werd vanaf het begin door Argentinië betwist. Tot verrassing van de Argentijnse militaire junta, onder leiding van generaal Galtieri, stuurde Groot-Brittannië haar oorlogsvloot naar de eilanden om deze te heroveren. Toen Argentinië op 16 juni 1982 ca- pituleerde waren er 236 Britse en ongeveer 700 Argentijnse slachtoffers gevallen. De nederlaag van Argentinië was een enorm gezichtsverlies voor generaal Galtieri en leidde tot de val van zijn militaire junta en het herstel van de demo- cratie in Argentinië.

Wiki: Argentinië >
Wiki: Falklands War (Engelstalig) >

Kijken: De oorlog om de Falkland eilanden >
Kijken: De Falklandoorlog herdacht (2012) >
Kijken: Hoe oorlogen eindigen (1999) >

 

De stadionramp van Moskou

Op 20 oktober 1982 speelt de Nederlandse voetbalclub HFC Haarlem in het Loezjniki-stadion van Moskou een UEFA-cup wedstrijd tegen het Russische Spartak Moskou.

Het had de hele dag gesneeuwd en de zestienduizend Russische toeschouwers die bij elkaar gezet waren in vak C bekogelden elkaar en de politie met sneeuwballen. De geïrriteerde politie verwijderde 150 supporters uit vak C, maar het gooien met sneeuwballen ging onver- minderd door waarop de politie besloot om na afloop van de door Spartak Moskou met 2-0 gewonnen wedstrijd drie van de vier uitgangen van vak C af te sluiten en de toeschouwers door een uitgang naar buiten te laten komen om zodoende nog enkele raddraaiers te kunnen oppakken. Die uitgang was echter veel te nauw en door druk van achteruit werden er vooraan toeschouwers doodgedrukt. Het officieel doden- tal werd door de autoriteiten vastgesteld op 66 maar na de val van de muur in 1989 werd er in Russische kranten gesproken van de grootse voetbalramp uit de geschiedenis waar mogelijk 340 doden bij zijn gevallen.

Kijken: De stadionramp van Moskou >

 

Ootje Oxenaar

In 1982 ontwierp de Nederlandse grafisch vormgever Ootje Oxenaar (1929) een nieuwe serie Nederlands papiergeld zoals het briefje van vijftig gulden 'de zonnebloem', het briefje van 100 gulden 'de snip' en het briefje van 250 gulden 'de vuurtoren'. In 2008 werd deze serie door lezers van het dagblad Trouw uitgeroepen tot het beste ontwerp van de twintigste eeuw.

Trouw: Ontwerp van de eeuw >

 

Tour de France 1982

In 1982 wint de Fransman Bernard Hinault voor de vierde keer de Tour de France. Gerrie Knetemann (2), Jan Raas, Peter Winnen en Adrie van Houwelingen winnen een etappe.

Wiki: Tour de France >

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1982

 

Muziekkeuze van 1982 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force - Planet Rock
Bauhaus - Third Uncle
Bruce Springsteen - Atlantic City
Dire Straits - Private Investigations
Dire Straits - Telegraph Road
Dream Syndicate - Tell Me When It's Over x
Duran Duran - Rio
Elvis Costello - Human Hands x
Elvis Costello - Really Mystified
Elvis Costello - You Little Fool
Evelyn King - Love Come Down
Frank Zappa - Valley Girl
Gang of Four - I Love a Man in Uniform
George Clinton - Atomic Dog
George Clinton - Atomic Dog x
Golden Earring - Twilight Zone (NL) x
Grandmaster Flash - The Message x
Green on Red - Death and Angels
J.J. Cale - A Thing Going On x
J.J. Cale - Downtown L.A.
Joan Jett & The Blackhearts - I Love Rock 'n Roll
Joe Jackson - Stepping Out
John Mayall - A Big Man
Madness - Our House
Marvin Gaye - Sexual Healing x
Men At Work - Down Under
Men Without Hats - The Safety Dance
Michael Jackson - Beat It x
Michael Jackson - Billie Jean x
Mission of Burma - The Ballad of Johnny Burma
Prince - 1999 x
R.E.M. - 1,000,000 x
Roxy Music - Avalon
Roxy Music - More Than This
Simple Minds - Hunter and the Hunted
Simple Minds - Promised You A Miracle
Sonic Youth - The Burning Spear
The Birthday Party - Release the Bats
The Clash - Rock the Casbah
The Cure - One Hundred Years x
The Fleshtones - Chinese Kitchen
The Fleshtones - Roman Gods
The Go-Betweens - The Girls Have Move x
The Gun Club - Run Through the Jungle x
The Gun Club - Texas Serenade
The Jam - Just Who Is The 5 O'Clock Hero x
The Jam - Town Called Malice
Thomas Dolby - She Blinded Me with Science x
XTC - Senses Working Overtime

Nederlandstalig:

De Dijk - Bloedend hart
Doe Maar - De bom
Doe Maar - Is dit alles
Het Goede Doel - België

De Nederlandstalige liedjes worden verzameld in de rubriek: Nederlandstalige muziekfavorieten >

 

Albumkeuze van 1982 (alfabetisch)

Associates - Sulk
Bauhaus - The Sky's Gone Out
Bruce Springsteen - Nebraska
Dire Straits - Love over Gold
Dream Syndicate - The Days of Wine and Roses
Duran Duran - Rio
Elvis Costello - Imperial Bedroom
Frank Zappa - Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch
Gang of Four - Songs of the Free
George Clinton - Computer Games
Grandmaster Flash and The Furious Five - The Message
Green on Red - Green on Red (EP)
Heaven 17 - Heaven 17
J.J. Cale - Grasshopper
Joe Jackson - Night and Day
Lou Reed - The Blue Mask
Marvin Gaye - Midnight Love
Michael Jackson - Thriller:Mission of Burma - Vs.
Prince and The Revolution - 1999
R.E.M. - Chronic Town (EP)
Roxy Music - Avalon
Simple Minds - New Gold Dream (81-82-83-84)
Sonic Youth - Sonic Youth (EP)
The Clash - Combat Rock
The Cure - Pornography
The Fleshtones - Roman Gods
The Go-Betweens - Send Me a Lullaby
The Gun Club - Miami
The Jam - The Gift
Thomas Dolby - The Golden Age of Wireless
XTC - English Settlement

Nederland:

Doe maar - Doris Day en andere stukken

 

De nummer 1-hits van de Nederlandse top 40 in 1982 (alfabetisch)

André van Duin - Als je huilt / Bim bam
Boystown Gang - Can't Take My Eyes Off You
Bucks Fizz - The Land Of Make Believe
Dire Straits - Private Investigations
Doe Maar - De Bom
Donna Summer - State Of Independence
Golden Earring - Twilight Zone
Joan Jett & The Blackhearts - I Love Rock 'n Roll
Jose - I Will Follow Him
June Lodge & Prince Mohammed - Someone Loves You Honey
Musical Youth - Pass The Dutchie
Nicole - Ein bißchen Frieden / een beetje vrede
Nova - Aurora
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans
Phil Collins - You can't Hurry Love
Tight Fit - The Lion Sleeps Tonight

 

Film in 1982

 

Filmkeuze van 1982 (alfabetisch)

Nederland:

Van de koele meren des doods - Nouchka van Brakel >

Website Cinema >