earth

Tweede Wereldoorlog 1940-1945

De jaren veertig van de twintigste eeuw werden bepaald door de Tweede Wereldoorlog en het spoor van vernielingen dat nazi-Duitsland in Europa achterliet. Op deze pagina van Aandacht voor geschiedenis vindt u doorverwijzingen naar documentaires over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog tijdens de crisisjaren, de eerste oorlogsdagen in mei 1940, de ramp met de Pavon, de bezetting door de nazi’s, het Nederlandse verzet, vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, doorgangskamp Westerbork, concentratiekamp Auschwitz, Nederlands-Indië en documentaires over de bevrijding en de naoorlogse jaren 1945-1950.

DE CRISISJAREN


Documentaires over de jaren dertig, de crisisjaren en de mobilisatie. (Foto: Geheugen van Nederland)

10-15 MEI 1940


Documentaires over de oorlogsdagen 10-15 met 1940 (Foto: Rijksmuseum)

DE BEZETTING 1940-1945


Documentaires over de bezetting door nazi-Duitsland en hun sympathisanten tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945

VERVOLGINGEN TIJDENS DE OORLOG


Documentaires over de vervolging van Joden, Roma en andersdenkenden tijdens de tweede Wereldoorlog

WESTERBORK


Documentaires over het doorgangskamp Westerbork in Drenthe tijdens de Tweede Wereldoorlog.

AUSCHWITZ


Documentaires over het vernietigingskamp Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog

ANNE FRANK


Documentaires over de Familie Frank

DE RAMP MET DE PAVON


Boek over de Franse vrachtboot Pavon die op 20 mei 1940 met 1500 Nederlandse soldaten en vrijwilligers aan boord voor de kust boven Calais werd gebombardeerd.

HET VERZET


Documentaires over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

DE WEG NAAR BEVRIJDING


Documentaires over D-Day (6 juni 1944) en de weg naar bevrijding van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog.

NEDERLANDS-INDIE


Documentaires over Nederlands-Indië voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

1945-1950


Documentaires over de jaren 1945-1950


earth

Tv-series

De oorlog

De oorlog is een 9-delige tv-serie van de NPS uit 2009 over de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Verder >

Die vijf dagen in mei

Die 5 dagen in mei is een vijfdelige documentaireserie over de strijd tegen de Duitsers gedurende de eerste vijf oorlogsdagen van 10 tot 15 mei 1940. Verder >

Vrouwen in oorlogstijd

Vrouwen in Oorlogstijd is een tiendelige tv-serie van Omroep MAX uit 2012 waarin vrouwen vertellen over hun leven in de periode 1940-1945. Verder >

Na de bevrijding

Na de bevrijding is een 7-delige tv-serie van de NTR uit 2014 over de periode 1945-1950, de jaren waarin Nederland herstelt van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Verder >

Na de oorlog

Na de Oorlog is een tv-serie van de NPS uit 1995 van waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog tussen 1945 en 1970. Verder >

Het was oorlog

Het was oorlog is een vierdelige documentaireserie van Omroep Max uit 2017 over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven. Verder >