earth

De twintigste eeuw

De jaren dertig


De jaren dertig van de twintigste eeuw werden gedomineerd door een wereldwijde economische crisis en het opkomend nationaalsocialisme in Duitsland.

De jaren veertig


De jaren veertig van de twintigste eeuw werden bepaald door de het spoor van vernielingen dat Nazi-Duitsland in Europa achterliet.

De jaren vijftig


In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het fundament gelegd voor de welvaartsgroei in de jaren zestig.

De jaren zestig


In de jaren zestig van de twintigste eeuw ontsond er in Nederland een ongekende welvaartsgroei.

De jaren zeventig


De jaren zeventig van de twintigste eeuw vormden het decor voor welvaart, vervuiling, sloop, renovatie en nieuwbouw, democratisering, koude oorlog, oliecrisis, Vietnamoorlog, vrouwenemancipatie, jeugdcultuur, disco en punk.

De jaren tachtig


De jaren tachtig van de twintigste eeuw vormen het decor voor de opkomst van het neoliberalisme en individualisme, de Personal Computer en de ontmanteling van het communistische ideaal in de Sovjet-Unie en haar omringende satellietstaten gesymboliseerd in de val van de Berlijnse muur in 1989.

De jaren negentig


In de jaren negentig steeg de welvaart naar ongekende hoogte, maar als schaduwzijde werd de kloof tussen arm en rijk steeds groter. Met Nelson Mandela kreeg Zuid-Afrika haar eerste zwarte president en in het uiteengevallen Joegoslaviƫ woedde een verbeten strijd tussen diverse naar autonomie strevende bevolkingsgroepen.