Gerrit Rietveld


Roodblauwe stoel 1917 (ontwerp)

Op 26 juni 1964 is de architect en meubelmaker Gerrit Rietveld (1888-1964) overleden.

Rietveld paste in de jaren twintig van de twin- tigste eeuw uitgangspunten van de kunstbe- weging De Stijl toe op meubels en architec- tuur. Voorbeelden hiervan zijn: de roodblauwe stoel (ontwerp 1917, kleurstelling rond 1925) en het Rietveld-Schröderhuis (1924) in Utrecht.

Biografisch woordenboek: Gerrit Rietveld >
Architonic: Meubelontwerpen van Rietveld >
Rietveld-Schröderhuis >

Kijken: NPO Focus Wat is De Stijl >
Kijken: Architect en ontwerper >
Kijken: Het Rietveld-Schröderhuis (Unesco) >

 

De eerste mainframecomputer

In 1964 brengt IBM System 360, de eerste mainframecomputer op de markt.

Een mainframecomputer was een centrale computer waar honderden tot duizenden gebrui- kers via een eigen terminal gelijktijdig op konden weken. Het gestandaardiseerde hard- en softwaresysteem bood bedrijven de gelegenheid een computersysteem op maat te kopen en uit te breiden wanneer de groei van het bedrijf daarom vroeg. De IBM mainframecomputer do- mineerde tot begin jaren tachtig de markt.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Computertaal BASIC

In 1964 wordt de eerste versie van de compu- terprogrammeertaal BASIC geschreven.

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instru- ction Code) is een relatief eenvoudige program- meertaal die ontwikkeld werd door de Ameri- kaanse wetenschappers John Kemeny (1926-1992) en Thomas Kurtz (1928) van het Dartmouth College in Hanover, New Hampshire om het programmeren van computers, wat tot dan toe alleen weggelegd was voor computer- wetenschappers, toegankelijker te maken voor een bredere groep studenten. Interpretaties van BASIC waren bijzonder populair in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Zo schreven in 1975 de jonge Harvard-studenten Bill Gates (1955) en Paul Allen (1953) van het startende Amerikaanse computersoftwarebedrijf Microsoft een BASIC-interpreter voor de zelf- bouwcomputer MITS Altair 8800. Gates en Allen realiseerden hiermee de eerste programmeer- taal ter wereld voor een microcomputer en het eerste softwareproduct van Microsoft.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Televisie vanaf de Noodzee

Op 15 augustus 1964 start de Reclame Ex- ploitatie Maatschappij (REM) met TV-Noordzee, de eerste commerciële televisiezender van Nederland.

De uitzendingen van TV-Noordzee kwamen, om de Nederlandse mediawetgeving te omzeilen, vanaf een omgebouwd olieplatform op de Noordzee dat zeven mijl uit de Nederlandse kunst in internationale wateren lag. De Neder- landse regering zocht koortsachtig naar oplos- singen om de uitzendingen te verbieden en kwam met de anti-REM-wet die op 12 december 1964 van kracht werd. Op 17 december 1964 maakte de Nederlandse Marine en de Rijkspolitie te Water een einde aan het commerciële avon- tuur van ondermeer scheepsbouwer Cornelis Verolme (1900-1981).

De Reclame Exploitatie Maatschappij (REM) werd voortgezet in de Tele- visie Radio Omroep Stichting (TROS) die in 1965 als legale omroep binnen het Nederlandse omroepbestel met uitzendingen van start ging. Het Rem-eiland werd in 2004 gesloopt.

Geschiedenis van de TROS >

Kijken: Het REM-eiland >
Kijken: De geboorte van de TROS >

Kijken: Zestig jaar tv-geschiedenis >

 

Olympische Winterspelen 1964

De Olympische Winterspelen van 1964 vonden plaats in Innsbruck, Oostenrijk.

Sjoukje Dijkstra won een gouden medaille op het onderdeel kunstschaatsen voor vrouwen en dit was de eerste gouden medaille voor een Nederlander op de Olympische Winterspelen.

NOC*NSF: De Winterspelen van 1964 >
Het Internationaal Olympisch Comité >

Kijken: Dijkstra en Verkerk >

 

Tour de France 1964

De Fransman Jacques Anquetil won in 1964 voor de vijfde keer de Tour de France. Henk Nijdam, Jan Janssen (2) en Jo de Roo wonnen een etap- pe.

Wiki: Tour de France >

 

De jaren zestig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1964 >
Kijken: Jaaroverzicht sport 1964 >

Kijken: Alles wordt anders in de jaren zestig >
Kijken: Hasj >
Kijken: De seksuele moraal voor en na pil >
Kijken: Provo en de pers >
Kijken: Gastarbeiders: hoe meer, hoe beter >
Kijken: Dingly Boys, nozems van het noorden >
Kijken: Woningnood in de jaren zestig >
Kijken: Homoseksualiteit in 1964 >
Kijken: Wereldtentoonstelling New York 1964 >

Kijken: Tv-serie: Na de bevrijding >
Kijken: Tv-serie: Na de oorlog >
Kijken: Tv-serie: Onderste boven >

Nederland in de jaren zestig >

 

Het weer in 1964

Tijdens de kerstnacht van 24 op 25 december 1964 viel er in de zuidelijke provincies van Nederland tien tot vijftien centimeter sneeuw die op eerste en tweede kersdag blijft liggen.

KNMI: Witte kerst >

 

Parlement & Politiek

In 1964 regeert het Kabinet-Marijnen (1963-1965).

Het Kabinet-Marijnen bestond uit ministers van de KVP (Katholieke Volkspartij), de VVD (Volks- partij voor Vrijheid en Democratie), de ARP (Anti Revolutionaire Partij) en de CHU (Chris- telijk Historische Unie). Minister-president Marij- nen (1917-1975) kwam uit de KVP.

Parlement: Kabinet-Marijnen >
Parlement: Welvaartstaat 1958-1966 >

 

Verschoor bereikt Antarctica

Op 21 januari 1964 bereikte Piet Verschoor als eerste Nederlander het meest onherbergzame continent ter wereld Antartica. Verschoor: ‘Ik was, voor zover ik kon nagaan, de eerste Ne- derlander die op de Zuidpool voet aan wal zette. Omdat moment te accentueren heb ik direct een plasje gedaan.‘ Verschoor maakte deel uit van een Belgisch-Nederlandse Zuidpoolexpe- ditie.

Kijken: Zuidpoolexpedities >

 

Achter de heg begraven

Socialisten, zelfmoordenaars en mensen die niet gedoopt waren, werden tot ver in de jaren zestig in ongewijde aarde 'achter de heg' begraven.

Kijken: Ongewijde aarde >

 

Nederland krijgt tweede televisienet

Op 01 oktober 1964 startte Nederland 2, de tweede publieke televisiezender van Nederland, met uitzendingen.

Wiki: Nederland 2 >
Soundscapes: Radio en tv-geschiedenis >

Kijken: Zestig jaar tv-geschiedenis >

 

Ik Jan Cremer

Het boek 'Ik Jan Cremer' van Jan Cremer ver- oorzaakte in 1964 veel opschudding in con- fessioneel Nederland vanwege zijn openhartige en ruige taalgebruik over seksualiteit.

Kijken: Ik Jan Cremer >
Kijken: Ik schilder, ik schrijf, ik schilder >

 

De Beatles in Nederland

Op 05 juni 1964 brachten de Beatles een tweedaags bezoek aan Nederland. Gillende tieners begeleiden de Beatles tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten en ’s avonds vond er een concert plaats in de veilinghal van Blokker. De drummer Jimmy Nicol verving tijdens deze tournee de zieke Ringo Starr.

Wiki: The Beatles >

Kijken: De Beatles in Nederland >

 

Eredivisie Voetbal

In 1964 werd DWS landskampioen voetbal.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

Kijken: Feijenoord-Ajax (9-4) >

 

Faas Wilkes stopt met betaald voetbal

Op 26 mei 1964 nam Faas Wilkes, een van de beste Nederlandse voetballers van de twintigste eeuw, afscheid van het betaald voetbal.

Wiki: Faas Wilkes >

 

Sjoukje en Joan

Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel behoorden begin jaren zestig tot de top van het inter- nationale kunstschaatsen. In het geschiedenis- programma Andere Tijden een portret van deze Nederlandse schaatssters.

Kijken: Sjoukje en Joan >

 

EK Spanje 1964

In 1964 werd Spanje Europees kampioen voet- ballen door in de finale de Sovjet-Unie met 2-1 te verslaan.

UEFA History >

 

 

Chroesjtsjov ten val gebracht

Op 14 oktober 1964 wordt partijleider Nikita Chroesjtsjov (1894-1971) van de Sovjet-Unie tijdens een vakantie door zijn politieke tegen- standers Brezjnev, Kosygin en Podgorny ge- weldloos ten val gebracht.

Door economische problemen en zijn zwakke optreden tijdens de Cuba-crisis van 1962 > was het vertrouwen in Nikita Chroesjtsjov in de Sovjet-Unie tot een nulpunt gedaald. Chroesjts- jov werd opgevolgd door Leonid Brezjnev (1906-1982).

Op 29 april 1964 trouwde prinses Irene, dochter van Koningin Juliana (1909-2004) en Prins Bern- hard (1911-2004), in Rome met de Spanjaard Hugo Carlos. De periode voorafgaande aan dit huwelijk veroorzaakte veel commotie in Neder- land vanwege het feit dat de protestante prinses Irene het katholieke geloof van haar man aannam.

Kijken: De zaak Irene >

 

Levenslang voor Mandela

In 1962 wordt Nelson Mandela (1918-2013), voor- vechter voor afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, gearresteerd en op 12 juni 1964, tijdens het zogeheten tijdens het zogeheten Rivoniaproces , tot levenslange gevangenschap veroordeeld van- wege zijn leiderschap van de Umkhonto We Siswe (speer van het volk) de militaire vleugel van de sinds 1960 verboden bevrijdingsbe- weging African National Congress (ANC).

Mandela zat van 1964 tot 1982 gevangen op Robbeneiland, een gevangeniseiland voor de kust bij Kaapstad. In 1982 werd hij overgeplaatst naar de Pollsmoor Maximum Security Prison in Tokai en laatste zes jaar van zijn gevangenschap bracht Mandela door in Victor Verster Prison.

Na internationale druk in de jaren tachtig werd op 02 februari 1990 de ANC door president Frederik Willem de Klerk gele- galiseerd en op 11 februari 1990 > werd Nelson Mandela vrijgelaten. Op 10 mei 1994 > werd Nelson Mandela in de hoofdstad Pretoria beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

Wiki: Nelson Mandela >
Wiki: Zuid-Afrika >
Wiki: ANC >
Het Rivoniaproces >

Kijken: Boeren en Bantoes (1961) >
Kijken: De magie van Neslson Mandela >

 

PLO opgericht

Op 26 mei 1964 wordt door de Arabische Liga tijdens de eerste Arabische top in Caïro de Palestine Liberation Organization (PLO) opgericht die zich ten doel stelde de bevrijding van Palestina en opheffing van de staat Israël.

De PLO is een overkoepelend orgaan van zes Palestijnse groeperingen waaronder de Fatah-beweging van Yasser Arafat (1929-2004) die van 1969 tot aan zijn overlijden op 11 november 2004 leider van de PLO was. In 1988 verklaarde de PLO de Palestijnse gebieden Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever onafhankelijk.

Wiki: PLO >
Wiki: Palestijnse staat >
Wiki: Yasser Arafat >

Kijken: De Palestijnse catastrofe van 1948 >
Kijken: Viering 1 jaar Palestijnse staat (1989) >
Kijken: Veertig jaar na de zesdaagse oorlog >

 

Civil Rights Act

In 1964 werd in de Verenigde Staten van Amerika de ‘Civil Rights Act' aangenomen waar- in discriminatie op basis van ras, religie en geslacht wordt verboden.
In 1965 werd de ‘Voting Rights Act' aangenomen die Afro-Amerikanen het recht geeft mee te doen aan verkiezingen.

Wiki: Civil Rights Act >

 

Olympische Zomerspelen 1964De Olympische Zomerspelen van 1964 vonden plaats in Tokio, Japan.

Judo stond in 1964 voor de eerste keer op het programma van de Olympische Zomerspelen. Anton Geesink (1934-2010) won een gouden medaille in de open klasse door in de finale de Japanner Kami- naga te verslaan. Het werd in Japan als schok- kend ervaren dat een westerling in hun land, de bakermat van het judo, goud won. De tweede gouden medaille voor Nederland werd gewonnen door de wielerploeg die de tijdrit over 100 kilometer won.

NOC*NCF: De Zomerspelen van 1964 >
Het Internationaal Olympisch Comité >

Kijken: Geesink, man met een missie >
Kijken: Judo in Japan >
Kijken: Profiel van Anton Geesink >
Kijken: Racen in de regen >

 

 


             
 

 

 

 

Muziek in 1964 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Alexis Korner - Stormy Monday
B.B. King - Rock Me Baby
Bob Dylan - All I Really Want To Do
Bob Dylan - The Times They Are A-Changing x
Johnny Guitar Watson - Reconsider Baby
Little Richard - Bama Lama Bama Loo
Little Walter - Off the Wall
Little Walter - You Better Watch Yourself
Louis Armstrong - Hello Dolly
Martha & the Vandellas - Dancing in the Street
Muddy Waters - My Home Is in the Delta
Muddy Waters - You Gonna Need My Help x
Otis Redding - Mr Pitiful x
Otis Redding - Stand By Me
Righteous Brothers - You've Lost That Loving Feeling
Sam Cooke - Change Is Gonna Come
Solomon Burke - Everybody Needs Somebody To Love
The Animals - The House of the Rising Sun
The Beach Boys - I Get Around
The Beatles - A Hard Day's Night
The Beatles - Rock And Roll Music x
The Kinks - All Day and All of the Night
The Kinks - You Really Got Me x
The Rolling Stones - It's All Over Now x
The Rolling Stones - Route 66 x
The Supremes - Baby Love
The Supremes - Where Did Our Love Go
The Zombies - She's Not There

Albumkeuze van 1964 (alfabetisch)

Alexis Korner - Red Hot From Alex
Bob Dylan - Another Side of Bob Dylan
Bob Dylan - The Times Are A-Changing
Little Walter - The Best of Little Walter
Muddy Waters - Folk Singer
Otis Redding - Pain In My Heart
Solomon Burke - Rock 'n Soul
The Animals - The Animals
The Beatles - A Hard Day's Night
The Beatles - Beatles for Sale:The Kinks - The Kinks
The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK)
The Supremes - Where Did Our Love Go

De Billboard Magazine (VS) nummer 1-hits van 1964 (alfabetisch)

Bobby Vinton - Mr. Lonely
Bobby Vinton - There I've Said It Again
Dean Martin - Everybody Loves Somebody
Lorne Greene - Ringo
Louis Armstrong - Hello Dolly
Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy
Mary Wells - My Guy
Peter & Gordon - World Without Love
Roy Orbison - Oh, Pretty Woman
The Animals - The House of the Rising Sun
The Beach Boys - I Get Around
The Beatles - A Hard Day's Night
The Beatles - Can't Buy Me Love
The Beatles - I Feel Fine
The Beatles - I Want To Hold Your Hand
The Beatles - Love Me Do
The Beatles - She Loves You
The Dixie Cups - Chapel of Love
The Four Seasons - Rag Doll
The Sangri-Las - Leader of the Pack
The Supremes - Baby Love
The Supremes - Come See About Me
The Supremes - Where Did Our Love Go

 

De Rolling Stones in Nederland

Op 8 augustus 1964 gaven de Rolling Stones hun eerste concert op het Europese vaste land in het Kurhaus van Scheveningen.

Wiki: The Rolling Stones >

Kijken: De Rolling Stones in het Kurhaus >

 

Film in 1964 (alfabetisch)

Website Cinema >