earth

De strijd

De strijd is een 10-delige tv-serie van de VARA uit 2015 over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland.

01. De fabriek

De fabriek maakt alles anders. Veel werk, maar ander werk. Het is de 2e helft van de 19e eeuw. Nieuw elan in Nederland. Beweging. Vooruitgang. Minder werk op het land: mensen trekken naar de stad. Daar staan de fabrieken. VARA, uitzending 09-10-2015. Verder >

02. De staking

Het zijn de veenarbeiders en de grondwerkers die als eerste staken voor een beter leven. Het zijn de schoonmakers, die in 2012, bijna anderhalve eeuw later hetzelfde wapen gebruiken. Staken is vanaf het begin het belangrijkste machtsmiddel om iets af te dwingen. Staken voor meer geld, veiliger werk, menswaardiger omstandigheden. VARA, uitzending 16-10-2015. Verder >

03. De revolutie

Met het Damoproer van 1848 begint het arbeidersprotest in Nederland. De fabrieken draaien op volle toeren, de steden barsten uit hun voegen, er wordt geld verdiend. Onder aanvoering van hun doorgeleerde leiders beginnen arbeiders te beseffen dat ze niet alleen plichten hebben, maar ook rechten. Ze willen gehoord worden, kiesrecht, een kortere werkdag. VARA, uitzending 23-10-2015. Verder >

04. De ideale arbeider

“Godverdomme Kermis moet er wezen, Kermis moet er zijn, Anders slaan wij bij den Burgemeester, de ruiten kort en klein”. 1899: Kermisoproer in Hilversum. Werken, sloven en zuipen. Dat is het imago van de arbeider. En één keer in het jaar Kermis. Bandeloze lichtzinnigheid, vindt de burgemeester en hij verbiedt het spektakel. De wevers van Hilversum komen in opstand, de stenen gaan uit de straat. VARA, uitzending 30-10-2015. Verder >

05. De arbeidersomroep

Vrolijk vermaak en je steekt er wat van op, de sandwichformule van de VARA, het troetelkind van de rode familie. “Het is één van die surrogaten van deze dagen die lawaai, onrust en rumoerigheid van het moderne leven vergroten”. Socialistisch voorman Henri Polak is bang voor het nieuwe massamedium radio. Hij vreest dat er geen boek meer gelezen wordt. VARA, uitzending 06-11-2015. Verder >

06. De oorlog

Nooit meer oorlog. Dat is de stemming na de 1e wereldoorlog. Arbeiders vechten niet tegen arbeiders. Socialisten dragen een gebroken geweertje. Tot de crisis aanbreekt. Immense werkloosheid. Armoe. Opstanden. VARA, uitzending 13-11-2015. Verder >

07. Rood en Oranje

Op 06 september 1898 is de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in Amsterdam. Troelstra en andere Kamerleden van de SDAP gaan niet naar de Nieuwe Kerk. 115 jaar later zijn er opnieuw een paar socialisten die weigeren trouw te zweren aan de kroon als Willem Alexander koning wordt. Arbeiders hebben het niet zo op koningen en prinsen. VARA, uitzending 20-11-2015. Verder >

08. De arbeidersvrouw

De eerste socialistische leiders trokken zich het lot aan van werkende vrouwen. Die moeten zo hard werken en onder zulke slechte omstandigheden dat ze het niet lang vol kunnen houden. De socialisten willen af van de vrouwenarbeid en van de kinderarbeid, mannen moeten meer gaan verdienen. VARA, uitzending 27-11-2015. Verder >

09. Drees en den Uyl

De kolenkachel de deur uit en de auto voor de deur. Welvaart: de brommer, de tv, de ijskast, de douche, de tandarts, de chinees, de supermarkt. 1946. Van SDAP naar PvdA. Met de A van Arbeid , niet van Arbeiders. Voor het eerst een socialistische premier: Willem Drees. Zuinige, sobere leider. Vooral gericht op werk voor alle mannen. VARA, uitzending 04-12-2015. Verder >

10. De nieuwe arbeider

Arbeid is niet meer wat het een eeuw geleden was, maar een arbeidersklasse zal altijd blijven bestaan. Arbeider in Nederland. Het is niet cool. Tenzij als ZZP-er. Gewoon je eigen baas. Een vakman. Met een eigen bus of kapperszaak. Uit Polen, Turkije, Bulgarije of Assen. Een zevendaagse werkweek en geen uitkering bij werkloosheid. VARA, uitzending 11-12-2015. Verder >

Website De strijd >