Jackson Pollock


Convergence 1952

Op 11 augustus 1956 is de kunstschilder Jackson Pollock (1912-1956) bij een auto-ongeluk om het leven gekomen.

Abstract Expressionisme is de benaming voor de werkwijze van een groep schilders die na de Tweede Wereldoorlog in Amerika werkte. In navolging van de improvisaties van de surrealist Max Ernst (1891-1976) maakte Jackson Pollock intuïtieve schilderijen. Op een doek dat op de grond lag, spatte Pollock met het penseel spetters en druiplijnen en ook liet hij de verf direct uit het blik op het doek lopen. De bena- ming voor de deze dynamische manier van schilderen is Action Painting.

Wiki Art: Jackson Pollock >
NGA: Jackson Pollock (Engelstalig) >
Webmuseum: Jackson Pollock (Engelstalig) >
Online Dripping >

Kijken: Documentaire Jackson Pollock >

 

De eerste computer met een harde schijf.

In 1956 brengt het Amerikaanse computer- bedrijf IBM het computersysteem RAMAC 305, de eerste commerciële computer met een harde schijf op de markt.

Innovatief aan de IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) was het door Reynold Johnson (1906-1998) en zijn team ontwikkelde IBM 350 schijfopslagsysteem. De unit had de omvang van een tweedeurs- koelkast met daarin 50 rondraaiende harde aluminium harde schijven die bedekt waren met magnetisch ijzeroxide waarop vijf miljoen bytes (5 megabyte) aan informatie kon worden opgeslagen (ter vergelijking: de gemiddelde grootte van een liedje dat gecomprimeerd is tot het Mp3-formaat is ongeveer 3,5 megabyte). Uniek aan het nieuwe schijfopslagsysteem was dat de informatie willekeurig (random) toegan- kelijk was in tegenstelling tot de in die tijd gangbare magnetische tapes die naar de juiste positie moesten worden gespoeld om over de gewenste data te kunnen beschikken.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

De eerste universele transistorcomputer

In april 1956 wordt in de Verenigde Staten op het MIT Lincoln Laboratory in Cambridge, Massachusetts de TX-O, de eerste universele transistorcomputer voor algemeen gebruik operationeel.

De ontwikkeling van de experimentele, universele computer TX-O Zeroth Transistorized Computer op het MIT Lincoln Laboratory had twee doelen: het testen van transistorcircuits ter vervanging van elektronenbuizen en het testen van magnetisch kerngeheugen. De TX-0 uit 1956 was de eerste universele computer voor algemeen gebruik waarin elektronenbuizen geheel werden vervangen door transistors die sneller, betrouwbaarder, minder ruimte innamen en minder energie verbruikten dan elektronen- buizen. Om de transistors gemakkelijk te kunnen vervangen, plaatsten de ontwerpers elk transistorcircuit in een glazen buisje vergelijkbaar met een elektronenbuis. In juli 1958 verhuisde de TX-0 naar het MIT Research Laboratory of Electronics waar de computer tot in het midden van de jaren zestig in gebruik bleef voor het ontwikkelen en testen van innovatieve computerprogramma's waaronder experimenten met driedimensionale grafische beelden en een vroege vorm van het spel Pac-man waarin een muis in een doolhof een stukje kaas moest zien te vinden. Een van de eerste volledig met transistors uitgeruste commerciële computers waren de Nederlandse Electrologica X1 uit 1958 en de IBM 1401 uit 1959.

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

De eerste professionele videotaperecorder

In april 1956 introduceert het Amerikaanse bedrijf Ampex de VRX-1000, de eerste professionele videotaperecorder met roterende koppen en 2 inch Quadruplex videotapes.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden televisieprogramma's live uitgezonden omdat er nog geen bruikbare oplossing bestond voor het op grote schaal opnemen van televisieprogramma's. Als in New York om acht uur 's avonds een live-uitzending van het journaal de lucht inging, was het in Los Angeles drie uur vroeger en nog lang geen tijd voor het journaal. De enige oplossing voor dit probleem was om hetzelfde journaal twee keer live uit te zenden op verschillende tijdstippen. Op 14 april 1956 introduceerde Ampex op de conventie van de National Association of Radio and Television Broadcasters de eerste bruikbare professionele videotaperecorder de Ampex VRX-1000 met 2 inch Quadruplex videotapes. De Ampex VRX-1000 werd later herdoopt tot de Ampex Mark IV. De Amerikaanse televisiezender CBS zette op 30 november 1956 voor de eerste keer een Ampex Mark IV in toen een rechtstreekse nieuwsuitzending van de ‘Douglas Edwards and the News' in New York op band werd opgenomen die drie uur later aan de westkust werd afgespeeld. De eerste videotaperecorders voor consumenten kwamen in de jaren zeventig op de markt (zie 1976).

Tijdlijn het digitale tijdperk >

 

Olympische Winterspelen

De olympische winterspelen van 1956 vonden plaats in Cortina d'Ampezzo, Italië. De Sovjet-Unie deed voor de eerste keer mee aan de winterspelen en won de ijshockeytitel ten koste van het favoriete Canada.

NOC*NSF: Cortina d'Amprezzo 1956 >
Internationaal Olympisch Comité >

Kijken: Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel >

 

Olympische Zomerspelen

De olympische zomerspelen van 1956 vonden plaats in Melbourne, Australië. Nederland deed niet mee aan de Olympische Spelen uit protest tegen de Russische inval in Hongarije.

NOC*NSF: Melbourne 1956 >
Internationaal Olympisch Comité >

Kijken: Olympische Spelen Melbourne 1956 >

 

Pakistan wordt een zelfstandige republiek

In 1956 wordt Pakistan een zelfstandige repu- bliek.

Op 15 augustus 1947 werd het voormalige Brits-Indië opgesplitst in het hindoeïstische India en islamitische noordwestelijk deel Pakistan. Beide landen bleven als onafhankelijke gebieden deel uitmaken van het Britse Gemenebest. In 1950 werd India een zelfstandige republiek in 1956 gevolgd door Pakistan dat zichzelf tot de eerste islamitische republiek ter wereld uitriep. De scheiding van Brits-Indië in het hindoeïstische India en de moslimstaat Pakistan leidde tot een van de grootste volkverhuizingen van de twintigste eeuw waarbij honderdduizenden slachtoffers vielen.

Wiki: India >
Wiki: Pakistan >

 

Tropische liefde

Tropische Liefde is het verhaal van een verboden liefde die zich in het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw in Nieuw-Guinea afspeelde tussen de Nederlandse pater Koos en Catharina, een inlands meisje van de Papoeastam Marind-Anim.

Kijken: Tropische liefde >

 

Het droogmalen van Oostelijk Flevoland

Op 13 september 1956 wordt de dijk om de nieuwe IJsselmeerpolder Oostelijk Flevoland wordt gesloten. Oostelijk Flevoland is de derde droogmakerij (of polder) die is aangelegd in het kader van de Zuiderzeewerken, en is heden onderdeel van de Nederlandse provincie Flevoland. De invalshoek van de film is de bouw van een van de drie pompgemalen in Flevoland, het gemaal Colijn. Er zijn beelden te zien van de fabricage van de slakkenhuizen en de motoren van type SK V185/54. Ook het gieten van waaiers en andere onderdelen van het totale werk wordt uitgebreid getoond. De film eindigt met de officiële opening van het gemaal op 19 september 1956.

Kijken: Constructie van het gemaal Colijn >

 

Tour de France 1956

In 1956 won de Fransman Roger Walkowiak de Tour de France.

Wiki: Tour de France >

 

 

De jaren vijftig:

Kijken: NOS Jaaroverzicht 1956 >

Kijken: De jaren vijftig in kleur >
Kijken: Mode in de jaren vijftig >
Kijken: Het huishoudboekje >
kijken: Rock-'n-roll in de polder >
kijken: The Fouryo's en de Lipsischritt >
Kijken: Nederland gaat kamperen >
Kijken: Van Praag: De stem van de jaren 50 >

Kijken: Tv-serie: Na de bevrijding >
Kijken: Tv-serie: Na de oorlog >

Nederland in de jaren vijftig >

 

Het weer in 1956

De winter van 1955/1956 was bijzonder koud en staat op de 6e plaats van koude winters sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901. Februari 1956 was met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van -6.4 °C de koudste wintermaand van de twintigste eeuw. Op 14 fe- bruari 1956 werd er een Elfstedentocht gereden en op 16 februari 1956 werd het in Uithuizer- meeden -26,8 °C. De laagste minimumtempera- tuur ooit in Nederland gemeten was op 27 januari 1942 toen het in Winterswijk maar liefst -27.4 °C vroor. De zomer van 1956 was de tweede koudste zomer van de twintigste eeuw met een gemiddelde temperatuur van 14.4 °C en slechts 427.9 uren zon. De koudste zomer van de twintigste eeuw was 1907 met een gemiddelde temperatuur van 14.3 °C.

KNMI >

1956 was de koudste februari in de Nederlandse meteorologische geschiedenis. De extreme kou kostte enkele mensen het leven.

KNMI: Recordkoude februari 1956 >

Kijken: De strenge winter van 1956 >

 

Parlement & Politiek

De PvdA (Partij van de Arbeid) van premier Drees wint nipt de verkiezingen van 1956. Moei- zame onderhandelingen leiden in oktober 1956 tot het vierde Kabinet-Drees.

Het vierde Kabinet-Drees (1956-1958) bestond uit ministers van de PvdA, de KVP (Katholieke Volkspartij), de ARP (Anti Revolutionaire Partij) en de CHU (Christelijk Historische Unie). Minister-president Drees kwam uit de PvdA. Marga Klompé van de KVP werd minister op het departement Maatschappelijk Werk en was daarmee de eerste vrouwelijke minister van Nederland.

Parlement: Dr. W. Drees >
Parlement: De verkiezingen van 1956 >
Parlement: Het vierde Kabinet-Drees >
Parlement: Periode Rooms-Rood >

Kijken: Drees en de PvdA >
Kijken: Drees en Indonesië >
Kijken: Klompé, eerste vrouwelijke minister >

 

De Greet Hofmans-affaire

In 1956 dreigt een conflict tussen Koningin Juliana (1909-2004) en haar echtgenoot Prins Bernard 1911-2004) over de invloed van de gebedsgenezer Greet Hofmans (1894-1968) te escaleren.

Hofmans werd in 1948 op paleis Soesdijk geïn- troduceerd om de oogziekte van prinses Marijke (Christina) te genezen, maar gaandeweg het proces kreeg Hofmans tot ongenoegen van Prins Bernhard steeds meer invloed op Koningin Juliana. Het huwelijk tussen Juliana en Bernhard kwam in gevaar en de regering moest in 1956 ingrijpen.

Parlement: Greet Hofmans >

Kijken: Greet Hofmans en het hof >

Greet Hofmans en de pers 1

In dit eerste deel een reconstructie van de relatie tussen Greet Hofmans en koningin Juliana. Het huwelijk van Juliana en Bernhard kwam hierdoor in een zware crisis. Onder druk van de Rijksvoorlichtingsdienst verscheen hierover toen niets in de Nederlandse pers. Hans Keller, VPRO, 1998.

Kijken: Greet Hofmans en de pers 1 >

Kijken: Greet Hofmans en de pers 2

Dit tweede deel belicht de situatie vanaf 1952 rondom de Greet Hofmans-affaire, toen de spanningen in het huwelijk van Juliana en Bernhard de monarchie bedreigden. Het publicatieverbod dat de politiek aan de pers had opgelegd, kwam onder druk te staan door de buitenlandse media, die wél berichtten over deze affaire. Hans Keller, VPRO, 1998.

Kijken: Greet Hofmans en de pers 2 >

 

Het eerste journaal op televisie

Op 05 januari 1956 zendt de NTS (Nederlandse Televisie Stichting) het eerste journaal op de Nederlandse televisie uit.

De NTS (1951-1969) was een samenwerkings- project van de gezamenlijke radio-omroepen en de voorloper van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) die in 1969 werd opgericht. In de jaren vijftig zond de NTS drie keer per week een journaal uit. In 2005 bedroeg het aantal NOS Journaals 121 uitzendingen per week.

Wiki: NOS-Journaal >

Kijken: Het eerste NTS Journaal >

 

Alexander Rodchenko


Fotocollage: It (Pro Eto) - 1923

Op 03 december 1956 is de Russische beeldend kunstenaar Alexander Rodchenko (1891-1956) overleden.

De dictatuur van Jozef Stalin (1878-1953) legde in de voormalige Sovjet-Unie beperkingen op aan de schilderkunst waardoor Rodchenko zich na 1921 ging toeleggen op toegepaste kunst zoals fotografie, fotocollages, affiches en film.

Moma: Rodchenko (Engelstalig) >

Rodchenko en de Russische Avant Garde >

 

Nationaal Monument op de Dam

Op 04 mei 1956 werd in Amsterdam het Nationaal Monument op de Dam onthuld naar een ontwerp van John Rädecker en J.J.P. Oud. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In het geschiedenisprogramma OVT een radiodocumentaire over de totstand- koming van het nationaal monument.

Kijken: Nationaal Monument in de maak >
Kijken: Nationaal Monument op de Dam >

 

De Ajam-affaire

In 1956 stelt Nederland alles in het werk om te voorkomen dat het haar laatste kolonie Nieuw-Guinea aan Indonesië moet afstaan.

Er werd door de Nederlandse overheid een heuse propagandafilm gemaakt die de publieke opinie in de Verenigde Staten en andere bond- genoten van de Verenigde Naties ervan moest overtuigen dat Nederland geen koloniale onder- drukker was, maar op een positieve manier in Nieuw-Guinea bezig was met ontwikkelingswerk.

Kijken: De Ajam-Affaire >

 

Afstandmoeders

In 1956 wordt in Nederland de Adoptiewet inge- voerd.

Met de invoering van de Adoptiewet werd de hulpverlening voor afstand en adoptie van kinderen geprofessionaliseerd. Tot 1956 konden ongehuwde zwangere vrouwen bevallen in hui- zen voor ‘gevallen' vrouwen en werden baby's te vondeling gelegd of aangeboden aan kinder- loze echtparen.

Kijken: Afstandsmoeders >

 

 

Suezcrisis

In 1956 ontstaat er een militair conflict in het Midden-Oosten wanneer het Suezkanaal door de Egyptische president Nasser (1918-1970) wordt genationaliseerd. Het Suezkanaal is een be- langrijk kanaal op Egyptisch grondgebied dat scheepvaart mogelijk maakt van de Middelland- se Zee naar de Indische oceaan met als belangrijkste voordeel dat Europese schepen op weg naar de Indische oceaan de lange tocht om Afrika niet hoeven te maken.

Het Suezkanaal was gedeeltelijk in eigendom van een Brits-Frans consortium. Omdat deze landen bang waren dat het belang van de internationale scheepvaart in het geding zou komen, werd er tussen Engeland, Frankrijk en Israël een aanvalsplan bedacht om het kanaal te heroveren. Israël was betrokkene in het conflict omdat de handelsvaart door het Suezkanaal naar Israëlische havens door de Egyptische bezetting werd geblokkeerd. Op 29 oktober 1956 viel Israël de Sinaïwoestijn en de Gaza- strook binnen en bombardeerden de Engelsen en de Fransen de Egyptische havenstad Port Said vanaf vliegdekschepen en luchthavens op Cyprus en Malta. Amerika steunde de aanval niet en de Sovjet-Unie, die Egypte steunde, dreigde Londen en Parijs te bombarderen. Onder internationale druk moesten Engeland, Frankrijk en Israël zich vervolgens terugtrek- ken. Op 05 november werd er een staakt-het-vuren bereikt en vanaf 21 november trokken de Israëlische, Britse en Franse troepen zich geleidelijk terug uit de Sinai en de Gazastrook en werden vervangen door de United Nations Emergency Force (UNEF), de eerste vredesmissie van de Verenigde Naties. Met de vredesmacht van de Verenigde Naties als scheidsrechter werd een vrije doorvaart door het Suezkanaal voorlopig veilig gesteld.

Na de Suezcrisis was de rol van Groot-Brittannië en Frankrijk als grote koloniale mogendheden in deze regio uitgespeeld. Het Midden-Oosten kwam in de ban van de Koudeoorlog met als hoofdrolspelers Egypte met bondgenoot de Sovjet-Unie en Israël met bondgenoot de Ver- enigde Staten. Door de Suezcrisis stagneerde de olieaanvoer naar West-Europa en voerde Neder- land van 25 november 1956 tot en met 20 januari 1957 een periode van autoloze zondagen in om brandstof te besparen.

Vecip: de Suezcrisis >
Wiki: Suezcrisis >
Wiki: Egypte >

Kijken: Terugblik op de Suez-crisis >

 

De Hongaarse opstand


Hongaarse en Russische tanks staan dreigend tegeover elkaar bij het parlementsgebouw van Boedapest.

Op 23 oktober 1956 komen burgers in de Hon- gaarse hoofdstad Budapest in opstand tegen de overheersing door de Sovjet-Unie.

De opstandelingen onder leiding van de politicus Imre Nagy (1896-1958) wilden het Oostblokland Hongarije omvormen tot een socialistische staat met een menselijker gezicht en eisten onder- meer de invoering van een meerpartijenstelsel, vrije verkiezingen en terugtrekking van de Sovjettroepen. Op 04 november heroverden Sovjettroepen met veel militair machtsvertoon de hoofdstad Budapest. Na het mislukken van de opstand ontvluchtten duizenden Hongaren hun land waarvan Nederland er 3000 opnam. Imre Nagy werd in 1958 wegens hoogverraad en samenzwering ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Wiki: Imre Nagy >
Wiki: Hongarije >

Kijken: In Europa: 1956, Hongarije >
Kijken: Hongaarse vluchtelingen >
Kijken: Terwijl Boedapest brandt ... >

 

Mijnramp in België

Op 8 augustus 1956 kwamen meer dan 260 mijnwerkers om het leven bij een fatale brand op duizend meter diepte in de kolenmijn Bois de Cazier in Marcinelle bij Charleloi in België.

Kijken: De mijnramp van 1956 >

 

De Obano-opstand

In 1956 besluit gouverneur Van Baal van de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea om militair in te grijpen tegen de Kepaukoe-bevolking.

Op de zendingspost Obano was de inheemse bevolkinggroep Kepaukoe in opstand gekomen tegen de Nederlandse machtshebbers en de Amerikaanse missionarissen. De kern van het conflict was de onvrede bij de Kepaukoe-bevol- king over het verloren gaan van eeuwenoude leefstructuren die in korte tijd door de blanken waren weggevaagd of verstoord. Bij de militaire acties vielen 150 slachtoffers.

Kijken: De Obano-opstand >

 

Elfstedentocht

Op 14 februari 1956 reden J. Nauta, J. van der Hoorn, A. de Koning, M. Wijnhout en A. Verhoe- ven na 8 uur en 46 minuten tegelijkertijd over de finish. De vijf rijders behielden hun eerste plaats, maar het bestuur van de Friesche Elfste- den reikte geen prijs uit. Het weer op 14 februari 1956 in Leeuwarden, Friesland: Geheel bewolkt, geen neerslag, noordoostenwind van 2.6 meter per seconde (2Bft). Maximumtempe- ratuur -5.3 °C. Minimumtemperatuur -10.1 °C.

Vereniging De Friesche Elf Steden >
NPO Geschiedenis: Dossier Elfstedentocht >

Kijken: De Elfstedentocht van 1956 in kleur >
Kijken: Geschiedenis van de Elfstedentocht >

 

Josef Hoffmann

Op 7 mei 1956 is in Wenen de Oostenrijkse architect en ontwerper Josef Hoffmann (1870-1956) overleden.

Hofmann was in 1903 mede oprichter van de Wiener Werkstätte, een productiewerkplaats waar handmatig kunstvoorwerpen werden ge- produceerd. Een van zijn bekendste architec- tonische bouwwerken is het Palais Stoclet (1905-1911) in Brussel.

Wiki: Josef Hoffmann >
Architonic: ontwerpen van Josef Hoffmann >

 

Westkapelle 1956

In 1956 slaat de vlam in de pan in het Molukse woonoord in Westkapelle. De bewoners zijn verontwaardigd over de maatregel van de regering om de centrale keuken in het woonoord af te schaffen. Ze moeten voortaan ieder voor zich hun eten koken en betalen. De politie arriveert om de onrust de kop in te drukken. Het gevolg: negen Molukse gewonden. In het kamp waarin Molukkers tijdelijk zouden wonen, wordt hun langzamerhand duidelijk dat ze definitief in Nederland blijven. Het verzet daartegen en de reactie van de Nederlandse autoriteiten trekken een wissel op zowel Molukse als Westkapelse kinderen die bij elkaar in de klas zitten. Andere Tijden over de oorsprong van het Moluks verzet dat in de jaren zeventig uitloopt op gijzelingsacties, nu veertig jaar geleden. VPRO/NTR, uitzending 2 juni 2017.

Kijken: Westkapelle 1956 >

 

Rock Around the Clock

Nederland stond vijftig jaar geleden op z'n achterste benen. Oproer, van Hoorn tot Apeldoorn. De film Rock Around the Clock van Bill Haley maakte het beest wakker in onze jeugd. Autoriteiten in blinde paniek bij de eerste nozemrellen. Maar waar ging de film nu helemaal over?

Kijken: Film Rock Around the Clock >
Kijken: Rock-'n-roll in de Polder >

 

Eredivisie Voetbal

Sinds 1954 wordt er in Nederland betaald voet- bal gespeeld.

Vanaf het seizoen 1956-1957 speelden de sterk- ste clubs van Nederland voor de eerste keer betaald voetbal in één competitie: De Eredivisie.

Wiki: Eredivisie >
KNVB >

 

             
 

 

 

 

Muziek in 1956 (alfabetisch)

Deze lijst bestaat uit liedjes die dit jaar of op album of als single uitgebracht zijn. De aangekruiste liedjes worden verzameld in de rubriek: muziekfavorieten >

Big Joe Turner - Corina, Corina
Bill Doggett - Honky Tonk
Chuck Berry - Roll Over Beethoven x
Fats Domino - Blueberry Hill
Fats Domino - I'm In Love Again x
Howlin' Wolf - Smokestack Lightning x
James Brown & the Famous Flames - Please, Please, Please
John Lee Hooker - Dimples
Johnny Cash - Get Rythm
Johnny Cash - I Walk The Line
Johnny Guitar Watson - She Moves Me x
LaVern Baker - Jim Dandy
Little Richard - Long Tall Sally x
Little Richard - Rip It Up
Little Walter - Take Me Back x
Little Willie John - Fever x
Little Willie John - Need Your Love So Bad
Muddy Waters - All Aboard
Muddy Waters - Got My Mojo Working x
Sonny Boy Williamson - The Key x
The Coasters - Down In Mexico
Wanda Jackson - Honey Bop

Rockabilly in 1956:

Carl Perkins - Blue Suede Shoes
Carl Perkins - Boppin' the Blues
Elvis Presley - Don't Be Cruel
Elvis Presley - Heartbreak Hotel
Elvis Presley - Hound Dog x
Gene Vincent - Be Bop A lula
Gene Vincent - Who Slapped John
Johnny Burnette - The Train Kept A-Rollin'
Moon Mullican - Seven Nights To Rock x
Roy Orbinson - Ooby Dooby
Sanford Clark - The Fool

Heartbreakhotel

Elvis Presley komt op 22 februari 1956 voor t eerst de hitlijsten van VS binnen met de single Heartbreakhotel. Kijken >

 

Albumkeuze van 1956 (alfabetisch)

Big Joe Turner - Big Joe Rides Again
Big Joe Turner - Boss of the Blues
Chuck Berry - Rock, Rock, Rock
Elvis Presley - Elvis Presley:Fats Domino - 'Rock and Rollin' with Fats Domino'

De Billboard Magazine (VS) nummer 1-hits van 1956 (alfabetisch)

Dean Martin - Memories Are Made Of This
Elvis Presley - Heartbreak Hotel
Elvis Presley - Don't Be Cruel/Hound Dog
Elvis Presley - Love Me Tender
Gogi Grant - Wayward Wind
Jim Lowe - Green Door
Kay Star - Rock And Roll Waltz
Les Baxter - Poor People Of Paris
Pat Boone - I Almost Lost My Mind
The Platters - My Prayer
The Platters - Great Pretender

 

Film in 1956 (alfabetisch)